De hervorming van het goederenrecht | nieuwe regels voor vastgoedeigenaars en zakelijke rechten

248 EUR + BTW 
08/03/2021 (Hasselt) - 12/03/2021 (Antwerpen) - 19/03/2021 (Gent)

Indien de omstandigheden het niet zouden toelaten om "on-site" seminaries te laten doorgaan, dan zal er een "online" webinar plaatsvinden op 12/03/2021 met een aangepaste deelnameprijs van 220 EUR + BTW 

Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
HOLIDAY INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Permanente vorming
In aanvraag - 4 u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)

Early Bird Discount
Schrijf in op uiterlijk 12 februari 2021 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen. 

Docent : Prof. Vincent SAGAERT - KU Leuven | Eubelius


De wet tot hervorming van het goederenrecht van eind januari 2020 bevat volledig nieuwe bepalingen inzake oa. vruchtgebruik, erfpacht, opstal, mede-eigendom en erfdienstbaarheden.

Uw docent, Prof. Vincent SAGAERT, overloopt de concrete gevolgen voor vastgoedeigenaars, en bespreekt de toekomstperspectieven voor de zakelijke rechten.

Prof. SAGAERT is van nabij betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe wet, en geeft “uit eerste hand” toelichting bij de krachtlijnen van deze hervorming. Het seminarie biedt de unieke gelegenheid om uw vragen voor te leggen aan de co-auteur van deze nieuwe wet.80% van de hervorming van het goederenrecht heeft betrekking op vastgoed, en omvat een reeks nieuwe regels voor oa vruchtgebruik, erfpacht, opstal, mede-eigendom, erfdienstbaarheden, etc. Op 30 januari 2020  werd de nieuwe wet goedgekeurd en zal 18 maanden na publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking treden.

In dit seminarie worden de nieuwe bepalingen en de gevolgen voor vastgoedeigenaars besproken. Daarnaast wordt bijzondere aandacht besteed aan de nieuwe mogelijkheden voor de praktijk en de perspectieven die ontstaan om te werken met zakelijke rechten en vormen van gesplitste eigendom (vruchtgebruik-, opstal, erfpacht) bij vastgoedtransacties.

Concreet komen ondermeer de volgende onderwerpen aan bod

 • Het nieuwe goederenrecht: overzicht, achtergrond, krachtlijnen en bedoeling van de hervorming
 • Bespreking van de nieuwe bepalingen voor de onderscheiden zakelijke rechten
  • Gemeenschappelijke bepalingen voor alle zakelijke rechten (ontstaan, uitdoven, overdracht, etc.)
  • Vruchtgebruik (oa. kosten grote herstellingswerken, verlengde maximale duurtijd voor vennootschappen tot 99j)
  • (oa. eeuwigdurend) Opstalrecht
  • Erfpacht (oa. minimumtermijn ingekort naar 15j)
 • Toekomstperspectieven om te werken met zakelijke rechten bij vastgoedoperaties
 • Vrijwillige mede-eigendom en de beëindiging ervan (oa. voor niet-gehuwde koppels)
 • Burenrelaties (burenhinder, gemene afsluiting, erfdienstbaarheden (verkrijging na 30j))
 • Publiciteit hypothecaire registers (voorkooprechten, aankoopopties, erfopvolging)

Uw docent, Prof. Vincent SAGAERT, is als co-auteur en lid van de 2-koppige ministeriële commissie die de hervorming heeft voorbereid rechtstreeks betrokken geweest bij de totstandkoming van deze nieuwe wet. In dit seminarie verneemt u derhalve “uit eerste hand” de krachtlijnen van de hervorming en de bedoeling van de wetgever, en heeft u de gelegenheid om uw vragen voor te leggen aan de co-auteur van deze nieuwe wet.


Docent

Prof. dr. Vincent SAGAERT

Vincent Sagaert legt zich als advocaat toe op het privaat vastgoedrecht. Hij is lid van de Brusselse balie en advocaat bij Eubelius sinds 2003.

Hij werd licentiaat in de rechten aan de KU Leuven in 1999. In 2002 behaalde hij aan de KU Leuven een doctoraat op proefschrift.

In 2002 werd hij benoemd tot Professor aan de Universiteit Antwerpen. Sinds 2004 is hij ook Professor Privaatrecht aan de KU Leuven en de KULAK. Hij doceert er verbintenissenrecht, contractenrecht en vooral goederenrecht en notarieel vastgoedrecht.

Hij is lid van de redactie van tal van nationale en internationale tijdschriften, waaronder het Tijdschrift voor Privaatrecht (co-directeur) en het Rechtskundig Weekblad (redactielid). Hij is auteur van vele tientallen publicaties, waaronder het standaardwerk “Goederenrecht” in de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht.

Als lid van de ministeriële commissie heeft hij samen met Prof. dr. Pascale Lecocq van nabij bijgedragen aan de totstandkoming van de wet inzake de hervorming van het goederenrecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De krachtlijnen en bedoeling van de hervorming van het goederenrecht
 • De nieuwe mogelijkheden voor de vastgoedpraktijk en de perspectieven om te werken met zakelijke rechten en gesplitste eigendom
 • De nieuwe regels voor de verschillende zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht, opstal), in het bijzonder
  • De nieuwe minimum- en maximumtermijnen en de opportuniteiten hiervan voor de praktijk
  • De regels inzake verdeling van de kosten van herstellingswerken bij vruchtgebruikconstructies
 • De regels voor mede-eigendom en de beëindiging ervan
 • De nieuwe invulling van de regeling van burenrelaties (burenhinder, erfdienstbaarheden, etc.)

Deelnameprijs

248 EUR + BTW
Inclusief slidepack. Snacks en parking voor de deur worden aangeboden.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis
(onder voorbehoud van voldoende plaatsen; toewijs in volgorde van inschrijving)

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 12 februari 2021
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.