[O/D] Fiscale planning van de opvolging in het familiebedrijf

Inschrijven On-demand webinar 150 EUR + BTW 

 • Deelnameprijs: 150 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent Kelly MOENS (Eubelius)
 • Opmerking: geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk

De opvolging in het familiebedrijf is vaak een complexe aangelegenheid met verschillende belanghebbenden.

Dit webinar gaat in op de fiscale aspecten van deze puzzel en belicht een aantal fiscale aandachtspunten die eigen zijn aan familiebedrijven en de overdracht daarvan aan de volgende generatie.


Programma

In dit webinar bespreekt uw docent, M. Kelly Moens (Eubelius), de fiscale aspecten van de opvolging in het familiebedrijf.

Aan de hand van praktijkgevallen en de recente rulingpraktijk wordt aangetoond hoe een familiale bedrijfsoverdracht op een fiscaal zo optimaal mogelijke wijze wordt ingevuld, en welke aandachtspunten daarbij van belang zijn om niet te stranden in fiscaal misbruik.

Onder meer komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De Vlaamse erf- en schenkbelasting in vogelvlucht
 • Hoe hoge erfbelasting ontwijken?
 • Het Vlaamse fiscaal gunstregime voor de overdracht van familiale vennootschappen
 • Recente evoluties in de rulingpraktijk van Vlabel m.b.t. het gunstregime voor familiale vennootschappen
 • Familiale planning en fiscaal misbruik
 • Praktijkgevallen

Docent

Kelly MOENS

Kelly Moens is advocate bij Eubelius en lid van de Brusselse balie sinds 2016. Kelly werd in 2015 master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel en behaalde in 2016 een master na master fiscaal recht aan de ULB.

Kelly legt zich voornamelijk toe op de fiscale aspecten van vastgoed, transactionele fiscaliteit (M&A), estate planning en fondsenfiscaliteit.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De fiscale aandachtspunten bij familiale opvolging
 • De fiscaal optimale structurering van de overdracht van het familiebedrijf naar de volgende generatie
 • De mogelijkheden inzake controle- en inkomstenbehoud
 • De grenzen inzake familiale planning in het kader van de fiscale antimisbruikbepalingen

Deelnemers in staat stellen om

 • De fiscale gevolgen van een opvolging in het familiebedrijf kritisch te beoordelen
 • Deel te nemen aan onderhandelingen met betrekking tot de familiale opvolging met een beter begrip van de fiscale aandachtspunten daarbij

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.