Fiscale regularisatie anno 2020

248 EUR + BTW 
10/06/2020 (Gent) - 11/06/2020 (Hasselt) - 12/06/2020 (Antwerpen)

Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
HOLIDAY INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Permanente vorming
In aanvraag - 4 u permanente vorming OVB, BIBFIAB en BIV

Early Bird Discount
Schrijf in op uiterlijk 22/05/2020 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.

Docent :Gertjan VERACHTERT | Dirk LIBOTTE

Level: Actualisatie- of uitdiepingsopleiding


Welcome b(l)ack ?

Welke inkomsten en kapitalen komen nog in aanmerking voor fiscale regularisatie, hoe is de verjaring en de bewijslast geregeld, en weegt de kostprijs op tegen de pakkans? En wat zijn de strafrechtelijke implicaties van een regularisatie of het niet-regulariseren?Met de wet van 31 december 2003 werd vele jaren geleden een 'éénmalig kader' gecreëerd voor de fiscale rechtzetting van voorheen niet aangegeven bedragen. In 2019 blijkt de 'éénmaligheid' sterk te relativeren: ondertussen kennen we in België reeds zo'n 15 jaar fiscale regularisatie, met de huidige procedure sedert 2016 als voorlopig sluitstuk. In een sterk gewijzigd internationaal fiscaal landschap, voorziet de fiscale regularisatie vandaag nog in de mogelijkheid tot rechtzetting van inkomsten en kapitalen. De voorwaarden waaronder de rechtzetting kan plaatsvinden, zijn evenwel sterk gewijzigd ten opzichte van 2004.

Behoudens voor belastingplichtigen, heeft de wetgeving op de fiscale regularisatie en de ermee verwante witwaswetgeving ook gevolgen voor de financiële instellingen.

In deze studienamiddag focussen 2 experts op actuele knelpunten van de fiscale regularisatie en witwaswetgeving.

Onder meer komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Fiscale regularisatie in historisch perspectief
  • Algemeen kader en evolutie
  • Maatregelen om kapitalen en inkomsten op te sporen
   • Gegevensuitwisseling, antiwitwaswetgeving, meldingsplicht (bankiers, notarissen, advocaten, accountancy beroepen, etc.)
 • Regularisatie anno 2020
  • Fiscale regularisatiemogelijkheden
   • Waarom nog regulariseren, wie kan nog regulariserenn en wat kan nog geregulariseerd worden
   • Kostprijs (regularisatieheffing)
   • Bewijslast fiscaal verjaarde kapitalen
   • Private vermogensstructuren en de positie begunstigden / erfgenamen
  • Strafrechtelijk
   • Implicaties van de regularisatie
   • Implicaties van het niet-regulariseren, met focus op bancaire impact

Docenten

Gertjan Verachtert

Gertjan is advocaat bij Sansen International Tax Lawyers, waar hij focust op internationale fiscaliteit in al zijn aspecten voor diverse doelgroepen. Doorheen de jaren bouwde hij bijzondere ervaring op in de adviesverlening over vermogensstructuren (kaaimantaks, gegevensuitwisseling, fiscale regularisatie), migratie en emigratie van particulier en vennootschap, grensoverschrijdende investeringen en bijstand aan artiesten en sporters in internationaal verband. Gertjan deelt zijn expertise graag via artikels in vakbladen en als spreker op diverse conferenties. Hij publiceerde recent het boek De Kaaimantaks: Panta Rhei bij Kluwer

Dirk Libotte

Dirk is advocaat sinds 1999. Zijn praktijk omvat alle aspecten van ondernemingsrelevant strafrecht. Hij heeft ruime ervaring in zaken van fiscaal, financieel en economisch strafrecht en hij vertegenwoordigt bedrijven en hun bestuurders voor de Belgische (straf)rechtbanken. Hij treedt eveneens op in strafzaken voor het Hof van Cassatie en voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens te Straatsburg.

Dirk Libotte is de auteur van een aantal bijdragen over strafrecht en strafprocesrecht in gezaghebbende Belgische publicaties en heeft in deze materies ook bijgedragen op studiedagen. Dirk wordt in de Legal 500 vermeld als “Leading Individual” in de categorie “Fraud and white-collar crime”.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De behandeling van compliance vraagstukken rond buitenlandse tegoeden
 • De stand van zaken inzake internationale fiscale gegevensuitwisseling en de toegenomen fiscale transparantie

Deelnemers in staat stellen om

 • Waakzaam te zijn bij tussenkomst in dossier met buitenlandse tegoeden

Deelnameprijs

248 EUR + BTW
Inclusief slidepack. Snacks en parking voor de deur worden aangeboden.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis
(onder voorbehoud van voldoende plaatsen; toewijs in volgorde van inschrijving)

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 22/05/2020
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.