Fiscale en juridische valkuilen bij 5 bijzondere balansposten

Inschrijven 07/04/2023 (14u - 17u)

 • Deelnameprijs : 175 EUR + BTW
 • Lestype: pre-recorded webinar met Live chat
 • Permanente vorming: In aanvraag - 3u permanente vorming OVB, ITAA, FSMA (bank en beleggingsdiensten) en BIV (te bevestigen)
 • Early Bird Discount: Schrijf in op uiterlijk  6 april 2023 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.
 • Docent Patrick HUYBRECHTS

 Een aantal bijzondere maar courante balansposten kunnen de (belastbare) winst aanzienlijk beïnvloeden. Een correcte toepassing van de vennootschapsrechtelijke, fiscale en boekhoudkundige regels is daarom van belang om optimalisatie niet te laten stranden in misbruik...

Een deep dive in de regels voor uitgestelde belastingenvoorzieningenherwaarderingsmeerwaarden, behandeling van voorradendubieuze debiteuren en nog enkele uitsmijters.
 Programma

In dit webinar bespreekt uw docent, Patrick HUYBRECHTS, hoe het belastbare resultaat van een onderneming mede kan bepaald worden door een correct gebruik van een aantal optimalisaties voor 5 bijzondere maar courante balansposten.

Telkens worden de vennootschapsrechtelijke, fiscale en boekhoudkundige verplichtingen en regels overlopen voor:

 • Het regime van uitgestelde belasting bij gerealiseerde meerwaarden
 • Aanleggen van voorzieningen
 • Boeken van een herwaarderingsmeerwaarde
 • Behandeling van voorraden en voorraadwaardering
 • Principes rond dubieuze debiteuren

Aan de hand van praktische en sprekende voorbeelden wordt onderzocht welke (fiscale) optimalisaties mogelijk zijn, maar evengoed hoe een misbruik aanleiding kan geven tot windowdressing van de jaarrekening.

Tijdens de uiteenzetting zal dan ook ingegaan worden hoe een jaarrekening beïnvloed kan worden door deze rubrieken.

Onmisbaar dus voor elke lezer van de jaarrekening !


Docent

Patrick Huybrechts, Accountant en belastingconsulent bij Parmentier Bedrijfsrevisoren met specialisatie in financiële analyse, financiële planning en waardering. Docent Postgraduaat Tax en Accountancy Management Karel de Grote Hogeschool. Regelmatig gastspreker bij diverse hogescholen en beroepsorganisaties.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De boekhoudkundige en vennootschapsrechtelijke regels en fiscale bepalingen die van toepassing zijn op 5 bijzondere maar courante balansposten en -transacties : uitgestelde belasting op gerealiseerde meerwaarden, behandeling van voorraden, dubieuze debiteuren, herwaarderingsmeerwaarden en voorzieningen
 • De valkuilen en de fouten die in de praktijk vaak gemaakt worden
 • De mogelijke fiscale aandachtspunten en optimalisaties

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

175 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.