[O/D] Vlaams gunstregime familiale bedrijfsoverdracht : actua, rechtspraak en nieuwe standpunten

Inschrijven on-demand 150 EUR + BTW 

 • Deelnameprijs: 150 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent Olivier DE KEUKELAERE en Eline BEEKEN (Cazimir)
 • Opmerking: geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk

Sinds 2012 is in Vlaanderen een gunstregime van toepassing voor de familiale overdracht van familiebedrijven.

Maar welke voorwaarden moeten voldaan zijn (en blijven) om te kunnen genieten van dit gunstregime? Welke wijzigingen brengt het WVV mee? En vooral, wat zijn de gevolgen voor de praktijk van de immer evoluerende standpunten van VLABEL en de recente rechtspraak.


Programma

Met het oog op de continuïteit van familiebedrijven kent het Vlaamse Gewest een fiscale gunstregeling voor de overdrachten van familiale ondernemingen en vennootschappen. De huidige gunstregeling heeft tot doel om de Vlaamse ondernemers te stimuleren om reeds tijdens het leven de opvolging van hun onderneming te organiseren. 

Om dit te verwezenlijken, bestaat er in het Vlaamse Gewest sinds 1 januari 2012:

 • een vrijstelling van schenkbelasting voor het schenken van familiale ondernemingen en vennootschappen;
 • een verlaagd tarief van erfbelasting ten belope van 3% indien de erfgenaam een verwant in rechte lijn of partner is van de erflater en ten belope van 7% in alle andere gevallen.

Tijdens dit webinar zullen Olivier De Keukelaere en Eline Beeken het volgende toelichten:

 • de relevante decretale bepalingen (voorwaarden tot kwalificatie, omvang van de vrijstelling en de continuïteitsvoorwaarden);
 • de relevante wijzigingen ingevolge het nieuwe WVV;
 • de recente standpunten / voorafgaande beslissingen van VLABEL;
 • de recente vonnissen / arresten inzake en de gevolgen hiervan voor de praktijk.  

Docenten

Olivier De Keukelaere

Olivier is specialist in vermogensplanning en ondernemingsfiscaliteit.

Als family business and wealth advisor begeleidt hij talrijke Vlaamse familiebedrijven bij de overdracht naar de volgende generatie. Ook helpt hij vermogende families bij de specifieke uitdagingen waarvoor zij staan bij het samenhouden van vermogen én familie. Hij wordt beschouwd als één van dé Family Business Advisors van ons land.

 

Eline Beeken

Eline is gespecialiseerd in familiaal vermogensrecht, familie- en relatievermogensrecht, vermogens- en successieplanning en successie- en schenkingsrecht.

Zij spitst zich in het bijzonder toe op de overdracht van familiebedrijven en de begeleiding van ondernemende families.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • Het Vlaamse fiscale gunstregime voor de overdracht van familiebedrijven (voorwaarden, omvang van de vrijstelling, continuïteitsvoorwaarden)
 • De gevolgen van het WVV
 • De standpunten van de Vlaamse Belastingdienst en recente relevante rechtspraak, en de gevolgen hiervan voor de praktijk

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 30dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

150 EUR + BTW

Inclusief handouts en recording van het webinar.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland