[O/D] Oneerlijke marktpraktijken anno 2023 | actuele ontwikkelingen en rechtspraak

Inschrijven on-demand 150 EUR + BTW

 • Deelnameprijs : 150 EUR + BTW
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Docent M. Pieter CALLENS (Eubelius)
 • Opmerking: geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk

 


Eerlijke handels- en marktpraktijken worden gereguleerd binnen het Wetboek Economisch Recht, en tal van regels gelden inzake onder meer reclame, verkoop op afstand, afwerving, bedrijfsgeheimen, etc.  

Maar hoe geeft de recente rechtspraak invulling aan de relatief open wettelijke normen, en hoe verloopt een vordering tot staking in de praktijk?


Programma

Het handelsverkeer is snel en hard, maar via de regels inzake eerlijke handels- en marktpraktijken corrigeert de rechtspraak de excessen.

Door de vrij open normen in de wet, is de rechtspraak voor oneerlijke marktpraktijken de belangrijkste bron om de tendensen binnen dit domein op te volgen.

In deze cursus bespreekt Pieter Callens de laatste Belgische rechtspraak over marktpraktijken, gecombineerd met de rechtspraak van het Hof van Justitie. Naast de inhoudelijke tendensen zal Pieter ook ingaan op procedurele kwesties die bv. binnen de vordering tot staking opduiken.

Concreet worden recente en/of markante vonnissen en arresten binnen de volgende thema’s besproken:

 • vergelijkende reclame
 • aankondiging van prijsvermindering
 • verkoop op afstand
 • onrechtmatige bedingen
 • misleidende reclame
 • onrechtmatige afwerving van cliënteel / personeel
 • verwarringstichting / parasitaire mededinging
 • slechtmaking
 • inbreuk op handelsnaam / vennootschapsnaam
 • bedrijfsgeheimen
 • stakingsvordering

Als huidige editor van het Jaarboek Marktpraktijken, Intellectuele Eigendom en Mededinging bundelt Pieter jaarlijks de laatste rechtspraak. 


Docent

Pieter Callens is reeds bijna 20  jaar gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechten, IT, distributie en marktpraktijken.

Pieter werd licentiaat in de rechten aan de KU Leuven in 2003, en behaalde in 2004 een ManaMa in economisch recht aan de ULB. Sinds 2004 is Pieter advocaat bij Eubelius en is partner sinds januari 2020.

Tussen 2008 en 2010 was Pieter adviseur intellectuele eigendomsrechten en marktpraktijken op het kabinet van de federale minister voor economie, en in deze hoedanigheid begeleidde hij de totstandkoming van nieuwe Belgische wetgeving binnen het domein van intellectuele eigendomsrechten en marktpraktijken.

Pieter is sinds de editie 2020 de editor van het Jaarboek Jaarboek Marktpraktijken, Intellectuele Eigendom en Mededinging. Daarnaast publiceert en doceert hij veelvuldig binnen zijn domeinen.

Leerdoelen

 • Deelnemers inzicht verschaffen in de manier waarop hoven en rechtbanken de open wettelijke bepalingen van boek VI van het Wetboek Economisch Recht invullen
 • Deelnemers in staat stellen om beter in te schatten wat de slaagkansen zijn van een concrete casus inzake oneerlijke marktpraktijken

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.