Conflicten in de vennootschap | uitwegen, actiemiddelen en drukkingsmiddelen

248 EUR + BTW 
11/12/2019 (Gent) 13/12/2019 (Groot-Bijgaarden)

Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
DE WAERBOOM, Jozef Mertensstraat 140, 1702 Groot-Bijgaarden

Permanente vorming
In aanvraag - 4 u permanente vorming BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)
Advocaten kunnen met het afgeleverde aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door OVB.

Early Bird Discount
Schrijf in op uiterlijk 22/11/2019 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.

Docent :Brecht LAMBRECHT

Level: Actualisatie- of uitdiepingsopleiding; basisvoorkennis aangewezen
 Conflicten in een vennootschap kunnen  ontaarden in een vertrouwensbreuk tussen (een deel van) de aandeelhouders en/of tussen (een deel van) het bestuur met een patstelling in het bestuur of de algemene vergadering van een vennootschap tot gevolg.

Maar welke uitwegen, actiemiddelen en drukkingsmiddelen zijn voorhanden om tot een oplossing van het conflict te komen?


In dit seminarie verneemt u welke concrete gerechtelijke en buitengerechtelijke actiemiddelen ter beschikking zijn voor aandeelhouders, de vennootschap en bestuurders om deze conflicten op te lossen

Zoals het in de praktijk meestal aangewezen is (en waar ook het meeste nood aan blijkt), wordt er vertrokken van de buitengerechtelijke actiemiddelen en drukkingsmiddelen, die de gerechtelijke actiemiddelen sowieso moeten voorafgaan.

Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende gerechtelijke actiemiddelen die ter beschikking zijn van de vennootschap, de bestuurders en de aandeelhouders.

Zodoende komen de diverse aandeelhouders- en bestuursrechten aan bod, die ook de uitwegen blijken te zijn bij conflicten in de vennootschap.

Uw docent Brecht Lambrecht, advocaat-vennoot bij Storme Leroy Van Parys, en tevens jarenlang praktijkassistent UGent vakgroep economisch recht, overloopt met u:

 • de meest relevante buitengerechtelijke actiemiddelen ter beschikking van een aandeelhouder, zoals
  • Het bijeenroepingsrecht van een algemene vergadering
  • het vraagrecht
  • de mogelijkheid om bestuurders te herroepen
  • de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de aandeelhouder en/of van de bestuurder
  • de uitkoop (kort)
  • inclusief een aantal drukkingsmiddelen waarmee in de praktijk tot een minnelijke oplossing kan worden gekomen.
 • de gerechtelijke actiemiddelen:
  • het inroepen van bestuurdersaansprakelijkheid (via minderheidsvordering of meerderheidsvordering),
  • het vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek,
  • de nietigverklaring van vennootschapsbesluiten,
  • de geschillenregeling
  • de gerechtelijke ontbinding
 • de beschikkingspraktijk in kort geding of éénzijdig verzoekschrift, met name:
  • het aanstellen van een voorlopige bewindvoerder, sekwester, lasthebber ad hoc, en andere praktijkoplossingen voor bepaalde nijpende behoeften op bestuursvlak;

Dit overzicht van alle actiemiddelen en uitwegen uit conflicten is zeer nuttig voor eenieder die vennootschappen, bestuurders of aandeelhouders bijstaat. Na deze opleiding voorziet u hoe een conflict in een vennootschap zich kan ontwikkelen, en welke uitwegen voorhanden zijn. U overziet welke actiemiddelen beschikbaar en geschikt zijn, en welke minnelijke of gerechtelijke oplossingen zich aandienen. 


Docent

Brecht Lambrecht

Advocaat en vennoot bij het advocatenkantoor Storme, Leroy, Van Parys. Verbonden aan  de vakgroep Economisch Recht aan de U Gent. Auteur van diverse publicaties in het domein van het ondernemingsrecht, en regelmatig spreker voor seminaries.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De potentiële conflictsituaties in het bestuur en/of het aandeelhouderschap van een vennootschap
 • De vennootschapsinterne actiemiddelen en buitengerechtelijke uitwegen en drukkingsmiddelen
  • vraagrecht en individuele onderzoeksbevoegdheid vennoten, herroeping bestuurders, uitkoop, etc.
 • Gerechtelijke actiemiddelen
  • Vennootschapsvordering, minderheidsvordering, deskundigenonderzoek, voorlopige bewindvoerder, nietigverklaring vennootschapsbesluiten, geschillenregeling, gerechtelijke ontbinding, etc.

Deelnemers in staat stellen om

 • De noodzaak te beoordelen om voor een gegeven conflict actie te ondernemen
 • Te overzien welke actiemiddelen en drukkingsmiddelen beschikbaar zijn, zowel buiten als binnen de rechtbank

Deelnameprijs

248 EUR + BTW
inclusief slidepack en documentatiebundel. Onthaal met versnaperingen en parking voor de deur wordtenaangeboden.


Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis
(onder voorbehoud van voldoende plaatsen; toewijs in volgorde van inschrijving)

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 22/11/2019
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 


Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.