De jacht op de villavennootschappen

195 EUR + BTW
13/05/2019 (Gent) - 03/06/2019 (Antwerpen)

Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Permanente vorming
In aanvraag - 3 u permanente vorming BIBF, IAB, FSMA (bank) en BIV 
Advocaten kunnen met het afgeleverde aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door OVB.

Early Bird Discount
Verlopen

Docent: Robin MESSIAEN (Sherpa Law)

Level: Actualisatie- of uitdiepingsopleiding; basisvoorkennis aangewezenHappy hunting!’, zo lijkt het hof van beroep te Gent wel te suggereren met haar arrest van 20/11/2018, waarmee de fiscale administratie de jacht op de villavennootschappen (opnieuw) heeft geopend.

Ditmaal worden villavennootschappen geviseerd waarvan het privaat vastgoed voor een (te) lage prijs aan de zaakvoerder wordt verhuurd. Gewapend met het voormelde arrest wordt de bezoldigingstheorie verder in vraag gesteld, en wordt de aftrek van kosten in de vennootschap systematisch verworpen.

Maar hoe situeert deze controle-actie zich in de bredere fiscale historiek omtrent privaat vastgoed in de vennootschap, welke structuren worden precies geviseerd, en welke aandachtspunten onderscheiden zich voor een toekomstgerichte structurering rond privaat vastgoed?


In deze TaxLab wordt de actuele fiscale controle-actie rond de villavennootschappen gekaderd binnen de brede historiek van het fiscale debat omtrent privaat vastgoed in de vennootschap.

Uw docent, Robin MESSIAEN (Sherpa Law), geeft een overzicht van de evolutie van de fiscale standpunten en de rechtspraak rond privaat vastgoed in de vennootschap (oa. de invulling van het “intentionaliteitscriterium”, de bezoldigingstheorie en art. 49 WIB), en geeft aan met welke middelen de verschillende geviseerde technieken (patrimoniumvennootschap, opstal, vruchtgebruik, etc.) worden belast.

Aan de hand van concrete voorbeelden worden de fiscale aandachtspunten onderlijnd, die tevens aanbevelingen inhouden voor toekomstgerichte structuren.


Docent

Robin Messiaen is fiscaal advocaat bij Sherpa Law. Hij is fiscaal jurist met een diepgaande specialisatie in de vastgoedfiscaliteit enerzijds en herstructureringen anderzijds. Robin Messiaen geniet in het bijzonder bekenheid als initiatiefnemer van SPARTAX, de gekende rekentool voor de waardering van vruchtgebruik.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De achtergrond van de fiscale controle-actie rond de villavennootschappen
 • De historiek van courant gebruikte technieken mbt privaat vastgoed in de vennootschap
 • De historiek van het fiscale debat (standpunten en rechtspraak) rond privaat vastgoed in de vennootschap
 • De middelen die worden aangewend om de geviseerde structuren te belasten
 • De aandachtspunten voor toekomstige vastgoedtransacties

Programma

Volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Brede historiek
  • Patrimoniumvennootschappen
  • Opstal
  • Vruchtgebruik
 • Historiek fiscaal debat
  • Vruchtgebruik appartement aan zee dokterswoning
   • Doeloverschrijdende handeling
   • Midzomerarresten
   • Intentionaliteitscriterium
  • Intentionaliteitscriterium
   • Overzicht van de rechtspraak
   • Verschillende varianten
    • Bezoldigingstheorie (VAA)
    • Verhuur aan te laag bedrag
    • Schijnverhuur (vb. geval pleziervaartuigen)
    • Boeking VAA op RC
  • Plaatsing in breder kader 49 WIB
  • Verbreding van de scope
   • Bij aanvang: focus vruchtgebruik op appartement aan zee in doktersvennootschap
   • Op vandaag: alle variaties met privaat gebruikt onroerend goed geviseerd
 • Uitbreiding: visering onderliggende structuren
  • Patrimoniumvennootschap
   • Verkoop van aandelen
   • Onttrekking onroerend goed
    • Belasting op werkelijke waarde
    • Registratierechten: rechtsonzekerheid troef (?)
  • Opstal:
   • Rechtspraak einde opstal
    • Belastbaarheid en waardering
    • Verjaringstermijn: nieuwste rechtspraak opent deuren
   • Onbekend fenomeen: opstal in natura
   • Diverse ontstaanswijzen opstal
  • Vruchtgebruik
   • Waardering
   • Het (fiscale) lot van de uitgevoerde werken
   • Niet naleving belangenconflictenregeling of quasi-inbreng: welke gevolgen?
 • Toekomstgericht
  • Algemeen
   • Zin en onzin van patrimoniumvennootschap
   • Kritisch onderzoek van de fiscale voordelen: “much ado about nothing?”
   • Krijtlijnen voor een goed vruchtgebruik
   • Opstal: des duivels of optimalisatiemethode?
  • Concrete voorbeelden
   • VAA en onderbouw verslag (at arm’s length)
   • Quid impact wetswijziging VAA?
    • Fiscaal nadeel?
    • Andere methodes?
   • Omgekeerd vruchtgebruik
   • Vruchtgebruik enkel op beroepsgedeelte
   • Langere rechten om minder privaat te betalen/eindvergoeding
   • Bezoldigingstheorie 2.0?
   • Duurdere panden: standaardoplossingen schieten te kort
   • Successief vruchtgebruik

Deelnameprijs

195 EUR + BTW
inclusief slidepack en documentatiebundel. Parking voor de deur wordt aangeboden.


Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis
Verlopen

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.