[O/D] M&A Seminarie | Wat als het misloopt na de closing…

Inschrijven on-demand 175 EUR + BTW 

 • Deelnameprijs: 175 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 3 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent Philippe MULLIEZ (Eubelius)
 • Opmerking: geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk

Het glas is geschonken en de deal is beklonken. Iedereen tevreden? Het tij kan vlug keren wanneer er na de closing lijken uit de kast vallen en de koper zich bedrogen voelt.

Welke maatregelen kan de koper in zo’n geval nemen tegenover zijn verkoper? Volstaat het om verklaringen en waarborgen te bedingen en wat als er geen contractuele afspraken gemaakt zijn?

Wat zegt de rechtspraak? Welke voorzorgen kunnen pre-closing worden genomen, en welke acties zijn mogelijk na closing? Een must voor wie in M&A actief is.
ProgrammaEen overname komt doorgaans tot stand na intense onderhandelingen waarin naast de prijs afspraken worden gemaakt en garanties worden geboden die de overnemer een zeker comfort moet bieden.

In dit seminarie bespreekt uw docent, M. Philippe MULLIEZ, de meest voorkomende geschillen die ontstaan na een bedrijfsovername, en hoe deze conflicten in de praktijk worden beslecht.

Vanuit een analyse van de rechtspraak en de dagelijkse praktijk wordt onderzocht wanneer een koper de aansprakelijkheid van een verkoper kan inroepen, en welke actiemiddelen voorhanden zijn om de schade te verhalen op de verkoper. Anderzijds wordt besproken over welke verweermiddelen de verkoper beschikt om eventuele aansprakelijkheid af te wenden.

Concreet komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod

 • Verplichtingen tijdens de onderhandelingsfase (zwijgrecht versus informatieplicht, mate van disclosure tijdens due dilligence fase, etc.)
 • Courante engagementen van de verkoper (niet-concurrentie, niet-aanwerving, volstortingsplicht, etc.) en de contractuele uitwerking ervan
 • Courante clausules in de overname-documentatie inzake garanties (“reps & warranties”) en vergoedingsmechanismen (“indemnities”)
 • Buitengerechtelijke en gerechtelijke actiemiddelen voor de koper, en verweermiddelen voor de verkoper
 • Bespreking van praktijkgevallen en rechtspraak
  • Is het verzwijgen van het voornemen om concurrentie te plegen bedrog?
  • Kan een accountant aansprakelijk gesteld worden voor een niet correct uitgevoerd boekenonderzoek?
  • Standpunt van de rechtspraak t.a.v. inbreuken op de door de verkoper verleende garanties
  • Kan de rechtbank een due diligence rapport opvragen?
  • Wat is de impact van de due diligence op de mogelijkheden om na de overname schadevergoeding te vragen?
  • Overdracht van niet-volgestorte aandelen: wie is gehouden?
  • Kan de verkoop van aandelen onder opschortende voorwaarde nietig verklaard worden?
  • Welke sancties bij miskenning van voorkooprechten?
  • Hoe behandelt de rechtspraak inbreuken op financial assistance?

Docent

Philippe MULLIEZ

Philippe maakt deel uit van de corporate praktijk van Eubelius. Hij legt zich toe op de M&A praktijk, met bijzondere aandacht voor joint ventures en verschillende samenwerkingsvormen.

Hij is eveneens een ervaren pleiter in alle materies die het vennootschapsrecht aanbelangen. Vooral aandeelhoudersconflicten en procedures waarbij de aansprakelijkheid van bestuurders wordt in vraag gesteld, behoren tot zijn specialiteit.

Hij is partner van Eubelius sinds 2002 en lid van het managementcomité van Eubelius sinds maart 2016. Philippe is lid van de balie West-Vlaanderen sinds 1994.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De meest voorkomende discussies en conflicten die zich voordoen na afloop van de closing van een overname
 • De correcte redactie van garanties en waarborgen in de overnamedocumentatie
 • De mate waarin een verkoper aansprakelijk kan gesteld worden en de courante vergoedingsmechanismes die in toepassing vinden
 • De (buiten-)gerechtelijke actiemiddelen ter beschikking van de koper en de verweermiddelen van de verkoper

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

175 EUR + BTW
Inclusief handouts

BELANGRIJK: Gelieve voor webinars in te schrijven met uw PERSOONLIJKE (kantoor-)EMAILADRES.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.