[O/D] Met uw KMO de grens over | fiscale en vennootschapsrechtelijke aspecten

Inschrijven on-demand 150 EUR + BTW 

 • Deelnameprijs: 15 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent : M. Erik SANSEN en M. Bernd TIEBOUT (Sansen International Tax Lawyers)
 • Opmerking: geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk

Het buitenland. Velen voelen zich geroepen om het binnenlandse succes over de grens te kopiëren, maar botsen vaak op vennootschapsrechtelijke en fiscale hindernissen.

Maar hoe kan een KMO haar handelsactiviteiten in het buitenland vennootschapsrechtelijk organiseren? Wat zijn de fiscale spelregels en welke optimalisaties zijn mogelijk?   


Programma

Soms behoeft een buitenlands project geen zware structuur en volstaat de opening van een branch. In andere gevallen kan het net beter zijn om een nieuwe vennootschap op te richten in dat buitenland, al is het maar om het ondernemingsrisico af te schermen.

In dit seminarie overloopt de docenten, M. Erik SANSEN en M. Bernd TIEBOUT, de verschillende mogelijkheden om een buitenlandse handelsactiviteit juridisch te organiseren.

Het is bij het maken van die keuzes dat fiscale valkuilen maar ook opportuniteiten opduiken. Aan de hand van uit de praktijk gegrepen cases wordt aangetoond welke hindernissen zich in de praktijk voordoen en wordt aangegeven welke oplossingen zich dan opwerpen.

Ondermeer komen volgende onderwerpen aan bod : 

 • Is de toepassing van VVPRbis / liquidatiereserve mogelijk op buitenlandse vennootschappen?
 • Wat met een topholding als alternatief? 
 • Komen mijn dividenden uit het buitenland ten allen tijde in aanmerking voor de DBI vrijstelling? Ook wanneer mijn buitenlandse dochter weinig belastingen betaalt?
 • Heb ik een probleem inzake Kaaimantaks als mijn buitenlandse vennootschap te laag wordt belast? 
 • Kan ik mijn bezoldiging uit mijn buitenlandse onderneming sowieso in het buitenland laten belasten? 
 • Kan mijn bedrijf de buitenlandse bronheffingen op een of andere manier compenseren met de Belgische vennootschapsbelasting (FBB)? 
 • Wat zijn de vereisten om ten aanzien van de (Belgische) fiscus voldoende economische substantie in het buitenland te hebben?” 

Na afloop overziet u de mogelijkheden om een buitenlandse handelsactiviteit juridisch te organiseren, en heeft u inzicht in de fiscale behandeling van buitenlandse inkomsten en optimalisatiemogelijkheden in de Ven.B. met inbegrip van de toepasbaarheid van de DBI vrijstelling, het regime van de FBB, en de toepassing van de Kaaimantaks.


Docenten

Erik SANSEN

Advocaat en vennoot SANSEN INTERNATIOAL TAX LAWYERS gespecialiseerd in internationale fiscaliteit. Erik heeft een bijzondere affiniteit met de fiscaliteit van de Nederbelgen, de fiscaliteit van de grensarbeiders in Luxemburg of Frankrijk, het fiscaal begeleiden van emigrerende of immigrerende belastingplichtigen en het fiscaal adviseren van investeerders of ondernemers voor de wereldwijde realisatie van hun plannen.

Bernd TIEBOUT

Advocaat bij SANSEN INTERNATIONAL TAX LAWYERS. Bernd staat cliënten bij in al hun vragen omtrent algemene ondernemingsfiscaliteit, zowel in een nationale als internationale context. Bijzondere affiniteit met de structurering en financiering van vastgoedprojecten, de aankoop van een tweede verblijf in het binnen- en buitenland, herstructurering van vennootschappen (partiële splitsing, fusie etc.), transactionele fiscaliteit, alsook successieplanning van onroerend vermogen.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De verschillende mogelijkheden om een buitenlandse handelsactiviteit juridisch te organiseren
 • De onderscheiden fiscale behandeling van buitenlandse inkomsten uit een branch, een dochter- en/of zusteronderneming
 • De regels en voorwaarden inzake DBI en FBB en desgevallend de toepasbaarheid van de zgn. kaaimantaks
 • De hindernissen die zich in de praktijk voordoen en de concrete oplossingen die hiervoor voorhanden zijn

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 30dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

BELANGRIJK: Gelieve voor webinars in te schrijven met uw PERSOONLIJKE (kantoor-)EMAILADRES.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.