WVV vraagstukken. - Conflicten in de vennootschap en de geschillenregeling

150 EUR + BTW 
11 juni 2021 (14 - 16u)

Webinar

Permanente vorming
In aanvraag - 2 u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)

Early Bird Discount
Uitzonderlijke verlenging discountperiode : Schrijf in op uiterlijk 10 juni 2021 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.

Docent : Mr. Dominique DE MAREZ - EUBELIUS
 


Het vennootschapsrecht werd in 2019 grondig gewijzigd. Ondertussen worden de concrete gevolgen voor de praktijk steeds beter zichtbaar en krijgt men geleidelijk aan een scherper beeld van de nieuwe opportuniteiten en valkuilen.  

In dit webinar onderzoekt Mr. Dominique DE MAREZ de mogelijkheden om conflicten in de vennootschap op te lossen. Hij bespreekt eerst de buitengerechtelijke drukkingsmiddelen en de gerechtelijke actiemiddelen die ter beschikking staan van de aandeelhouders en bestuurders en gaat daarna uitvoerig in op de vernieuwde gerechtelijke geschillenregeling.Conflicten tussen aandeelhouders en/of (een deel van) het bestuur kunnen kunnen leiden tot een vertrouwensbreuk in de vennootschap.

Dit seminarie biedt een overzicht van de drukkingsmiddelen en gerechtelijke actiemiddelen waarover de aandeelhouders, de vennootschap en de bestuurders in het raam van een dergelijk conflict beschikken. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de gerechtelijke geschillenregeling die door het WVV werd gewijzigd en die een aantal interessante nieuwe mogelijkheden biedt.

Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De mogelijkheid voor aandeelhouders om een algemene vergadering te laten bijeenroepen
 • Het vraagrecht van aandeelhouders
 • Het controle- en inzagerecht van aandeelhouders
 • Voorlopig bewind, sekwester en andere voorlopige maatregelen
 • Gerechtelijke ontbinding
 • De gerechtelijke geschillenregeling met o.a. de verhouding tot een eventuele statutaire geschillenregeling, de nieuwe regels inzake de bepaling van de prijs van de aandelen en niet-concurrentieverplichtingen

Docent

Mr. Dominique DE MAREZ - senior counsel EUBELIUS

Dominique is sinds 1995 advocaat. Hij legde zich van meet af aan toe op het ondernemingsrecht, steeds met de klemtoon op het vennootschapsrecht, het insolventierecht en het privaat bankrecht.

Dominique behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 1995 en hij behaalde in 2004 aan de KU Leuven een doctoraat in de rechten met een proefschrift over de afgeleide schade van aandeelhouders van een naamloze vennootschap.

Hij publiceert regelmatig in juridische tijdschriften, is gastdocent aan de KU Leuven Campus Brussel en is regelmatig spreker op studiedagen en seminaries over onderwerpen die verband houden met het ondernemingsrecht.  

Leerdoelen

Deelnemers in staat stellen om

 • bij een conflict in een vennootschap de mogelijke opties in te schatten;
 • een strategie uit te stippelen voor het aanpakken van een conflict in een vennootschap;
 • te anitciperen op de risico’s en mogelijkheden van een gerechtelijke geschillenregeling.

Webinar - praktisch

Kijken 
Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. 

 • Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Na afloop kan je de replay van het webinar gedurende 14 dagen herbekijken. 

Vragen stellen

Dit webinar wordt op voorhand opgenomen, maar de docent is tijdens de uitzending aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

 • Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent via de chat-functie behandeld tijdens het webinar, hetzij per e-mail na afloop.
 • Je kan ook vragen stellen tijdens de replay, die dan per e-mail door de docent kunnen behandeld worden. 

Aanwezigheidsattest
Enkel deelnemers (en genodigden) die werden geregistreerd voor het webinar kunnen een aanwezigheidsattest ontvangen. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de week per e-mail verstuurd.


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

BELANGRIJK: Gelieve voor webinars in te schrijven met uw PERSOONLIJKE (kantoor-)EMAILADRES.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 10 juni 2021
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland