On-Campus seminar | Bootcamp Balanslezen

Inschrijven  18/08/2022 - Antwerpen (on-campus only)

Inclusief uitgebreid rekenmodel voor balansanalyse


 • Deelnameprijs: 450 EUR + BTW
 • Permanente vorming: ITAA  7u - OVB 7u - BIV 7u (in aanvraag)
 • Early Bird Discount: Schrijf in op uiterlijk 12 augustus 2022 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.
 • Docenten : Serge PATTYN
 • Locatie: VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen


Een trefzeker financiëel inzicht in de jaarrekening van een onderneming en een goed begrip van de typische financiële terminologie vormt ook voor niet-specialisten een onbetwistbare meerwaarde.

In deze on-campus bootcamp leert u stap voor stap hoe een balans tot stand komt, hoe u de financiële gezondheid van een onderneming kan aflezen uit de jaarrekening, en welke kengetallen onderscheidende indicatoren vormen voor de financiële gezondheid van een onderneming.

De opleiding wordt opgevat als een bootcamp : er is geen specifieke boekhoudkundige voorkennis vereist, en op één dag worden u de kerninzichten bijgebracht en toegelicht met praktische voorbeelden en oefeningen.
 Programma

In deze snelcursus leert u hoe u de financiële gezondheid van een onderneming kan aflezen uit de balans en de resultatenrekening.

Leverage, DSCR, Working Capital Swings, CAPEX, EBITDA... In dit seminarie maakt u kennis met het typische financiële jargon en het specifieke nut van deze acronymen bij de interpretatie van de financiële toestand van een onderneming.

De bootcamp bestaat uit twee delen

 • In het eerste deel leert u stap voor stap de basisprincipes van de balans en de resultatenrekening te begrijpen. De boekhoudkundige methodiek en theoretische concepten worden met praktijkvoorbeelden en praktische oefeningen concreet gemaakt. Vervolgens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de courant gehanteerde financiële acroniemen en terminologie.
 • In het tweede deel wordt aangetoond welke balansgegevens concrete indicatoren vormen voor het falings- en wanbetalingsrisico, en welke ratio’s relevant zijn om het risicoprofiel van een onderneming te vatten. U leert om een balans te lezen, en zich een oordeel te vormen over het financiële risicoprofiel en de gezondheid van een onderneming.

Uw docent is Serge Pattyn, die als financiëel analist bij onder meer KBC Petercam en Delta Lloyd Securities een uitgebreide ervaring heeft in de financiële analyse van ondernemingen. Serge combineert een praktische kennis met de didactische kunst om een complexe materie bevattelijk over te brengen.

Na deze opleiding bent u gewapend om deel te nemen aan discussies met financiële gesprekspartners. U beheerst de financiële terminologie, en u bent in staat om een balans te “lezen” en zich een beeld te vormen van de financiële gezondheid van een onderneming.

U ontvangt tot slot een rekenmodel voor balansanalyse dat u zal toelaten om zelf een grondige financiële screening van een onderneming uit te voeren. 


Docent

Serge Pattyn (°1963), 20 jaar bankervaring als kredietanalist, bedrijfseconomisch expert, financiëel analist en chief research officer binnen KBC en Delta Lloyd Securities. Bedrijfsadviseur en uitvoerend lid  van EFRAG, EFFAS en ACIIA.

Uitgebreide ervaring als docent in het domein van bedrijfsfinanciering en financiële analyse en docent KMO Campus.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in :

 • De basisprincipes van de balans en de resultatenrekening
 • De rol en de betekenis van de courant gehanteerde financiële terminologie en acroniemen
 • De kern van balansanalyse, te weten het opsporen van het wanbetalingsrisico, het falingsrisico, de beschermingsgraad van schuldeisers en de houdbaarheid van de schuldpositie
 • De techniek van balanslezen, en welke balansgegevens van belang zijn bij de beoordeling van de financiële gezondheid van een onderneming, met uitgebreide aandacht voor de belangrijkste financiële ratio’s en verhoudingsgetallen die courant gebruikt worden (ondermeer door banken bij de beoordeling van kredietaanvragen)

Deelnemers in staat stellen om :

 • deel te nemen aan discussies met financiële gesprekspartners, met een beter begrip van de financiële logica en van de betekenis van financiële acroniemen en terminologie
 • een balans te “lezen” en zich een correct beeld te vormen van de financiële gezondheid van een onderneming

het meegeleverde rekenmodel voor financiële analyse te gebruiken en te interpreteren

Documentatiemateriaal

Handouts / slides en eventueel bijkomend cursusmateriaal

Het cursusmateriaal wordt per email bezorgd vóór aanvang van de opleiding, zodat je de documentatie zelf kan afprinten, of raadplegen op uw tablet of laptop tijdens het seminarie. 


Deelnameprijs

450 EUR + BTW

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis
(onder voorbehoud van voldoende plaatsen; toewijs in volgorde van inschrijving)

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 12 augustus 2022
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.
Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.