Alternatieve schenkingsvormen na sluiting van de kaasroute

175 EUR + BTW 
01/04/2021 (14u - 17u)


Webinar

Permanente vorming
In aanvraag - 3u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)

Early Bird Discount
Schrijf in op uiterlijk 31/03/2021 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.

Docent Dirk DE GROOT (Sherpa Law)

Level: Actualisatie- en uitdiepingscursus


Met de wet van 13 december 2020 viel het doek over de populaire kaasroute.

Maar betekent dit ook het einde voor alle vormen van belastingvrij schenken? Blijven er nog fiscaal gunstige schenkingsvormen overeind, en welke instrumenten dienen zich aan als alternatief voor de gesneuvelde kaasroute?


 

Nu de Belgische wetgever de verplichting heeft ingevoerd om notariële buitenlandse roerende schenkingen in België te registreren, worden deze buitenlandse schenkingen aan de Belgische schenkbelasting onderworpen en verdwijnt meteen een aantrekkelijk mechanisme om schenkingen te doen zonder onmiddellijke belasting.

Nochtans bestaan er valabele alternatieven om een schenking te verrichten zonder notariële akte, en waarvan de gevolgen perfect overeenstemmen met de wensen van de schenker.

In dit webinar bespreekt de docent de precieze draagwijdte van de nieuwe verplichting, en overloopt de alternatieven die nog steeds overeind blijven.

Concreet komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • de Kaasroute : wat ?
 • de verplichte registratie van buitenlandse schenkingsakten : detailbespreking van  de nieuwe wettelijke verplichtingen en gevolgen
 • alternatieven voor de (buitenlandse) notariële schenkingsakte
  • handgift en bankgift
  • schenking van aandelen via het register van aandelen
  • verkoop van goederen en kwijtschelding van de prijs
  • inbreng ten behoeve van een derde : creatieve toepassingen met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen
  • dematerialiseren van aandelen
  • aanwending van een private stichting

Docent

Dirk DE GROOT

Dirk is sinds 2001 actief als fiscaal jurist. Aanvankelijk voltijds in de academische wereld, sedert 2010 ook in de advocatuur.

Hij legt hij zich hoofdzakelijk toe op alle aspecten van het familiaal vermogensrecht en de Estate Planning : Hij helpt cliënten bij het georganiseerd overdragen van hun vermogen of onderneming. Als adviserend én pleitend advocaat behandelt hij alle aspecten van nalatenschappen, met inbegrip van procedures voor de burgerlijke en fiscale rechtbanken, alsmede de vereffening en verdeling.

Dirk is een vaak gevraagde spreker op seminaries en studiedagen over de onderwerpen die hij dagelijks in de praktijk behandelt. Hij publiceert geregeld en is de auteur van het Handboek Successierechten (uitgeverij Intersentia).

Hij is vast lid van de Reflectiegroep bij Vlabel omtrent Erfbelasting en Registratiebelasting.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De huidige stand van de wetgeving inzake de registratie van buitenlandse schenkingsakten
 • De verschillende vormen van schenkingen die geldig kunnen plaatsvinden, met of zonder notariële akte
 • de voor- en nadelen van elk van deze vormen op burgerlijk en op fiscaal vlak

 

Deelnemers in staat stellen om

 • te bepalen in welk geval zij een bepaalde vorm van schenking kunnen overwegen
 • de belangrijkste risico’s en valkuilen daarbij te onderkennen en te vermijden
 • te bepalen wat de civiele en fiscale gevolgen zullen zijn van de gekozen schenkingsvorm

Webinar - praktisch

Kijken 
Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. 

 • Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Na afloop kan je de replay van het webinar gedurende 14 dagen herbekijken. 

Vragen stellen

Dit webinar wordt op voorhand opgenomen, maar de docent is tijdens de uitzending aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

 • Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent via de chat-functie behandeld tijdens het webinar, hetzij per e-mail na afloop.
 • Je kan ook vragen stellen tijdens de replay, die dan per e-mail door de docent kunnen behandeld worden. 

Aanwezigheidsattest
Enkel deelnemers (en genodigden) die werden geregistreerd voor het webinar kunnen een aanwezigheidsattest ontvangen. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de week per e-mail verstuurd.


Deelnameprijs

175 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 31 maart 2021
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.