[O/D] Fiscale en juridische valkuilen bij 5 bijzondere balansposten

Inschrijven on-demand 175 EUR + BTW

 • Deelnameprijs : 175 EUR + BTW
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 3u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • D​ocent Patrick HUYBRECHTS
 • Opmerking: geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk

Een deep dive in de fiscale, vennootschapsrechtelijke en financiële spelregels voor 5 bijzondere maar courante balansposten.

Een aantal bijzondere balansposten kunnen het (fiscaal) resultaat aanzienlijk beïnvloeden, en kunnen aanleiding geven tot windowdressing of misbruik. Maar wat zijn nu precies de vennootschapsrechtelijke en fiscale spelregels voor voorraden, dubieuze vorderingen, herwaarderingsmeerwaarden, uitgestelde belastingen en voorzieningen, en wat zeggen de CBN-adviezen hierover?

Een must voor elke lezer van de jaarrekening!Programma

In dit webinar bespreekt uw docent, Patrick HUYBRECHTS, hoe het belastbare resultaat van een onderneming mede kan bepaald worden door een correct gebruik van een aantal optimalisaties voor 5 bijzondere maar courante balansposten.

Telkens worden de vennootschapsrechtelijke, fiscale en boekhoudkundige verplichtingen en regels overlopen voor:

 • Het regime van uitgestelde belasting bij gerealiseerde meerwaarden
 • Aanleggen van voorzieningen
 • Boeken van een herwaarderingsmeerwaarde
 • Behandeling van voorraden en voorraadwaardering
 • Principes rond dubieuze debiteuren

Aan de hand van praktische en sprekende voorbeelden wordt onderzocht welke (fiscale) optimalisaties mogelijk zijn, maar evengoed hoe een misbruik aanleiding kan geven tot windowdressing van de jaarrekening.

Tijdens de uiteenzetting zal dan ook ingegaan worden hoe een jaarrekening beïnvloed kan worden door deze rubrieken.

Onmisbaar dus voor elke lezer van de jaarrekening !


Docent

Patrick Huybrechts, Accountant en belastingconsulent bij Parmentier Bedrijfsrevisoren met specialisatie in financiële analyse, financiële planning en waardering. Docent Postgraduaat Tax en Accountancy Management Karel de Grote Hogeschool. Regelmatig gastspreker bij diverse hogescholen en beroepsorganisaties.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De boekhoudkundige en vennootschapsrechtelijke regels en fiscale bepalingen die van toepassing zijn op 5 bijzondere maar courante balansposten en -transacties : uitgestelde belasting op gerealiseerde meerwaarden, behandeling van voorraden, dubieuze debiteuren, herwaarderingsmeerwaarden en voorzieningen
 • De valkuilen en de fouten die in de praktijk vaak gemaakt worden
 • De mogelijke fiscale aandachtspunten en optimalisaties

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

175 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 06/04/2023
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.