[O/D] Alternatieve planningstechnieken | De onrechtstreekse schenking

 


Inschrijven 150 EUR + BTW 
Plus One promo | 2de deelnemer gratis 
(instructies volgen bij inschrijving)De onrechtstreekse schenking is razend interessant en - na de sluiting van de Kaasroute - actueler dan ooit tevoren.

Maar wat is een 'onrechtstreekse schenking' nu eigenlijk? Hoe onderscheid het zich van de 'rechtstreekse schenking'? En is een inbreng in een vennootschap zonder uitgifte van nieuwe aandelen, of met uitgifte van nieuwe aandelen aan een derde, een geldige onrechtstreekse schenking?Programma

In dit seminarie bespreekt de docent, Rinse Elsermans (Cazimir) verschillende vormen van onrechtstreekse schenking die kunnen ingezet worden als alternatieve planningstechniek, met name:

 • bankgift
 • rekening-courant
 • inbreng in een vennootschap zonder creatie van nieuwe aandelen
 • inbreng in een vennootschap “ten behoeve van een derde”

De mogelijkheden en opportuniteiten van deze onrechtstreekse schenkingstechnieken worden onderzocht, en afgetoetst aan de antimisbruikbepaling.

Concreet komen de volgende vragen tijdens dit seminarie aan bod:

 • wat is een rechtstreekse schenking en een onrechtstreekse schenking?
 • wat is het verschil tussen beide?
 • welke modaliteiten kunnen gekoppeld worden aan een onrechtstreekse schenking?
 • wat zijn de voor- en nadelen van een onrechtstreekse schenking?
 • hoe kan ik middels gebruik van vennootschappen een onrechtstreekse schenking tot stand brengen?
 • wordt het gebruik van onrechtstreekse schenkingen geviseerd door de fiscale antimisbruikbepaling? 

Docent

Mtr. Rinse ELSERMANS

Rinse is gespecialiseerd in familiaal vermogensrecht en erfrecht. Hij legt zich toe op vermogensplanning en civiele procedures (vereffening-verdeling na echtscheiding en openvallen nalatenschap), met een focus op complexe erfenistwisten. Hij is verbonden als advocaat aan de balie van Brussel.

Rinse is Master in de rechten (Universiteit Antwerpen) en Master in het notariaat (Vrije Universiteit Brussel) en was voorheen verbonden aan de Universiteit Antwerpen als academisch medewerker in de onderzoeksgroep Persoon & Vermogen. Rinse publiceert regelmatig in diverse vooraanstaande juridische tijdschriften is een veelgevraagd gastspreker over verscheidene civiele topics en in het domein van het familiaal vermogensrecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • de praktijk van de estate planning na de sluiting van de Kaasroute
 • de mogelijkheden en opportuniteiten van onrechtstreekse schenkingen
 • de aandachtspunten bij bepaalde planningstechnieken met onrechtstreekse schenkingen

Deelnemers in staat stellen om

 • cliënten te begeleiden bij het bepalen van de meest optimale successieplanning
 • onrechtstreekse schenkingen te incorporeren in hun advisering

Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts 

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)
 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.