M&A Bootcamp | Praktijkdag waarderen van ondernemingen

798 EUR + BTW
04/12/2019 (Antwerpen) VOLZET

Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Permanente vorming
In aanvraag - 8u permanente vorming BIBF, IAB, en BIV 
Advocaten kunnen met het afgeleverde aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door OVB.

Early Bird Discount
Bij inschrijving op uiterlijk 15/11/2019 kan u gratis een 2de persoon laten deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.

Docent: Kristof Lybaert

Level: Expert | Thematische gespecialiseerde opleiding 

In deze praktijkdag leert u hoe een waardebepaling van een onderneming concreet verloopt.

De opleiding wordt opgevat als een bootcamp : op één dag worden u de kerninzichten bijgebracht en toegelicht met praktische voorbeelden en oefeningen.

De bootcamp bestaat uit 2 delen

In het eerste deel wordt de methodiek van de verschillende waarderingsmethoden in detail overlopen, en verneemt u welke financiële variabelen een rol spelen in de berekende waarde:

 • Discounted Cash Flow
 • Multiple methode
 • Gecorrigeerde netto-actief

Met de verschillende waarderingsmethoden als instrument, bestaat de kunst er dan in om voor een specifieke onderneming de juiste variabelen te laten doorwegen in de waardebepaling.
Naast de mathematische berekeningswijze wordt aandacht besteed aan de betekenis van enkele fundamentele theoretische concepten (Wacc, beta, marktrisicopremie, etc.).
Tenslotte verneemt u welke bijkomende factoren een invloed uitoefenen, en het verschil kunnen verklaren tussen de theoretische waardering en de uiteindelijke overnameprijs. 

In het tweede deel wordt de theorie in praktijk gebracht aan de hand van een concrete case, waarbij het waarderingsproces stap voor stap wordt geïllustreerd. Meteen wordt duidelijk welke impact de keuze van de waarderingsmethode en/of van gekozen variabelen heeft op de berekende waarde, en welke geldige argumenten kunnen worden aangevoerd.

 

Na deze opleiding kan u een gegeven waardering beoordelen, en met kennis van zaken deelnemen aan discussies omtrent de uitgangspunten van een waardering. Met het rekenmodel bent u tenslotte in staat om zelf een indicatie tot stand te brengen van een waardering.

U ontvangt een sumier basisrekenmodel voor de opmaak van een waardering.


Docent

Kristof Lybaert


Kristof is een ervaren M&A adviseur, gespecialiseerd in financial modeling en de waardering van ondernemingen. Kristof is mede-oprichter van LDS Advisory, een corporate finance boutique dat zich toelegt op transactional advice, due diligence, valuation, en business modelling. Voorheen was kristof director bij PwC waar hij verantwoordelijk was voor het waarderings- en modelleringsteam. 

Kristof is handelsingenieur van opleiding en tevens houder van een CFA (Chartered Financial Analyst ) certificaat. 

Leerdoelen

Deelnemers een inzicht verschaffen in

 • De verschillende waarderingsmethoden en hoe deze toe te passen
 • De financiële variabelen die een invloed hebben op de berekende waarde
 • De mogelijke argumenten die bepaalde variabelen verantwoorden
 • De factoren die de uiteindelijke prijs beïnvloeden, en die het verschil kunnen verklaren met de berekende waardebepaling
 • Wanneer welke methode het meest opportuun is (afhankelijk van type onderneming, ontwikkelingsfase waarin de onderneming zich bevindt en sector)
 • De valkuilen bij het toepassen van de verschillende waarderingsmethoden

 

Deelnemers in staat stellen om

 • Een gegeven waardebepaling te beoordelen en zich een oordeel te vormen over de verantwoording van de gebruikte variabelen en de gehanteerde methode(s)
 • Deel te nemen aan discussies met de tegenpartij en/of waarderingsexperten met betrekking tot het waarderingsproces, met een beter begrip van de financiële logica en de rol van bepaalde variabelen
 •  Zelf een indicatie van waardering tot stand te brengen met behulp van een basisrekenmodel voor waardering

Deelnameprijs

798 EUR + BTW
Inclusief slidepack en basisrekenmodel, checklist en begrippenlijst. Versnaperingen en parking voor de deur worden aangeboden.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis
Onder voorbehoud van voldoende plaatsen; toewijs in volgorde van inschrijving)

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 15/11/2019
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 


Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland