[Live Webinar] De maatschap | opnieuw springlevend?

 

120 EUR + BTW 
17 april 2020 (14-16u)

Webinar

Permanente vorming
In aanvraag - 2 u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)

Early Bird Discount
Uitzonderlijke verlenging discountperiode - Schrijf in op uiterlijk 17/04/2020 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.

Docent :Peter MEEUWSSEN, Advocaat-Partner SHERPA LAW

Level: UitdiepingsopleidingOmtrent de maatschap is er heel wat beroering ontstaan, en sommigen menen dat de maatschap zijn beste tijden heeft gekend, niet in het minst door de opeenvolgende standpunten van Vlabel en de alternatieven die geboden worden in het nieuwe vennootschapsrecht, maar evenzeer door het verlies van de discretie als gevolg van nieuwe registratieverplichtingen en formaliteiten inzake het voeren van een boekhouding. Anderszijds wijst de vernietiging van een omstreden Vlabel-standpunt door de Raad van State dan weer in het voordeel van de maatschap, en valt het wegvallen van discretie in de praktijk nog wel mee.

Maar wat van dit alles is nu fundamenteel en doorslaggevend voor de doeltreffendheid van de maatschap als het ideale instrument voor successieplanning met behoud van controle? En wat zijn de eventuele alternatieven?De maatschap is sedert jaren een vertrouwd instrument om op een gestructureerde manier aan successieplanning te doen. Hij bood vanouds de mogelijkheid om het vermogen te schenken aan de volgende generatie zodat later geen erfbelasting meer verschuldigd was en om een zekere mate van controle over het vermogen te behouden. Als kers op de taart was het vehikel geheel discreet.

Deze juridische realiteit is de laatste jaren gewijzigd. Sommigen menen aldus dat de maatschap zijn beste tijden heeft gekend.

Inzake erfbelasting werden vele standpunten en voorafgaande beslissingen gepubliceerd waarin men soms nieuwe contouren ontwaart van de maatschap van de toekomst.

De discretie lijkt opgeofferd te worden door de verplichtingen inzake registatie bij KBO en UBO. Maar is dat wel zo, en welke informatie wordt nu precies publiek toegankelijk?

De controlemogelijkheid van de zaakvoerder lijkt op de helling te staan door een arrest van het Hof te Gent, dat een bewindvoerder aanstelde over de maatschap. Vragen worden gesteld over het samensporen van zorgvolmacht en maatschap.

Wat is van dit alles nu echt doorslaggevend ? Welke wijzigingen zijn fundamenteel ? Welke bedreigingen zijn echt en welke slechts een schijn ? Is de maatschap afgeschreven ? En welke alternatieven zijn er?

De docent, Peter MEEUWSSEN, Advocaat-Partner bij Sherpa Law, beantwoordt deze vragen op basis van een grondige analyse van wetgeving, rechtspraak en literatuur. Dit alles wordt gepresenteerd met oog voor de praktijk, die de spreker van dichtbij kent en volgt.


Docent

Peter MEEUWSSEN

Peter Meeuwssen is Licentiaat in de Rechten (UGent 2004) en behaalde een bijkomende specialisatie in de Fiscale Wetenschappen (Fiscale Hogeschool Brussel 2006). Tevens is hij erkend Adviseur Familiebedrijven (EHSAL Management school, 2012).

Peter legt zich voornamelijk toe op de advisering en begeleiding bij de structurering en overdracht van familiebedrijven. Hij ontwikkelde een expertise in vermogens- en successieplanning, familiale opvolging, herstructureren van vennootschappen, Internationale en Europese fiscale planning en vastgoedfiscaliteit.

Daarnaast is hij hoofdredacteur van het Tijdschrift Vermogensplanning in de Praktijk (Larcier) en werkt hij verder mee aan diverse fiscale publicaties zoals o.a. Fiscale Actualiteit, Fiscale Wenken en Modellen voor het Vennootschapsleven.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De figuur van de maatschap als instrument van controle en fiscaal geoptimaliseerde successieplanning
 • De actualiteiten die van belang zijn bij het werken met maatschappen (KBO-registratie, UBO-registratie, standpunten van VLABEL, het vennootschapsrecht, …)

Deelnemers in staat stellen om

 • Zelf te oordelen in welke omstandigheden het gebruik van een maatschap aangewezen kan zijn
 • Daarover eerstelijnsadvies te verschaffen
 • In bestaande situaties de eventuele knipperlichten te onderkennen

Programma

 • Maatschap in nieuw WVV
 • Bijkomende verplichtingen
  • UBO
  • KBO
  • Boekhouding
 • Recente standpunten en rechtspraak
  • VLABEL
  • Rechtspraak
 • Maatschap als planningsinstrument
 • Alternatieven

Deelnameprijs

120 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 16/04/2020
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.