[WEBINAR] Schenking, testament en huwelijkscontract

180 EUR + BTW 
17/12/2020 (14u - 17u)


Webinar

Permanente vorming
In aanvraag - 4u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)

Early Bird Discount

Schrijf in op uiterlijk 16/12/2020 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.

Docent : Dirk DE GROOT (Sherpa Law)

Level: Actualisatie- en uitdiepingscursus


Hoe kan u de overdracht van vermogen regelen met een schenking, een testament of een huwelijkscontract?

Kan u bepaalde begunstigden beschermen of juist uitsluiten, hoe kan u specifieke vermogensbestanddelen laten toekomen aan welbepaalde begunstigden, en welke opportuniteiten bieden het nieuwe erfrecht en huwelijksvermogensrecht?De schenking, het testament en het huwelijkscontract vormen traditioneel de klassieke instrumenten om een vermogensoverdracht bij leven of bij overlijden te organiseren en te sturen.

Het nieuwe erfrecht en huwelijksvermogensrecht introduceert weliswaar een aantal nieuwigheden, maar het klassieke trio zal ook in de toekomst zijn glansrol blijven vervullen.

In dit webinar overloopt uw docent, Dirk DE GROOT, de mogelijkheden om de partner en/of de kinderen te beschermen, om bepaalde begunstigden zoveel als mogelijk uit te sluiten uit de nalatenschap, of om specifieke vermogensbestanddelen te laten toekomen aan welbepaalde begunstigden.

Aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden bespreekt Dirk welke valkuilen en conflicten zich kunnen voordoen en hoe het klassieke trio van schenking, testament en huwelijkscontract een oplossing kan bieden .

Concreet komen de volgende onderwerpen tijdens het webinar aan bod

 • Kort overzicht van het nieuwe erfrecht
  • Reserve, inkorting, inbreng, erfovereenkomsten, lot van de langstlevende echtgenoot
 • Kort overzicht van het nieuwe huwelijksvermogensrecht
  • Gemeenschapsstelsel, scheiding van goederen, huwelijkscontracten
 • Schenking
  • Algemene situering
  • Notariële schenking
  • Handgift
  • Bankgift
  • Andere vormvrije schenkingen
 • Testament
  • Eigenhandig/notarieel/internationaal testament
  • Algemeen/bijzonder legaat
  • Nuttige clausules : civiel en fiscaal
 • Erfenissprong
 • Aanwasovereenkomst
 • Actualia 

Docent

Dirk DE GROOT, partner bij Sherpa Law

Dirk is sinds 2001 actief als fiscaal jurist. Aanvankelijk voltijds in de academische wereld, sedert 2010 ook in de advocatuur.

Hij legt hij zich hoofdzakelijk toe op alle aspecten van het familiaal vermogensrecht en de Estate Planning : Hij helpt cliënten bij het georganiseerd overdragen van hun vermogen of onderneming. Als adviserend én pleitend advocaat behandelt hij alle aspecten van nalatenschappen, met inbegrip van procedures voor de burgerlijke en fiscale rechtbanken, alsmede de vereffening en verdeling.

Dirk is een vaak gevraagde spreker op seminaries en studiedagen over de onderwerpen die hij dagelijks in de praktijk behandelt. Hij publiceert geregeld.

Hij was vast lid van de Reflectiegroep bij Vlabel omtrent Erfbelasting en Registratiebelasting (die thans niet meer samenkomt).

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De invloed van het nieuwe erfrecht op successieplanning
 • De krachtlijnen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht
 • De werking van huwelijkscontracten
 • De regels met betrekking tot de schenkingen
 • De regels met betrekking tot de testamenten

Deelnemers in staat stellen om

 • Suggesties te doen inzake huwelijkscontract m.b.t. successieplanning
 • Aanbevelingen te doen over schenkingen, bankgiften en andere onrechtstreekse schenkingen
 • Met cliënten na te denken over nuttige clausules in een testament
 • Mensen te adviseren inzake aanwasovereenkomsten

Deelnameprijs

180 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

BELANGRIJK: Gelieve voor webinars in te schrijven met uw PERSOONLIJKE (kantoor-)EMAILADRES.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 16/12/2020
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.