Nieuwe wapens voor de fiscus

Over de onderzoeks- en aanslagtermijnen, de fiscale visitatie, "Antigoon" en andere nieuwigheden

Inschrijven 26/04/2023 (14u - 17u)

 • Deelnameprijs : 175 EUR + BTW
 • Early Bird Discount: Schrijf in op uiterlijk  25 april 2023 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.
 • Docent Tomas MARTENS (Cazimir)
 • Lestype: pre-recorded webinar met Live chat
 • Permanente vorming: 
  • OVB, ITAA, BIV, IBR, FSMA (bank-beleggingsdiensten) : 3u permanente vorming
  • SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
 • Thema's kmo-portefeuille
  • Beroepsspecifieke competenties 
   ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming) 
  • Financiële geletterdheid

De strijd tegen de fiscale fraude vormt opnieuw het speerpunt van de regering en tal van nieuwe wijzigingen geven de fiscus extra armslag.

Maar wat wijzigt er precies inzake oa. de medewerkingsplicht en bijgaande dwangsommen, onderzoeks- en aanslagtermijnen, data mining en gegevensverzameling, de bewijsvoering (met oa. de toepassing van “Antigoon-leer” in fiscale zaken), etc.Programma

In dit webinar bespreekt uw docent, Tomas Martens, de nieuwe onderzoeksmogelijkheden van de fiscale administratie bij een fiscaal onderzoek.

Vooreerst komen de nieuwe proceduretermijnen in de directe belastingen en de btw aan bod. Met name wordt ingegaan op de gevallen waarvoor een verlenging van de termijnen wordt voorzien, onder meer bij niet- of laattijdige aangifte, buitenlandse constructies, “complexe” aangiftes en fraude. De nodige aandacht wordt eveneens besteed aan de nieuwe bewaartermijn voor boeken en bescheiden en de nieuwe bezwaartermijn.

Daarnaast worden de belangrijkste onderzoekshandelingen van de fiscus besproken, zoals de controle ter plaatse, de vraag om inlichtingen en de fiscale visitatie. De nieuwe middelen komen aan bod inzake gegevensverzameling (UBO, data mining, etc.) alsook de mogelijkheid om de medewerking van de belastingplichtige (voor de rechtbank) af te dwingen.

Bijzondere aandacht gaat naar de toepassing van de zgn “Antigoon-leer” in fisale zaken, waarbij het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs door de rechtspraak in bepaalde gevallen wordt gedoogd.

Tot slot worden enkele belangrijke valkuilen en fouten besproken die in de praktijk gemaakt worden.


 


Docent

Tomas Martens is fiscalist en legt zich toe op nationaal fiscaal recht, waaronder fiscale procedures, ondernemingsfiscaliteit en personenbelasting. Tomas heeft een bijzondere interesse in alle aspecten van fiscale procedures, administratief en gerechtelijk. Verder legt hij zich in toe op ondernemingsfiscaliteit en personenbelasting.

Binnen Cazimir is hij werkzaam in het Tax Litigation Team.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De nieuwe onderzoeks- en aanslagtermijnen van de fiscus;
 • De belangrijkste controlemaatregelen van de fiscus, waaronder de fiscale visitatie;
 • De invloed van Antigoon op de fiscale procedure;
 • Enkele belangrijke valkuilen en fouten die in de praktijk vaak worden gemaakt.

Deelnemers in staat stellen om

 • Te bepalen welke onderzoeks- en aanslagtermijn in een specifiek dossier toepasselijk is;
 • Te anticiperen op enkele controlemaatregelen van de fiscus, waaronder de fiscale visitatie;
 •  Een eerste strategische inschatting te maken in hun houding ten aanzien van de fiscus.

Webinar - praktisch

Pre-recorded
Dit webinar wordt op voorhand opgenomen, maar de docent is wel aanwezig tijdens de uitzending om uw vragen live via de chat te beantwoorden

Kijken 
Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. 

 • Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Na afloop kan je de replay van het webinar gedurende 14 dagen herbekijken. 

Vragen stellen

 • Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent via de chat-functie behandeld tijdens het webinar, hetzij per e-mail na afloop.
 • Je kan ook vragen stellen tijdens de replay, die dan per e-mail door de docent kunnen behandeld worden. 

Aanwezigheidsattest
Enkel deelnemers (en genodigden) die werden geregistreerd voor het webinar kunnen een aanwezigheidsattest ontvangen. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de week per e-mail verstuurd.


Deelnameprijs

175 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 25/04/2023
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.

Webinar
26/04/23, 14-17u
Inschrijven