Fiscaal misbruik en successieplanning


Inschrijven :  14/10/2021 (Hasselt) - 15/10/2021 (Antwerpen) - 22/10/2021 (Gent) - 21/10/2021 (Webinar)

 • Deelnameprijs: 
  • Zaalseminaries: 248 EUR + BTW
  • Webinar (pre-recorded met live chat): 175 EUR + BTW
 • Permanente vorming: 
  • zaal ITAA  4u - OVB 4u - BIV 3u - FSMA 2u  
  • webinar   ITAA  3u - OVB 3u - BIV 3u - FSMA 2u
 • Early Bird Discount
  Schrijf in op uiterlijk 28 september 2021 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.
 • Docent M. Dirk DE GROOT (Sherpa Law)
 • [Nieuw] Documentatiemateriaal zaalseminaries: inclusief digitale opname van de opleiding die u reeds vooraf kan bekijken
 • Locaties
  • HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
  • HOLIDAY INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
  • VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Sinds 2012 kan de Vlaamse Belastingadministratie een fiscaal misbruik inroepen en een rechtshandeling zwaarder belasten wanneer u ontoereikende niet-fiscale motieven kan opwerpen bij de planning van een vermogensoverdracht.

Maar wat is de precieze inhoud en reikwijdte van deze antimisbruikbepaling, hoe kan de fiscus fiscaal misbruik aantonen, en welke niet-fiscale motieven kunnen overeind blijven bij de toepassing van de courante planningstechnieken?


Programma

In dit seminarie bespreekt Dirk De Groot, partner bij Sherpa Law, de toepassing van de antimisbruikbepaling in de successieplanning.

Aan de hand van concrete praktijkgevallen wordt eerst onderzocht hoe de misbruikbepaling is opgebouwd, en welke gevolgen dit heeft voor de toepassing ervan in het algemeen. Recente rechtspraak leert dat de wetgever precieze spelregels heeft ingevoerd, die nauwgezet nageleefd moeten worden, ook door de fiscus!

Dit (wat meer theoretische kader) is nodig om de concrete technieken te kunnen beoordelen in het licht van de misbruikbepaling.

Vervolgens bespreekt de docent  hoe de Vlaamse Belastingsadministratie invulling geeft aan de antimisbruikbepaling, en welke niet-fiscale motieven een vermeend fiscaal misbruik kunnen weerleggen. Voldoende aandacht wordt besteed aan het concept “eenheid van opzet”.

Met een kritisch oog overloopt de docent nadien verschillende beslissingen van Vlabel, en toetst hij verschillende successieplanningstechnieken aan de antimisbruikbepaling. Relevante rechtspraak en standpunten van de administratie kunnen in deze als leidraad dienen om successieplanningen niet te laten stranden in fiscaal misbruik.

Concreet komen tijdens de bespreking onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • Inbreng in huwgemeenschap gevolgd door schenking;
 • Toebedeling van de gehele huwgemeenschap aan één echtgenoot, bij leven ;
 • Verdeling van de huwgemeenschap, gevolgd door schenking aan echtgenoot, bij leven ;
 • Gebruik van controlestructuren na schenking (maatschap, beheersvolmacht);
 • De aanwasovereenkomst en het kanscontract ;
 • Huwelijkscontract met verblijvingsbeding voor onverdeelde goederen ;

U ontvangt vooraf een digitale opname zodat u de les reeds op voorhand kan bekijken. Tijdens het zaalseminarie wordt voldoende ruimte gelaten voor vraagstelling en discussie.

Met zijn academische achtergrond en een jarenlange praktijkervaring combineert Dirk De Groot een accurate praktische kennis met de didactische kunst om een complexe materie toegankelijk te maken.


Docent

Dirk DE GROOT

Dirk is sinds 2001 actief als fiscaal jurist. Aanvankelijk voltijds in de academische wereld, sedert 2010 ook in de advocatuur.

Hij legt hij zich hoofdzakelijk toe op alle aspecten van het familiaal vermogensrecht en de Estate Planning : Hij helpt cliënten bij het georganiseerd overdragen van hun vermogen of onderneming. Als adviserend én pleitend advocaat behandelt hij alle aspecten van nalatenschappen, met inbegrip van procedures voor de burgerlijke en fiscale rechtbanken, alsmede de vereffening en verdeling.

Dirk is een vaak gevraagde spreker op seminaries en studiedagen over de onderwerpen die hij dagelijks in de praktijk behandelt. Hij publiceert geregeld.

Hij was vast lid van de Reflectiegroep bij Vlabel omtrent Erfbelasting en Registratiebelasting (die thans niet meer samenkomt).

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De antimisbruikbepaling en de wettelijke criteria voor de toepassing ervan

De toetsing van de verschillende planningstechnieken aan de antimisbruikbepaling, relevante rechtspraak en beslissingen & standpunten van Vlabel terzake

Documentatiemateriaal

Pre-recording

Aansluitend op je inschrijving en van zodra deze beschikbaar is, ontvang je een afzonderlijke email met een kijklink waarmee je een opname van het seminarie al op voorhand kan bekijken.
De kijklink is persoonlijk (wanneer iemand anders ermee kijkt, kan je de link zelf niet meer gebruiken), en je kan de recording gedurende 90dagen na registratie bekijken.

Handouts / slides en eventueel bijkomend cursusmateriaal

Het cursusmateriaal wordt per email bezorgd vóór aanvang van de opleiding, zodat je de documentatie zelf kan afprinten, of raadplegen op uw tablet of laptop tijdens het seminarie. 


Deelnameprijs

248 EUR + BTW
Inclusief slidepack. Versnaperingen en parking voor de deur worden aangeboden.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis
(onder voorbehoud van voldoende plaatsen; toewijs in volgorde van inschrijving)

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 28 september 2021
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.
Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.