De maatschap: afgeschreven of springlevend?

248 EUR + BTW 
25/02/2021 (Hasselt) - 26/02/2021 (Antwerpen) - 04/03/2020 (Gent)


Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
HOLIDAY INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpe

Permanente vorming
In aanvraag - 4u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)

Early Bird Discount
Schrijf in op uiterlijk 04/02/2021 en neem gratis deel aan een Live Webinar naar keuze

Docent Dirk DE GROOT (Sherpa Law)

Level: Actualisatie- en uitdiepingscursus


Omtrent de maatschap is er heel wat beroering ontstaan, en sommigen menen dat de maatschap zijn beste tijden heeft gekend.

Niet in het minst door de opeenvolgende standpunten van Vlabel en de alternatieven die geboden worden in het nieuwe vennootschapsrecht, maar evenzeer door de mogelijke verzwaring van de boekhoudplicht en het potentiële verlies van de discretie.

Maar wat van dit alles is nu fundamenteel en doorslaggevend voor de doeltreffendheid van de maatschap als het ideale instrument voor successieplanning met behoud van controle? En wat zijn de eventuele alternatieven?De maatschap is sedert jaren een vertrouwd instrument om op een gestructureerde manier aan successieplanning te doen. Hij bood vanouds de mogelijkheid om het vermogen te schenken aan de volgende generatie zodat later geen erfbelasting meer verschuldigd was en om een zekere mate van controle over het vermogen te behouden. Als kers op de taart was het vehikel geheel discreet.

De juridische realiteit is de laatste jaren gewijzigd. Sommigen menen aldus dat de maatschap zijn beste tijden heeft gekend.

Inzake erfbelasting werden vele standpunten en voorafgaande beslissingen gepubliceerd waarin men soms nieuwe contouren ontwaart van de maatschap van de toekomst.

De discretie lijkt opgeofferd te worden door de verplichtingen inzake registatie bij KBO en UBO. Maar is dat wel zo, en welke informatie wordt nu precies publiek toegankelijk?

De controlemogelijkheid van de zaakvoerder lijkt op de helling te staan door een arrest van het Hof te Gent, dat een bewindvoerder aanstelde over de maatschap. Vragen worden gesteld over het samensporen van zorgvolmacht en maatschap.

Wat is van dit alles nu echt doorslaggevend ? Welke wijzigingen zijn fundamenteel ? Welke bedreigingen zijn echt en welke slechts een schijn ? Is de maatschap afgeschreven ? En welke alternatieven zijn er?

De docent, Dirk De Groot, beantwoordt deze vragen op basis van een grondige analyse van wetgeving, rechtspraak en literatuur. Dit alles wordt gepresenteerd met oog voor de praktijk, die de spreker van dichtbij kent en volgt.


Docent

Dirk DE GROOT

Dirk is sinds 2001 actief als fiscaal jurist. Aanvankelijk voltijds in de academische wereld, sedert 2010 ook in de advocatuur.

Hij legt hij zich hoofdzakelijk toe op alle aspecten van het familiaal vermogensrecht en de Estate Planning : Hij helpt cliënten bij het georganiseerd overdragen van hun vermogen of onderneming. Als adviserend én pleitend advocaat behandelt hij alle aspecten van nalatenschappen, met inbegrip van procedures voor de burgerlijke en fiscale rechtbanken, alsmede de vereffening en verdeling.

Dirk is een vaak gevraagde spreker op seminaries en studiedagen over de onderwerpen die hij dagelijks in de praktijk behandelt. Hij publiceert geregeld en is de auteur van het Handboek Successierechten (uitgeverij Intersentia).

Hij is vast lid van de Reflectiegroep bij Vlabel omtrent Erfbelasting en Registratiebelasting.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De figuur van de maatschap als instrument van controle en fiscaal geoptimaliseerde successieplanning
 • De actualiteiten die van belang zijn bij het werken met maatschappen (KBO-registratie, UBO-registratie, standpunten van VLABEL, het vennootschapsrecht, …)

Deelnemers in staat stellen om

 • Zelf te oordelen in welke omstandigheden het gebruik van een maatschap aangewezen kan zijn
 • Daarover eerstelijnsadvies te verschaffen
 • In bestaande situaties de eventuele knipperlichten te onderkennen

Programma

 • De maatschap in het (nieuwe) vennootschapsrecht
 • De discretie van de maatschap vroeger en nu
 • Het behoud van controle via de maatschap
  • vennootschappelijk
  • grenzen aan de schenkingsmodaliteiten
  • fiscaal
 • De maatschap en Vlabel : kritische analyse van de standpunten

Deelnameprijs

248 EUR + BTW
Inclusief documentatie, versnaperingen en parking voor de deur.

Early Bird Discount | gratis deelname aan een Live Webinar naar keuze

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 04/02/2021
 • U kiest op onze website (onder de menu "opleidingen") welk Live Webinar u gratis wenst te volgen
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) uw keuze van webinar door. 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.