Fiscaal misbruik in de successieplanning

Inschrijven 23/06/23

 • Deelnameprijs: 175 EUR + BTW
 • Early Bird Discount: Schrijf in op uiterlijk 22 juni 2023 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.
 • Docent : Mtr. Dirk DE GROOT (Moore Law)
 • Lestype: pre-recorded webinar met Live chat
 • Permanente vorming: 
  • OVB, ITAA, BIV, IBR, FSMA (bank-beleggingsdiensten) : 3u permanente vorming
  • SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
 • Thema's kmo-portefeuille
  • Beroepsspecifieke competenties 
   (voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming) 
  • Financiële geletterdheid 

Sinds 2012 kan de Vlaamse Belastingadministratie een fiscaal misbruik inroepen en een rechtshandeling zwaarder belasten wanneer u ontoereikende niet-fiscale motieven kan opwerpen bij de planning van een vermogensoverdracht.

Maar wat is de precieze inhoud en reikwijdte van deze antimisbruikbepaling, hoe kan de fiscus fiscaal misbruik aantonen, en welke niet-fiscale motieven kunnen overeind blijven bij de toepassing van de courante planningstechnieken?Programma

In dit seminarie bespreekt Dirk De Groot, partner bij Moore Law, de toepassing van de antimisbruikbepaling in de successieplanning.

Met zijn academische achtergrond en een jarenlange praktijkervaring combineert Dirk een accurate praktische kennis met de didactische kunst om een complexe materie toegankelijk te maken.

Aan de hand van concrete praktijkgevallen wordt eerst onderzocht hoe de misbruikbepaling is opgebouwd, en welke gevolgen dit heeft voor de toepassing ervan in het algemeen. Recente rechtspraak leert dat de wetgever precieze spelregels heeft ingevoerd, die nauwgezet nageleefd moeten worden, ook door de fiscus!

Dit (wat meer theoretische kader) is nodig om de concrete technieken te kunnen beoordelen in het licht van de misbruikbepaling.

Vervolgens bespreekt de docent  hoe de Vlaamse Belastingadministratie invulling geeft aan de antimisbruikbepaling, en welke niet-fiscale motieven een vermeend fiscaal misbruik kunnen weerleggen. Voldoende aandacht wordt besteed aan het concept “eenheid van opzet”.

Met een kritisch oog overloopt de docent nadien verschillende beslissingen van Vlabel, en toetst hij verschillende successieplanningstechnieken aan de antimisbruikbepaling. Relevante rechtspraak en standpunten van de administratie kunnen in deze als leidraad dienen om successieplanningen niet te laten stranden in fiscaal misbruik.

Concreet komen tijdens de bespreking onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • Inbreng in huwgemeenschap gevolgd door schenking;
 • Toebedeling van de gehele huwgemeenschap aan één echtgenoot, bij leven ;
 • Verdeling van de huwgemeenschap, gevolgd door schenking aan echtgenoot, bij leven ;
 • Gebruik van controlestructuren na schenking (maatschap, beheersvolmacht);
 • De aanwasovereenkomst en het kanscontract ;
 • Huwelijkscontract met verblijvingsbeding voor onverdeelde goederen ;

Docent

Dirk DE GROOT is sinds 2001 actief als fiscaal jurist. Aanvankelijk voltijds in de academische wereld, sedert 2010 ook in de advocatuur.

Hij legt hij zich hoofdzakelijk toe op alle aspecten van het familiaal vermogensrecht en de Estate Planning : Hij helpt cliënten bij het georganiseerd overdragen van hun vermogen of onderneming. Als adviserend én pleitend advocaat behandelt hij alle aspecten van nalatenschappen, met inbegrip van procedures voor de burgerlijke en fiscale rechtbanken, alsmede de vereffening en verdeling.

Dirk is een vaak gevraagde spreker op seminaries en studiedagen over de onderwerpen die hij dagelijks in de praktijk behandelt. Hij publiceert geregeld.

Hij was vast lid van de Reflectiegroep bij Vlabel omtrent Erfbelasting en Registratiebelasting (die thans niet meer samenkomt).

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De antimisbruikbepaling en de wettelijke criteria voor de toepassing ervan
 • De toetsing van de verschillende planningstechnieken aan de antimisbruikbepaling, relevante rechtspraak en beslissingen & standpunten van Vlabel terzake

Webinar - praktisch

Pre-recorded
Dit webinar wordt op voorhand opgenomen, maar de docent is wel aanwezig tijdens de uitzending om uw vragen live via de chat te beantwoorden

Kijken 
Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. 

 • Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Na afloop kan je de replay van het webinar gedurende 14 dagen herbekijken. 

Vragen stellen

 • Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent via de chat-functie behandeld tijdens het webinar, hetzij per e-mail na afloop.
 • Je kan ook vragen stellen tijdens de replay, die dan per e-mail door de docent kunnen behandeld worden. 

Aanwezigheidsattest
Enkel deelnemers (en genodigden) die werden geregistreerd voor het webinar kunnen een aanwezigheidsattest ontvangen. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de week per e-mail verstuurd.


Deelnameprijs

175 EUR + BTW

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis
(onder voorbehoud van voldoende plaatsen; toewijs in volgorde van inschrijving)

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 22 juni 2023
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.
Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.