Innovatie-aftrek, subsidies en auteursrechten | optimaal gebruik van de gunstregimes

248 EUR + BTW 
9 oktober 2020 (Gent) - 15 oktober 2020 (Hasselt) - 16 oktober 2020 (Antwerpen)

Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
HOLIDAY INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Permanente vorming
In aanvraag - 4 u permanente vorming OVB, BIBFIAB en BIV

Early Bird Discount
Schrijf in op uiterlijk 18/09/2020 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.

Docent :Aleksandr NATANELOV (BOFIDI) bijgestaan door  Karel VAN HOOTEGHEM  en Ward Devlieger 

Level: Actualisatie- of uitdiepingsopleiding
 


Hoe kan u kennis fiscaal optimaliseren? … met de combinatie van de innovatie-aftrek met vlaio-subsidies, en/of met het gunstregime voor de auteursrechten.

Maar wanneer en hoe kan u genieten van de innovatie-aftrek en wat is het fiscale voordeel? Welke subsidiemogelijkheden (tot 60%) zijn er en welke uitgaven zijn subsidiabel (oa. uw eigen loon (!))? Wat zijn de raakvlakken met het regime van de auteursrechten, en binnen welke fiscale grenzen kunnen verschillende gunstregimes toegepast worden?Kennis, intellectuele eigendom en innovatie-uitgaven kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een bijzonder gunstige (fiscale) behandeling, temeer in combinatie met de subsidiemogelijkheden binnen VLAIO.

In dit praktische seminarie bespreken de experten van Bofidi, de verschillende paralelle fiscale gunstregimes (auteursrechten, Innovatie-aftrek, vrijstelling bedrijfsvoorheffing) voor intellectuele eigendom en innovatie, en overlopen de subsidiemogelijkheden voor “onderzoek en ontwikkeling”.

Aan de hand van reële voorbeelden uit de praktijk wordt aangetoond wanneer en hoe u gebruik kan maken van deze gunstregimes, en hoe belangrijk het fiscale en financiële voordeel is.

Meer bepaald komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Innovatie en vennootschapsbelasting:
  • innovatie-aftrek – wat met software, met of zonder patent, rulingpraktijk, rol van Belspo,
  • Wat is de toegevoegde waarde van een patent? Hoe herken wanneer ik een patent kan aanvragen.
 • Vrijstelling Bedrijfsvoorheffing O&O
  • Voor wie en hoe?
 • Combinatie met Vlaamse subsidies
  • Vlaio – subsidies voor onderzoek en ontwikkeling
  • Welke uitgaven komen in aanmerking (loon bedrijfsleider?)
  • Hoe groot is de subsidie
  • Welke procedure dient te worden doorlopen?
 • Wat hebben auteursrechten te maken met innovatie?
  • Raakvlakken toepassing auteursrechten en innovatie-aftrek?
  • Fiscale regels mbt het gebruik van het regime van auteursrechten

Na afloop gaat u naar huis met een valies aan ideeën om de gunstregimes die betrekking hebben op innovatie in de ruimste zin van het woord  toe te passen (innovatie-aftrek, vlaio-subsidies en/of auteursrechten).

Het seminarie wordt interactief opgevat, en u heeft de mogelijkheid om eigen praktijkgevallen ter discussie voor te leggen tijdens de uiteenzetting.


Docenten

Aleksandr Natanelov – Partner Tax & legal

Aleksandr is belastingconsulent gespecialiseerd in vennootschapsbelasting met specifieke nadruk op innovatie en internationale taxatie. Hij heeft ruime ervaring in het adviseren en bijstaan van ondernemingen in dit kader.

Hij geeft regelmatig seminaries en publiceerde diverse artikels in nationale en internationale tijdschriften.

Karel Van Hootegem – Manager Tax & legal

Karel is belastingconsulent gespecialiseerd in personenbelasting en internationale tewerkstelling. Karel heeft afgelopen jaren uitgebreide expertise opgebouwd op vlak van auteursrechten en heeft een zeer goed zicht op de recente ontwikkelingen en mogelijkheden in dat kader.

Ward Devlieger – Expert subsidies

Ward is bio-ingenieur van opleiding en binnen Bofidi verantwoordelijk voor de begeleiding van verschillende subsidie dossiers en aanvragen voor de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing. Hij heeft ruime ervaring in dit domein en vormt een perfecte schakel tussen fiscaal/financiële luik en de innovatie. 

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De omstandigheden waarin gebruik kan gemaakt worden van het gunstregime van de innovatie-aftrek
 • De regels en fiscale grenzen van de innovatie-aftrek
 • De mogelijkheid en de voorwaarden om de innovatie-aftrek te combineren met VLAIO-subsidies voor onderzoek en ontwikkeling
 • De bijzonder gunstige gevolgen van de combinatie [innovatie-aftrek – Subsidies voor onderzoek en ontwikkeling]
 • De raakvlakken tussen innovatie-aftrek en het regime van de auteursrechten
 • De regels en fiscale grenzen van het regime van de auteursrechten

Programma

 • Innovatie en vennootschapsbelasting:
  • innovatie-aftrek – wat met software, met of zonder patent, rulingpraktijk, rol van Belspo,
  • Wat is de toegevoegde waarde van een patent? Hoe herken wanneer ik een patent kan aanvragen.
  • Update rulingpraktijk
  • Praktijk cases
 • Vrijstelling Bedrijfsvoorheffing O&O
  • Voor wie en hoe?
 • Combinatie met Vlaamse subsidies
  • Vlaio – subsidies voor onderzoek en ontwikkeling
  • Welke uitgaven komen in aanmerking
  • Hoe groot is de subsidie
  • Procedure
 • Wat hebben auteursrechten te maken met innovatie?
  • Raakvlakken toepassing auteursrechten en innovatie-aftrek?
  • Fiscale regels mbt het gebruik van het regime van auteursrechten
  • Update rulingpraktijk
  • Praktijk cases

Deelnameprijs

248 EUR + BTW
Inclusief slidepack en uitgebreide bijlagenbundel. Versnaperingen en parking voor de deur worden aangeboden.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis
(onder voorbehoud van voldoende plaatsen; toewijs in volgorde van inschrijving)

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 18/09/2020
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.