[WEBINAR] Onrechtmatige bedingen in B2B contracten

120 EUR + BTW 
27/11/2020 (14 - 16u)

Webinar

Permanente vorming
2 u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV

Early Bird Discount
Uitzonderlijke verlenging discountperiode : Schrijf in op uiterlijk 26/11/2020 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.

Docent :Prof. Reinhard STEENNOT (U Gent)

Level: Actualisatie- of uitdiepingsopleiding


Sinds de nieuwe wet van 4 april 2019 worden overeenkomsten tussen ondernemingen aan nieuwe regels onderworpen. Er is sprake van een “zwarte” lijst die bepaalde clausules steeds verbiedt, een “grijze” lijst van bedingen die vermoed worden onrechtmatig te zijn en een algemene toetsingsnorm.

Maar wat zijn nu precies die nieuwe regels voor B2B contracten en welke bedingen zijn “onrechtmatig”. Welke sancties zijn voorzien en wat betekent dit voor bestaande overeenkomsten?Vanaf 1 december 2020 zullen nieuwe regels van toepassing zijn voor overeenkomsten tussen ondernemingen (B2B contracten). Hiermee komt de rechtmatigheid van bepaalde clausules in ondernemingscontracten in het gedrang, en wordt de contractuele vrijheid begrensd.

Meer concreet bevat de nieuwe wettelijke regeling een “zwarte” lijst clausules die onder alle omstandigheden verboden zijn, een “grijze” lijst van bedingen die behoudens bewijs van het tegendeel vermoed worden onrechtmatig te zijn en een algemene toetsingsnorm, die bedingen verbiedt die een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen creëren.

In dit webinar bespreekt Prof. Reinhard STEENNOT (Ugent) dit nieuwe wettelijke kader voor B2B contracten, het toepassingsgebied, de onrechtmatige bedingen (de zwarte en grijze lijst) en de sanctieregeling. Voorts wordt onderzocht in hoeverre bestaande overeenkomsten moeten aangepast worden.


Docent

Prof. Reinhard STEENNOT 

Reinhard STEENNOT is professor aan de Universiteit Gent waar hij economisch recht, financieel recht en consumentenbescherming doceert. Hij is tevens voorzitter van de Bijzondere Raadgevende Commissie Verbruik, lid van de Raad van Toezicht van de FSMA en expert bij de Bijzondere Raadgevende Commissie Onrechtmatige Bedingen.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

  • Regelen inzake onrechtmatige bedingen die vanaf 1 december 2020 toepassing zullen vinden in de relatie tussen ondernemingen onderling

Deelnemers in staat stellen om

  • De regelen inzake onrechtmatige bedingen die vanaf 1 december 2020 toepassing zullen vinden in de relatie tussen ondernemingen onderling te interpreteren en toe te passen.
  • Het onderscheid tussen de regelen in B2B en B2C relaties te kennen

doelgroep

  • Advocaten
  • Accountancy-beroepen
  • Finance Executives KMO en Midcap’s
  • Vastgoedmakelaars

Deelnameprijs

120 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

BELANGRIJK: Gelieve voor webinars in te schrijven met uw PERSOONLIJKE (kantoor-)EMAILADRES.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

  • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 26/11/2020
  • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten