Bootcamp | De fundamenten van het nieuwe vennootschapsrecht

395 EUR + BTW 
10/09/2020 (Gent) VOLZET- 17/09/2020 (Hasselt) - 18/09/2020 (Antwerpen) VOLZET

Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
HOLIDAY INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Permanente vorming
In aanvraag - 7 u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)

Docent : Prof. Hans DE WULF

Level: Bootcamp (grondige initiatie)


Met het nieuwe WVV worden de fundamenten van het vennootschapsrecht grondig gewijzigd. Men spreekt over vereenvoudiging en modernisering, en tegelijk van tal van vernieuwingen zoals de “kapitaalloze” bv, nieuwe testen bij uitkeringen, limitering van de bestuurdersaansprakelijkheid, etc.

Het bestaande Wetboek van Vennootschappen werd zelfs vervangen door een volledig nieuw wetboek, en als adviseur van KMO’s en familiebedrijven kan u dus niet langer kan terugvallen op uw “oude” kennis. Aldus komt het erop aan om de nieuwe wet opnieuw in te studeren…

Maar op welke nieuwe fundamenten is het vennootschapsrecht nu gebaseerd, en hoe wordt het vennootschapsverkeer voortaan geregeld? Uw docent, Prof. Hans De Wulf overloopt tijdens deze intensieve dagopleiding in detail de belangrijkste regels van gans het nieuwe wetboek.De opleiding wordt opgevat als een bootcamp : op één dag worden de kerninzichten bijgebracht, en er is geen specifieke voorkennis vereist.

Er wordt niet alleen ingegaan op de nieuwe regels uit het WVV, maar die nieuwe regels worden geïntegreerd in de “oude” regels die behouden blijven. Met andere woorden, u krijgt een overzicht van het ganse vennootschapsrecht voor niet-genoteerde vennootschappen, wel met een nadruk op NV, BV en CV, ook al gaat er ook, doch beperkter, aandacht naar maatschap, VOF en CommV.

Als vast lid van de 4-ledige redactieraad van het WVV heeft Prof. Hans De Wulf actief bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe wet, en geeft hij uit eerste hand toelichting bij de achtergrond en de bedoeling van de wetgever.

Prof. De Wulf overloopt de opbouw en systematiek van het nieuwe wetboek, en de nieuwe fundamenten die erin vervat zitten. Op een systematische wijze worden de basisregels toegelicht die voortaan het vennootschapsverkeer regelen.

Onder meer komen aan bod:

 • De kenmerken van de overblijvende vennootschapsvormen met bijzondere aandacht voor de BV als meest voorkomende vennootschapsvorm
 • De vergelijking tussen de BV en de overige vennootschapsvormen
 • De gewijzigde regels inzake inbreng (versus kapitaal) en uitkering met aandacht voor de nieuwe verslaggeving
  • Het versterkte financieel plan bij oprichting
  • De balans- en liquidteitstest bij alle vormen van uitkering
 • Uitgifte van effecten en nieuwe mogelijkheden (meervoudig stemrecht, etc).
 • Nieuwe regels voor de besluitvorming en de organisatie van het bestuur
 • Bestuurdersaansprakelijkheid en -beperking
 • Conflictenregeling

Na afloop heeft u een grondig inzicht in de beginselen van het nieuwe vennootschapsrecht. U overziet de logica van het nieuwe wetboek, de kenmerken van de overblijvende vennootschapsvormen en de nieuwe invulling van de regels inzake bestuur, effecten, controle, etc.


Docent

Prof. Hans De Wulf  

Doctor in de Rechten en Professor verbonden aan U Gent en aan het Instituut voor Financieel Recht. Als lid van de  4-koppige redactieraad van het vernieuwde Wetboek Vennootschappen één van de auteurs van de nieuwe wet. Docent voor verschillende vakken van het Belgische en Europese Vennootschapsrecht en M&A.  Auteur van diverse publicaties in het domein van het Vennootschapsrecht.

Leerdoelen

Deelnemers een grondig en praktisch inzicht verschaffen in de hervorming van het vennootschapsrecht en meer bepaald:

 • De krachtlijnen van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, waaronder
  • De bedoelingen van de wetgever en de voorgenomen voordelen van deze hervorming
  • Het wegvallen van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen; het nieuwe ondernemingsbegrip
  • De vermindering van het aantal rechtsvormen
  • De gewijzigde invulling van een aantal fundamentele concepten (toereikend aanvangsvermogen, etc.)
  • etc.
 • De kenmerken van de overblijvende vennootschapsvormen
  • Uitgifte van effecten (aandelen en andere effecten)
  • Bestuur en algemene vergadering
  • Uitkeringen
  • Conflictenregeling
  • Etc.
 • De vergelijking tussen de overblijvende vennootschapsvormen
  • De gemeenschappelijke kenmerken van de verschillende vennootschapsvormen
  • De nieuwe regels over NV en CV
  • De onderscheidende kenmerken, vereisten en troeven van NV CV en personenvennootschappen in vergelijking met de BV
  • De toepasbaarheid van elke vennootschapsvorm
 • Een aantal bijzondere aspecten
  • de afschaffing van het kapitaalbegrip
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • gewijzigde verslaggevingsplichten
  • Etc.
 • De overgangsmaatregelen en –termijnen
  • Praktische uitwerking van de omvorming van oude vennootschapsvormen

Deelnameprijs

395 EUR + BTW
Inclusief documentatie, versnaperingen en parking voor de deur.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis
Verlopen

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.