De nieuwe regels voor bestuurdersaansprakelijkheid

248 EUR + BTW 
03/09/2020 (Hasselt) - 04/09/2020 (Antwerpen) - 09/09/2020 (Gent)

Indien de seminaries met fysieke bijeenkomst niet zouden kunnen plaatsvinden zal er op 04/09/2020 (13 - 17u) een Live Webinar doorgaan 


Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
HOLIDAY INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpe

Permanente vorming
In aanvraag - 4u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)

Early Bird Discount
Schrijf in op uiterlijk 21/08/2020 en neem gratis deel aan een Live Webinar naar keuze. De duurtijd van onze Live Webinar bedraagt 2u en u kan een deelname-attest ontvangen voor permanente vorming (ITTA - OVB - BIV).

Docenten :

Level: Actualisatie- en uitdiepingscursus


Met welke nieuwe risico’s moet een bestuurder rekening houden en wat zijn precies de nieuwe regels inzake bestuur en aansprakelijkheid?

Prof. Joeri VANANROYE (KU Leuven en bezieler van het Corporate Finance Lab) en Prof. Stijn DE DIER (docent insolventierecht U Antwerpen) overlopen de nieuwe regels en een aantal gewijzigde specifieke aansprakelijkheidsgronden (self dealing, belangenconflicten, misbruik vennootschapsgoederen, wrongfull trading, uitkeringen in de bv, enz.), en bespreken welke voorzorgen kunnen worden genomen om persoonlijke aansprakelijkheid in te perken.De regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid werden grondig gewijzigd. Dat gebeurde een eerste maal bij de hervorming van het insolventierecht in de zomer van 2017.

Veel recenter heeft de invoering van het Wetboek voor vennootschappen en verenigingen (WVV) de regels over bestuurdersaansprakelijkheid opnieuw gewijzigd. Het WVV biedt veel vrijheid waar bestuurders omzichtig mee zullen moeten omgaan. Wanneer bestuurders verzuimen om correct te handelen zal hun aansprakelijkheid in het gedrang komen. Een klassiek voorbeeld is de bestuurder van een vennootschap in financiële moeilijkheden die zich de vraag stelt wat hij nog kan of moet doen.

In deze praktische opleiding bespreken Prof. Joeri VANANROYE en Prof. Stijn DE DIER de nieuwe regels over bestuurdersaansprakelijkheid doorheen het hervormde ondernemings-, insolventie- en rechtspersonenrecht.

Daarnaast wordt dieper ingegaan op specifieke gevallen en gronden van aansprakelijkheid, zoals self dealing en belangenconflicten, groepstransacties, bestuursplichten in de schemerzone voorafgaand aan insolvabiliteit, enz. Ook het regime van de geldelijke beperking waartoe bestuurders kunnen veroordeeld worden wordt toegelicht.

Vanuit een “ex ante” perspectief onderzoeken beide sprekers hoe het risico op bestuursaansprakelijkheid kan worden gemilderd. Daarnaast is er ook aandacht voor het nut van bestuursaansprakelijkheid als drukkingsmiddel, bv. om te verhinderen dat een tegenpartij haar verplichtingen niet nakomt.

Onder meer komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Vertegenwoordiging en bestuur van een rechtspersoon: een kort overzicht van de nieuwe regels (organisatie van het bestuur; statuut, rechten en plichten van een bestuurder)
 • Bestuurdersaansprakelijkheid na de recente hervormingen in het ondernemings- en insolventie- en rechtspersonenrecht
  • Interne vs. externe bestuurdersaansprakelijkheid
  • Gronden van bestuurdersaansprakelijkheid
  • Begrenzing(smogelijkheden) van de bestuurdersaansprakelijkheid, zoals onder meer:
   • de geldelijke beperking (‘cap’)
   • kwijting
   • exoneratie en vrijwaring
  • Bijzondere regels, onder meer:
   • belangenconflicten
   • misbruik van vennootschapsgoederen
   • uitkeringen in een BV
   • bijzondere faillissementsaansprakelijkheid
   • wrongful trading
 • Do’s & don’t’s voor bestuurders in het gewijzigde landschap

De opleiding wordt interactief opgevat en er wordt ruimte voorzien voor vraagstelling.


Docenten

Joeri Vananroye doceert aan de KU Leuven ondernemingsrecht en economische analyse van het recht aan zowel de Faculteit Rechten en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij is er tevens de coördinator van de optie ‘business strategy’ van de opleiding Economie, Recht en Bedrijfskunde. Hij is de bezieler van de blog corporatefinancelab.org én zetelt in de redactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap – Revue pratique des Sociétés (TRV-RPS). Als expert was hij betrokken bij de recente hervorming van het ondernemings- en insolventierecht.

Stijn De Dier doceert de grondige studie insolventierecht aan de UAntwerpen en is vrijwillig medewerker aan de KULeuven. Hij is tevens lid van de kernredactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap – Revue pratique des Sociétés (TRV-RPS). Als expert was hij betrokken bij de recente hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht.

 

Beide sprekers zijn als advocaat actief in het corporate litigation team bij Quinz, zijn lid van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht en spreken en schrijven geregeld over onderwerpen van vennootschaps- insolventie- en ondernemingsrecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De basisprincipes van vertegenwoordiging en bestuur van een vennootschap
 • De gewijzigde regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid
 • Een aantal bijzondere gevallen van bestuurdersaansprakelijkheid
 • Maatregelen om persoonlijke aansprakelijkheid te vermijden en/of in te perken

Deelnemers in staat stellen om

 • een concrete inschatting te maken van het aansprakelijkheidsrisico van bepaalde daden van bestuur en vertegenwoordiging
 • maatregelen te treffen om de bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen of te beperken

Programma

 • Vertegenwoordiging en bestuur van een rechtspersoon: een kort overzicht van de nieuwe regels (organisatie van het bestuur; statuut, rechten en plichten van een bestuurder)
 • Bestuurdersaansprakelijkheid na de recente hervormingen in het ondernemings- en insolventie- en rechtspersonenrecht
  • Interne vs. externe bestuurdersaansprakelijkheid
  • Gronden van bestuurdersaansprakelijkheid
  • Begrenzing(smogelijkheden) van de bestuurdersaansprakelijkheid, zoals onder meer:
   • de geldelijke beperking (‘cap’)
   • kwijting
   • exoneratie en vrijwaring
  • Bijzondere regels, onder meer:
   • belangenconflicten
   • misbruik van vennootschapsgoederen
   • uitkeringen in een BV
   • bijzondere faillissementsaansprakelijkheid
   • wrongful trading
 • Do’s & don’t’s voor bestuurders in het gewijzigde landschap

Deelnameprijs

248 EUR + BTW
Inclusief documentatie, versnaperingen en parking voor de deur.

Early Bird Discount | gratis deelname aan een Live Webinar naar keuze

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 21/08/2020
 • U kiest op onze website (onder de menu "opleidingen") welk Live Webinar u gratis wenst te volgen
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) uw keuze van webinar door. 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.