GDPR 1 jaar later | update en aanbevelingen voor kennisberoepen

248 EUR + BTW 
16/10/2019 (Gent) - 17/10/2019 (Hasselt) - 18/10/2019 (Antwerpen)

Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
HOLIDAY INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Permanente vorming
In aanvraag - 3 u permanente vorming BIBF, IAB, FSMA (bank) en BIV (te bevestigen)
Advocaten kunnen met het afgeleverde aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding op individuele basis laten valideren door OVB.

Early Bird Discount
Schrijf in op uiterlijk 27/09/2019 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.

Docent :Dylan CASAER

Level: Actualisatie- of uitdiepingsopleiding


Welke aspecten uit de GDPR-reglementering zijn specifiek van belang voor cijferberoepen en de advocatuur en welke stappen moeten worden gezet om zich in regel te stellen met de GDPR? Welke richtlijnen worden in dit kader voorzien door de beroepsorganisaties, wat dient u te ondernemen ingeval van een datalek, en hoe kunnen privacy risico’s worden beperkt en/of verzekerd?

In dit seminarie wordt de balans opgemaakt van één jaar GDPR en worden aanbevelingen aangereikt voor de dagelijkse praktijk van kennisberoepen.De GDPR is intussen méér dan één jaar in werking. Hoewel door de trage start van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, er op Belgisch vlak nog maar weinig lessen kunnen getrokken worden uit de praktijk van de nationale privacy autoriteit, is dit verschillend voor andere EU-landen waar de nationale autoriteiten al richtinggevende beslissingen namen die ook voor bedrijven, organisaties, beroepsbeoefenaars in andere EU-landen van belang zijn. Ook de Europese Data Protection Board (overkoepelend orgaan op Europees vlak) en het Europees Hof namen een aantal richtinggevende beslissingen.

Voor kennisberoepen zijn data zoals documenten, excells, klantengegevens, boekhouding, lijsten van prospects, uiteraard van strategisch belang. Ook een betrouwbaar en veilig IT-systeem is cruciaal. De meeste kennisberoepen hebben wettelijke en deontologische verplichtingen inzake beroepsgeheim en vertrouwelijkheid. Om het vertrouwen van uw cliënten te hebben en behouden, kan u als kennisberoep dan ook beter geen risico’s nemen in uw data protection & security management.

Indien er toch iets fout loopt, is het uiteraard evenzeer van belang om de risico’s in te perken en waar mogelijk af te dekken of te verzekeren.

In dit seminarie overloopt Dylan Casaer, advocaat met specialisatie in Data Privacy en gecertifieerd DPO, de essentie van de GDPR-regelgeving en duidt hij aan welke aspecten van belang zijn voor de dagelijkse praktijk van advocaten en cijferberoepers.


Docent

Dylan Casaer

Dylan is advocaat-vennoot bij Awerian, specialist in Data Privacy en gecertifieerd DPO. Hij publiceert en spreekt geregeld over actuele juridische onderwerpen waaronder Data Protection en GDPR.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in:

 • GDPR en hedendaags privacy recht
 • welke persoonsgegevens voor hun beroepsuitoefening strategisch belangrijk zijn

Deelnemers in staat stellen om:

 • risico-inschatting te doen voor de organisatie van hun eigen kantoor en cliënteel
 • basiskennis verwerven van wat GDPR juist inhoudt en welke implicaties deze heeft voor hun beroepsuitoefening

Programma

 • Welke specifieke verplichtingen uit de GDPR en de Belgische privacy wetgeving zijn van belang voor kennisberoepen?
 • Welke stappen moeten kennisberoepers zetten om zich in regel te stellen met de GDPR (tav. hun cliënteel, medewerkers, business partners, ...)?
 • De meeste beroepsorganisaties hebben richtlijnen uitgevaardigd, hoe verhouden deze zich tegenover de algemene regelgeving?
 • Iedere beroepsbeoefenaar doet de dag van vandaag aan marketing, welke specifieke aandachtspunten brengt de GDPR hiervoor met zich mee?
 • Wat is juist een datalek (data breach) en wat moet je doen in zo een situatie?
 • Hoe kan je de privacy risico’s beperken en eventueel verzekeren?

Deelnameprijs

248 EUR + BTW
Inclusief slidepack. Snacks en parking voor de deur worden aangeboden.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis

(onder voorbehoud van voldoende plaatsen; toewijs in volgorde van inschrijving)

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 27/09/2019
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 


Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.