[Live Webinar] Basics balanslezen 1 - de principes van boekhouden

150 EUR + BTW 
10 juli 2020 (14-16u) 

Webinar

Permanente vorming
In aanvraag - 2 u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)

Early Bird Discount
Uitzonderlijke verlenging discountperiode : Schrijf in op uiterlijk 9 juli 2020 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.

Docent :Serge PATTYN

Level: initiatie


Hoe leest u een balans? In deze 2-delige webinar-reeks leert stap voor stap hoe komt een balans tot stand komt en hoe u de financiële gezondheid van een onderneming kan aflezen uit de jaarrekening. 

Beide webinars kunnen afzonderlijk gevolgd worden afhankelijk van de voorkennis en/of de gewenste verdieping.

In dit eerste webinar leert u de boekhoudkundige methodiek en hoe een balans tot stand komt.


Een trefzeker financiëel inzicht in de jaarrekening van een onderneming en een goed begrip van de typische financiële terminologie vormt ook voor niet-boekhoudkundige beroepen een onbetwistbare meerwaarde. 

Na deze reeks bent u gewapend om deel te nemen aan discussies met financiële gesprekspartners. U beheerst de financiële terminologie, en u bent in staat om een balans te “lezen” en zich een correct beeld te vormen van de financiële gezondheid van een onderneming:

  • In het 1° webinar (10 juli) leert u stap voor stap de basisprincipes van de balans en de resultatenrekening te begrijpen. De boekhoudkundige methodiek en theoretische concepten worden met praktijkvoorbeelden en praktische oefeningen concreet gemaakt. Vervolgens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de courant gehanteerde financiële acroniemen en terminologie.
  • In het 2° webinar (17 juli) wordt aangetoond welke balansgegevens concrete indicatoren vormen voor het falings- en wanbetalingsrisico, en welke ratio’s relevant zijn om het risicoprofiel van een onderneming te vatten. U leert om een balans te lezen, en zich een oordeel te vormen over het financiële risicoprofiel en de gezondheid van een onderneming.

Uw docent is Serge Pattyn, die als financiëel analist bij onder meer KBC Petercam en Delta Lloyd Securities een uitgebreide ervaring heeft in de financiële analyse van ondernemingen. Serge combineert een ruime praktische kennis met de didactische kunst om een complexe materie bevattelijk over te brengen.

Opmerking: Eind augustus zal (zonder tegenbericht) eveneens een klassiek dagseminarie plaatsvinden dat dezelfde materie “in person” behandelt en toepast op een reële case aan de hand van een uitgebreid excel-rekenmodel.


Docent

Serge Pattyn (°1963), financiëel analist en bedrijfsadviseur

20 jaar bankervaring als kredietanalist, bedrijfseconomisch expert, financiëel analist en chief research officer binnen KBC en Delta Lloyd Securities. Bedrijfsadviseur en uitvoerend lid  van EFRAG, EFFAS en ACIIA.

Uitgebreide ervaring als docent in het domein van bedrijfsfinanciering en financiële analyse en docent bij onder meer KMO Campus.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in :

  • De basisprincipes van de balans en de resultatenrekening
  • De boekhoudkundige methodiek
  • De verwerking van typische verrichtingen (afschrijvingen, voorzieningen, voorraadwijziging, etc) en de aandachtspunten ervan op de balans
  • De rol en de betekenis van de courant gehanteerde financiële terminologie en acroniemen

Deelnemers in staat stellen om :

  • deel te nemen aan discussies met financiële gesprekspartners, met een beter begrip van de financiële logica en van de betekenis van financiële acroniemen en terminologie

Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

BELANGRIJK: Gelieve voor webinars in te schrijven met uw PERSOONLIJKE (kantoor-)EMAILADRES.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

  • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 9 juni 2020
  • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten