Bootcamp | De fundamenten van vermogensplanning

395 EUR + BTW 
14/02/2020 (Gent) - 20/02/2020 (Hasselt) - 21/02/2020 (Antwerpen)

Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
HOLIDAY INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Permanente vorming
7 u permanente vorming OVBBIBF, IAB en BIV (3u)

Early Bird Discount
Verlopen sinds 24/01/2020 

Docent :Dirk DE GROOT (Sherpa Law)

Level: Bootcamp (grondige initiatie)


In deze grondige snelcursus worden de juridische en fiscale basisprincipes besproken die de fundamenten vormen voor de successieplanning en voor de organisatie van een overdracht van vermogen.

De opleiding wordt opgevat als een bootcamp : er is geen specifieke juridische of fiscale voorkennis vereist, en op één dag worden de kerninzichten bijgebracht en toegelicht met praktische voorbeelden.

Er wordt nagegaan welke technieken voorhanden zijn om de erfenis te regelen zoals men dat wenst, de belasting op de overdracht optimaal te beperken, en in welke mate de overdrager de rechten op zijn vermogen bij leven kan behouden.De overdracht van het vermogen in het kader van een successieplanning is een complexe materie, die beheerst wordt door verschillende takken van het recht en van de fiscaliteit.

De docent, Dirk De Groot (advocaat en partner bij Sherpa Law) overloopt de beginselen van het huwelijksvermogensrecht, het wettelijk erfrecht, en van de schenk- en erfbelasting, en bespreekt de civiele en fiscale aspecten van verschillende instrumenten van successieplanning waarbij telkens uitgebreid toelichting wordt  gegeven bij de standpunten van de fiscale administratie. Dit alles vanuit de praktijk benaderd en voorzien van talrijke voorbeelden.

Na afloop heeft u een vogelperspectief op de grondbeginselen van de successieplanning. U overziet de verschillende planningstechnieken, en de mogelijkheden om de overdracht van het vermogen te regelen met oog voor een optimale belasting voor de erfgenamen en voor de rechten van de erflater over diens vermogen bij leven.


Docent

Dirk DE GROOT

Dirk is sinds 2001 actief als fiscaal jurist. Aanvankelijk voltijds in de academische wereld, sedert 2010 ook in de advocatuur.

Hij legt hij zich hoofdzakelijk toe op alle aspecten van het familiaal vermogensrecht en de Estate Planning en helpt cliënten bij het georganiseerd overdragen van hun vermogen of onderneming. Als adviserend én pleitend advocaat behandelt hij alle aspecten van nalatenschappen, met inbegrip van procedures voor de burgerlijke en fiscale rechtbanken, alsmede de vereffening en verdeling.

Dirk is een vaak gevraagde spreker op seminaries en studiedagen over de onderwerpen die hij dagelijks in de praktijk behandelt. Hij publiceert geregeld en is de auteur van het Handboek Successierechten (uitgeverij Intersentia).

Hij is vast lid van de Reflectiegroep bij Vlabel omtrent Erfbelasting en Registratiebelasting.

Leerdoelen

De opleiding is bestemd voor niet-gespecialiseerde deelnemers die een degelijk inzicht willen verwerven in:

 • De juridische en de fiscale basisprincipes die de fundamenten vormen van de successieplanning
  • De fundamenten van het familiaal vermogensrecht en het wettelijk erfrecht
  • De fundamenten van de schenk- en erfbelasting
 • De verschillende instrumenten om de overdracht van het vermogen te organiseren
  • Met effect bij overlijden (testamenten, huwelijkscontracten, aanwastechnieken, etc.)
  • Met effect bij leven (schenking, controlemechanismen, etc.)
 • De toepasbaarheid en de opportuniteit van de verschillende planningstechnieken voor specifieke omstandigheden.
 • De fiscale aspecten, risico’s en beperkingen met betrekking tot het gebruik van de verschillende instrumenten voor successieplanning, met aandacht voor de opeenvolgende standpunten van de fiscale administratie en recente rechtspraak.

Programma

Deel 1 – Fundamenten van het vermogensrecht

 • Huwelijksregimes / samenwonenden
  • gemeenschap versus scheiding van goederen
  • Wettelijk of feitelijk samenwonenden
 • Wettelijk erfrecht:
  • algemene beginselen
  • erfrecht van de langstlevende echtgenoot
  • inbreng en inkorting onder het nieuwe erfrecht
  • erfovereenkomsten

Deel 2 – Fundamenten van de schenk-en erfbelasting

 • Algemeenheden schenk-en erfbelasting
 • Fictiebepalingen in de erfbelasting:
  • ongelijke verdeling van de huwgemeenschap
  • schenkingen binnen de drie jaar voor het overlijden
  • bedingen ten behoeve van een derde (levensverzekeringen)
  • overdracht ten bezwarende titel met voorbehoud van vruchtgebruik of levenslang recht
 • Tarieven, vrijstellingen en verminderingen:
  • overzicht
  • gunstregime voor familiale ondernemingen en aandelen in het Vlaamse gewest

Deel 3 – Fundamenten van de successieplanning

 • Algemeen
 • Technieken met effect bij overlijden:
  • de testamenten: vorm, inhoud, fiscale aspecten
  • de huwelijkscontracten: vorm, inhoud, fiscale aspecten
  • de samenlevingscontracten: vorm, inhoud, fiscale aspecten
  • de aanwastechnieken voor gehuwden en samenwonenden: vorm, inhoud, fiscale aspecten
 • De techniek met effect bij leven: de schenking
  • vorm (notariële akte, handgift en bankgift)
  • inhoudelijke bepalingen
  • fiscale aspecten
  • controlemechanismen via de burgerlijke maatschap en  andere.

Deelnameprijs

395 EUR + BTW
Inclusief documentatie, versnaperingen en parking voor de deur.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis
Verlopen sinds 24/1/2020

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland