De omvorming van BVBA’s en CVBA’s naar BV: noodzakelijke statutaire keuzes en aandachtspunten

248 EUR + BTW 
18/09/2019 (Gent) - 19/09/2019 (Hasselt) - 20/09/2019 (Antwerpen)

Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
HOLIDAY INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Permanente vorming
in aanvraag: 4 u permanente vorming BIBF, IAB, FSMA (bank) en BIV
Advocaten kunnen met het afgeleverde aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door OVB.

Early Bird Discount
Schrijf in op uiterlijk 23/08/2019 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.

Docenten : Prof. Dierderik Bruloot (U Gent) - Prof. Kristof Maresceau (U Gent) 

Level: Update | Actualisatie- of uitdiepingsopleiding; basisvoorkennis gewenstMet het nieuwe WVV zullen naar schatting 325.000 BVBA’s en 30.000 CVBA’s verplicht worden om zich om te vormen naar een “moderne en flexibele” BV.

Maar wat heet “modern en flexibel”, en welke nieuwe mogelijkheden biedt het nieuwe BV-recht nu precies op vlak van toetreding, uittreding & uitsluiting, overdrachtsbeperking, winstverdeling, etc. Welke “default regels” worden in de wet voorzien, en welke statutaire vrijheid heeft u om hiervan af te wijken? Hoe verloopt de omvorming naar een BV in de praktijk, en wanneer is het aangewezen om te kiezen voor de zgn. “Opt-In”?

 

Met de hervorming van het WVV zullen naar schatting 350.000 oude BV’s en CVBA’s (onder meer de talrijke associaties van vrije beroepen) onderworpen worden aan het nieuwe BV-recht.

Voor de oude BVBA’s ontstaan hierdoor nieuwe mogelijkheden, terwijl de oude CVBA’s -mits de juiste statutaire keuzes- de bestaande regelingen grotendeels kunnen behouden.

In deze opleiding overlopen Prof. Diederik Bruloot (U Gent) en Prof. Kristof Maresceau (U Gent) de kenmerken en flexibele mogelijkheden van het nieuwe BV-recht.

U verneemt welke “default regels” in de wet voorzien worden voor de BV, en welke statutaire vrijheid u heeft om zich te organiseren op het vlak van oa. toetreding, uittreding en uitsluiting, controle, prijsmechanismen, winstverdeling, overdrachtsbeperkingen, etc.

Concreet komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Beknopt overzicht van het nieuwe BV-recht
 • Overgangsregeling voor bestaande BVBA’s (inwerkingtreding, mogelijkheid tot opt-in, termijn tot aanpassing statuten, …)
 • De CV in het WVV (wie kan nog van de CV gebruik maken en wie niet)
 • Omgaan met de statutaire vrijheid in het nieuwe BV-recht, o.m.
  • beschikbaarheid/onbeschikbaarheid inbrengen
  • inbreng van nijverheid
  • beperkingen op overdracht van aandelen
  • bestuursmodel (ontslag en benoeming)
  • uittreding en uitsluiting
  • bijzondere delegaties aan het bestuur (interim-dividenden, uitgifte van aandelen)

De cursus wordt interactief opgevat, en biedt de gelegenheid om eigen praktijkgevallen ter discussie voor te leggen.

Naast de presentatie ontvangt u een gedetailleerde checklist voor de opmaak van de statuten van een BV.


Docenten

Prof. Diederik Bruloot

Doctor in de Rechten. Professor Ondernemingsrecht aan de Universiteit Gent, en onderzoeker in de verschillende juridische aspecten van Corporate Finance. Diverse publicaties in het domein van het vennootschapsrecht, het insolventierecht en het financieel recht.

Verbonden aan het Instituut voor Financieel Recht en het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht. Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (TRV-RPS) en het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW).

Prof. Kristof Maresceau

Doctor in de Rechten. Professor Ondernemingsrecht aan de Universiteit Gent. Senior Associate Laga (Corporate – M&A). Laureaat van de TPR-prijs 2015 en de Prix Pierre Coppens 2014-2017.

Verbonden aan het Instituut voor Financieel Recht en het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht. Voorzitter van de deelredactie rechtspersonen bij het Tijdschrift voor Estate Planning (TEP)

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De praktische aanpak om een BVBA of CVBA om te vormen in een BV, de voorziene overgangsmaatregelen en de opportuniteit van een “opt-in”
 • De flexibele mogelijkheden van de nieuwe BV op het vlak van toetreding, uittreding & uitsluiting, overdrachtsbeperkingen, controle, winstverdeling, etc.
 • De default regels voor de BV zoals voorzien in de wet, en de statutaire vrijheid om hiervan af te wijken

Deelnemers in staat stellen om

 • De omvorming van een BVBA of CVBA concreet aan te pakken, en de opportuniteit van een “Opt-in” versus een automatische omvorming af te wegen
 • De statutaire mogelijkheden te onderscheiden mbt de regeling van toetreding, uittreding & uitsluiting, prijsmechanismen, winstverdeling, controle, etc.
 • Specifiek voor de CVBA: de juiste statutaire keuzes te maken om bestaande regelingen te handhaven

Deelnameprijs

248 EUR + BTW
inclusief slidepack, documentatiebundel en gedetailleerde checklist voor de opmaak van de statuten van een BV. Versnaperingen en parking voor de deur worden aangeboden.


Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis
(onder voorbehoud van voldoende plaatsen; toewijs in volgorde van inschrijving)

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 23/08/2019
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 


Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.