De maatschap - opnieuw springlevend?

175 EUR + BTW 
26/02/2021 (14u - 17u)


Webinar

Permanente vorming
In aanvraag - 3u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)

Early Bird Discount
Schrijf in op uiterlijk 25/02/2021 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.

Docent Dirk DE GROOT (Sherpa Law)

Level: Actualisatie- en uitdiepingscursus


Omtrent de maatschap is er heel wat beroering ontstaan, en sommigen menen dat de maatschap zijn beste tijden heeft gekend.

Niet in het minst door de opeenvolgende standpunten van Vlabel en de alternatieven die geboden worden in het nieuwe vennootschapsrecht, maar evenzeer door de mogelijke verzwaring van de boekhoudplicht en het potentiële verlies van de discretie.

Maar wat van dit alles is nu fundamenteel en doorslaggevend voor de doeltreffendheid van de maatschap als het ideale instrument voor successieplanning met behoud van controle? En wat zijn de eventuele alternatieven?De maatschap is sedert jaren een vertrouwd instrument om op een gestructureerde manier aan successieplanning te doen. Hij bood vanouds de mogelijkheid om het vermogen te schenken aan de volgende generatie zodat later geen erfbelasting meer verschuldigd was en om een zekere mate van controle over het vermogen te behouden. Als kers op de taart was het vehikel geheel discreet.

De juridische realiteit is de laatste jaren gewijzigd. Sommigen menen aldus dat de maatschap zijn beste tijden heeft gekend.

Inzake erfbelasting werden vele standpunten en voorafgaande beslissingen gepubliceerd waarin men soms nieuwe contouren ontwaart van de maatschap van de toekomst.

De discretie lijkt opgeofferd te worden door de verplichtingen inzake registatie bij KBO en UBO. Maar is dat wel zo, en welke informatie wordt nu precies publiek toegankelijk?

De controlemogelijkheid van de zaakvoerder lijkt op de helling te staan door een arrest van het Hof te Gent, dat een bewindvoerder aanstelde over de maatschap. Vragen worden gesteld over het samensporen van zorgvolmacht en maatschap.

Wat is van dit alles nu echt doorslaggevend ? Welke wijzigingen zijn fundamenteel ? Welke bedreigingen zijn echt en welke slechts een schijn ? Is de maatschap afgeschreven ? En welke alternatieven zijn er?

De docent, Dirk De Groot, beantwoordt deze vragen op basis van een grondige analyse van wetgeving, rechtspraak en literatuur. Dit alles wordt gepresenteerd met oog voor de praktijk, die de spreker van dichtbij kent en volgt.


Programma

 • De maatschap in het (nieuwe) vennootschapsrecht
 • De discretie van de maatschap vroeger en nu
 • Het behoud van controle via de maatschap
  • vennootschappelijk
  • grenzen aan de schenkingsmodaliteiten
  • fiscaal
 • De maatschap en Vlabel : kritische analyse van de standpunten

Docent

Dirk DE GROOT

Dirk is sinds 2001 actief als fiscaal jurist. Aanvankelijk voltijds in de academische wereld, sedert 2010 ook in de advocatuur.

Hij legt hij zich hoofdzakelijk toe op alle aspecten van het familiaal vermogensrecht en de Estate Planning : Hij helpt cliënten bij het georganiseerd overdragen van hun vermogen of onderneming. Als adviserend én pleitend advocaat behandelt hij alle aspecten van nalatenschappen, met inbegrip van procedures voor de burgerlijke en fiscale rechtbanken, alsmede de vereffening en verdeling.

Dirk is een vaak gevraagde spreker op seminaries en studiedagen over de onderwerpen die hij dagelijks in de praktijk behandelt. Hij publiceert geregeld en is de auteur van het Handboek Successierechten (uitgeverij Intersentia).

Hij is vast lid van de Reflectiegroep bij Vlabel omtrent Erfbelasting en Registratiebelasting.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De figuur van de maatschap als instrument van controle en fiscaal geoptimaliseerde successieplanning
 • De actualiteiten die van belang zijn bij het werken met maatschappen (KBO-registratie, UBO-registratie, standpunten van VLABEL, het vennootschapsrecht, …)

Deelnemers in staat stellen om

 • Zelf te oordelen in welke omstandigheden het gebruik van een maatschap aangewezen kan zijn
 • Daarover eerstelijnsadvies te verschaffen
 • In bestaande situaties de eventuele knipperlichten te onderkennen

Webinar - praktisch

Kijken 
Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. 

 • Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Na afloop kan je de replay van het webinar gedurende 14 dagen herbekijken. 

Vragen stellen

Dit webinar wordt op voorhand opgenomen, maar de docent is tijdens de uitzending aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

 • Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent via de chat-functie behandeld tijdens het webinar, hetzij per e-mail na afloop.
 • Je kan ook vragen stellen tijdens de replay, die dan per e-mail door de docent kunnen behandeld worden. 

Aanwezigheidsattest
Enkel deelnemers (en genodigden) die werden geregistreerd voor het webinar kunnen een aanwezigheidsattest ontvangen. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de week per e-mail verstuurd.


Deelnameprijs

175 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 25 februari 2021
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.