M&A Seminar | De “Share Purchase Agreement”

Inschrijven 26/05/2023 (14u - 16u)

Inclusief uitgebreide documentatiebundel met voorbeeldclausules en relevante rechtspraak 

 • Deelnameprijs : 150 EUR + BTW
 • Early Bird Discount: Schrijf in op uiterlijk 25/05/2023 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.
 • Docent Mr. Francis VAN DER HAERT (Cazimir) 
 • Lestype: pre-recorded webinar met Live chat
 • Permanente vorming: 
  • OVB, ITAA , BIV, IBR : 2u permanente vorming
  • SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
 • Thema's kmo-portefeuille
  • Beroepsspecifieke competenties 
   ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming) 

De Share Purchase Agreement (SPA) is het orgelpunt van een overnametraject. Het omvat tal van clausules die de overeengekomen afspraken uit de doorgaans intense onderhandelingen vastleggen.

Maar wat is de structuur en de inhoud van een SPA, welke contractuele bepalingen kunnen worden onderhandeld ter bescherming van de (ver)koper en welke fiscale en juridische risico’s verdienen uw bijzondere aandacht?Programma

De verkoop of aankoop van de aandelen van een onderneming is de laatste jaren complexer geworden. En als gevolg is ook de overdrachtsovereenkomst (SPA – Share Purchase Agreement) duidelijk omvangrijker geworden. 

In dit webinar bespreekt Mr. Francis van der Haert de structuur en de inhoud van een Share Purchase Agreement en toont hij met concrete voorbeelden welke varianten voor de voornaamste contractuele clausules kunnen worden onderhandeld ter bescherming van de koper en/of de verkoper.

Stap voor stap worden de voornaamste clausules uit de overname-overeenkomst besproken, en worden de aandachtspunten toegelicht met concrete voorbeelden en desgevallend relevante rechtspraak. Onder meer wordt uiteengezet hoe de bepaling van de overnameprijs contractueel kan worden geregeld, en welke varianten toepassing vinden om de overnameprijs te bepalen (locked box, closing accounts, earn out mechanismen, etc.) en te betalen (o.a. vendor loan).

De talrijke juridische en fiscale risico’s worden besproken, alsook de garanties en schademechanismen die kunnen worden ingezet om zich tegen deze risico’s te beschermen als koper of verkoper.

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden wordt u gewezen op de do’s en don’ts, zodat u geïnformeerd dergelijk proces kan opstarten en uw cliënt deskundig kan begeleiden.


Docent

Francis van der Haert, advocaat (Cazimir) verbonden aan de balie van Antwerpen, en sinds 2018 erkende bemiddelaar.

Met zijn voorkeur voor het vennootschapsrecht en fusies en overnames (M&A), begeleidt en adviseert Francis van der Haert zijn cliënten in alle vennootschapsrechterlijke aspecten van het (bedrijfs)leven: het oprichten van vennootschappen, het vastleggen van aandeelhoudersafspraken, het kopen en verkopen van bedrijven (M&A), het opzetten van vennootschaps-, financierings- of acquisitiestructuren, joint ventures, kapitaalinbrengen, herstructureringen zoals fusies en splitsingen, enz. Dit steeds met bijzondere focus op familiebedrijven. 

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • de juridische en fiscale aandachtspunten van de overname/overdracht van aandelen
 • de verschillende mogelijkheden om een prijszetting te structureren
 • de structuur van een SPA, met de aandachtspunten te verwerken in de overnameovereenkomst
 • de gebruiken bij het opstellen van een SPA, do’s en don’ts als verkoper of koper

Deelnemers in staat stellen om

 • hun cliënten deskundig te adviseren en dergelijke transactie te begeleiden

Webinar - praktisch

Pre-recorded
Dit webinar wordt op voorhand opgenomen, maar de docent is wel aanwezig tijdens de uitzending om uw vragen live via de chat te beantwoorden

Kijken 
Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. 

 • Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Na afloop kan je de replay van het webinar gedurende 14 dagen herbekijken. 

Vragen stellen

 • Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent via de chat-functie behandeld tijdens het webinar, hetzij per e-mail na afloop.
 • Je kan ook vragen stellen tijdens de replay, die dan per e-mail door de docent kunnen behandeld worden. 

Aanwezigheidsattest
Enkel deelnemers (en genodigden) die werden geregistreerd voor het webinar kunnen een aanwezigheidsattest ontvangen. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de week per e-mail verstuurd.


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 25/05/2023
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.