[O/D] Het insolventierecht na de omzetting van de Herstructureringsrichtlijn

 


Inschrijven 150 EUR + BTW
Plus One promo | 2de deelnemer gratis 
(instructies volgen bij inschrijving)Het insolventierecht is permanent in beweging. Met de omzetting van de Europese Herstructureringsrichtlijn wordt het Belgische insolventierecht grondig hervormd en doen een aantal nieuwe regels en innovatieve concepten hun intrede. Deze wijzigingen hebben een impact op de positie van schuldenaren, schuldeisers en aandeelhouders.

Tijdens het webinar worden de krachtlijnen van de wet in kaart gebracht en worden de gevolgen voor de rechtspraktijk onderzocht.Programma

In dit webinar bespreken de docenten, m. Arie VAN HOE en mr. Gillis LINDEMANS de nieuwe wet inzake de omzetting van de herstructureringsrichtlijn, en de wijzigingen die deze hervorming meebrengt voor de toolbox van het insolventierecht.

Meer bepaald komen de volgende onderwerpen aan bod

 • Achtergrond bij de hervorming
 • Nieuwe structuur van het insolventierecht
 • Opsporing ondernemingen in moeilijkheden
 • Buitengerechtelijke reorganisatie
 • Openbare en besloten GRP
 • Overdracht van onderneming
 • Faillissement (voorbereidende procedure – alternatief voor
 • de vereffening)
 • Kwijtschelding – eerherstel

Docenten

M. Arie VAN HOE

Arie behaalde in 2008 het diploma van licentiaat in de rechten met grootste onderscheiding aan de Universiteit Gent. Hij werd toegelaten tot de balie van Brussel in 2008 en richtte zich voornamelijk op corporate en commercial litigation, met een bijzondere focus op het insolventierecht. Arie is sinds 2021 hoofd van de juridische dienst bij het Verbond van Belgische Ondernemingen. Hij is ook hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht.

Dr. Gillis LINDEMANS

Gillis is advocaat aan de balie van Brussel (Quinz). Hij startte zijn loopbaan aan de Brusselse balie (Clifford Chance). Nadien verrichte hij onder het promotorschap van prof. Vananroye doctoraatsonderzoek naar schuldeisersbescherming bij rechtspersonen. Het FWO Vlaanderen kende hem daarvoor een aspirantschap toe. Gillis is auteur van talrijke publicaties in de domeinen van het vennootschaps- en insolventierecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht geven in

 • De wijzigingen die het Belgische insolventierecht heeft ondergaan met de omzetting van de Herstructureringsrichtlijn.
 • De nieuwe instrumenten, doch tevens de bijkomende complexiteit, die de nieuwe procedures meebrengen voor ondernemingen in moeilijkheden.
 • De nieuwe procedures en concepten, die gekaderd worden in de rechtspraktijk

Hierbij wordt aandacht besteed aan het perspectief van de schuldenaar, de schuldeiser en de cijferberoeper.


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts 

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)
 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.