[Live Webinar ] HR-beleid in crisistijd | lessen uit de crisis & flexibele oplossingen binnen de grenzen van het arbeidsrecht

120 EUR + BTW 
20 augustus 2020 (14 - 16u)

Webinar

Permanente vorming
2 u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en 1u BIV

Early Bird Discount
Uitzonderlijke verlenging discountperiode : Schrijf in op uiterlijk 19 augustus 2020 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.

Docent :Philippe DE WULF (Altius) - Emma VAN CAENEGHEM (Altius)


Hoe kan uw loon- en HR-beleid helpen om te overleven in crisistijd?

Welke mogelijkheden biedt het arbeidsrecht om onverwachte pieken- en dalen in de activiteit op te vangen? Is er ruimte voor meer flexibiliteit in tijden van crisis o.a. op vlak van verloning en arbeidsduur?  Hoe pakt u dit concreet aan?Voor veel ondernemingen resulteert de corona crisis in een (tijdelijke) overbezetting met bijhorende personeelskost terwijl de omzet achterblijft. In sommige cruciale sectoren worden werkgevers dan weer geconfronteerd met een significante stijging van de activiteit.

Deze crisis stelt werkgevers aldus bloot aan nieuwe en nooit eerder geziene uitdagingen en steeds meer werkgevers worden zich bewust van de noodzaak om proactief na te denken over een HR crisisbeleid.

Hoe kan het HR-beleid van uw onderneming inspelen op deze uitzonderlijke omstandigheden, welke maatregelen kunnen getroffen worden en welke bestaande afspraken kunnen desgevallend worden gewijzigd? En wat indien de situatie na enkele maanden niet lijkt te verbeteren en ingrijpende wijzigingen in het personeelsbestand zich opdringen?

In dit webinar bespreken meester Philippe DE WULF en meester Emma VAN CAENEGEM, beiden advocaat met specialisatie in het arbeidsrecht, de juridische mogelijkheden om aan dergelijke crisissituatie het hoofd te bieden.

Zij zullen dieper ingegaan op tijdelijke en meer duurzame maatregelen die een werkgever kan overwegen teneinde om te gaan met een crisissituatie.   Zij zullen daarbij terugvallen op de praktische problemen waarmee werkgevers geconfronteerd werden tijdens de corona crisis.

Onder meer de volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

 • Tijdelijke werkloosheid
 • De organisatie van telewerk
 • Verlofregelingen (opname van verplicht verlof, het invoeren van collectief verlof, het annuleren van toegekend verlof, de verplichting om inhaalrustdagen op te nemen,…)
 • Mogelijkheden en beperkingen inzake arbeidsduurverminderingen (zowel op collectief als op individueel niveau; zowel van tijdelijke als van structurele aard) en wijzigingen in de arbeidsorganisatie (invoering ploegenstelsel,…)
 • Mogelijkheden en beperkingen inzake aanpassingen van het loon (zowel op collectief als op individueel niveau)
 • Aanpassing van het bonusbeleid
 • De mogelijkheden om een beroep te doen op uitzendkrachten en freelancers
 • De mogelijkheden en beperkingen inzake het ter beschikking stellen en “delen” van werknemers
 • De aandachtspunten bij het doorvoeren van een meervoudig of collectief ontslag

De docenten kunnen terugvallen op de talrijke praktische vragen en problemen waarmee werkgevers tijdens de corona crisis werden geconfronteerd en hebben dus een goed zicht op de recente ontwikkelingen en noden van werkgevers in crisissituaties.

Zij zullen tevens ingaan op een aantal (para)fiscale (gunst)maatregelen die gepaard gaan met de invoering van sommige voormelde maatregelen.


Docenten

Philippe DE WULF, Advocaat (Partner bij Altius)

Philippe staat aan het hoofd van het departement Arbeidsrecht in het advocatenkantoor Altius. Hij heeft doorheen de jaren een uitgebreide expertise opgebouwd in het arbeidsrecht, het sociaal zekerheidsrecht en het pensioenrecht. Hij adviseert en assisteert Belgische en internationale ondernemingen onder meer bij het uitvoeren van herstructuringsprojecten. Philippe is geregeld spreker op seminaries en is auteur van verschillende arbeidsrechtelijke publicaties.

Emma VAN CAENEGHEM, Advocaat (Altius)

Emma maakt deel uit van het departement Arbeidsrecht en adviseert zowel Belgische als internationale ondernemingen over alle aspecten van het individueel en collectief arbeidsrecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • Het wettelijke kader waarin sociale afspraken worden geregeld en de rol van de collectieve en individuele arbeidsovereenkomsten en het arbeidsreglement
 • De juridische mogelijkheden om (tijdelijke) maatregelen in te voeren teneinde de personeelsbezetting af te stemmen op de (verhoogde of verminderde) activiteitsgraad in de onderneming
 • De juridische mogelijkheden om het verloningsbeleid (tijdelijk) aan te passen (loonvermindering, variabele verloning, vergoeding van overuren, vergoeding voor thuiswerk, etc.)

Deelnemers in staat stellen om

 • Te reflecteren over de gepaste crisismaatregelen in de onderneming
 • Een HR crisisbeleid voor te bereiden en uit te voeren

Deelnameprijs

120 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

BELANGRIJK: Gelieve voor webinars in te schrijven met uw PERSOONLIJKE (kantoor-)EMAILADRES.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 19/08/2020
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten