WVV vraagstuk | Herstructureren van ondernemingen: wetgeving in beweging

Inschrijven 02/06/2023 (14u - 16u)

 • Deelnameprijs : 150 EUR + BTW
 • Early Bird Discount: Schrijf in op uiterlijk 01/06/2023 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.
 • Docenten M. Felix DOBBELAERE (Eubelius)
 • Lestype: pre-recorded webinar met Live chat
 • Permanente vorming: 
  • OVB, ITAA, BIV, IBR : 2u permanente vorming
  • SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
 • Thema's kmo-portefeuille
  • Beroepsspecifieke competenties 
   ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming) 

Het boek 12 van het WVV bevat een ruim arsenaal aan herstructureringsvormen die kunnen ingezet worden om op een rechtszekere en fiscaal neutrale wijze groepsinterne efficiënties uit te werken maar ook om externe consolidatie via overnames en joint ventures te realiseren.

De wetgeving van toepassing op herstructureringen is constant in beweging, recent nog door de invoering van het WVV, maar ook onder invloed van de Europese regelgever, voor het laatst door de invoering van de mobiliteitsrichtlijn die ten laatste tegen 31 januari 2023 dient te worden geïmplementeerd door de lidstaten.

Maar welke specifieke (en gewijzigde) regels zijn voortaan van toepassing op herstructureringen van vennootschappen? En welke wijzigingen kunnen worden verwacht door de implementatie van de mobiliteitsrichtlijn (EU richtlijn 2019/212)?


Programma


Herstructureringen van vennootschappen zijn onderworpen aan specifieke procedures die terug te vinden zijn in boek 12 van het WVV.  

Uw docent, M. Felix Dobbelaere heeft de pen vastgehouden bij de totstandkoming van boek 12 van het WVV, en bespreekt als het ware uit eerste hand de (vernieuwde) regels die van toepassing zijn op herstructureringen van vennootschappen en de wijze waarop de praktijk met deze nieuwe wetgeving is omgegaan.

Hierbij wordt stilgestaan bij de belangrijkste innovaties die het WVV heeft doorgevoerd, maar ook bij de nieuwe aandachtspunten en valkuilen die verscholen zitten in het regelgevend kader.  

Daarenboven dient de zogenaamde mobiliteitsrichtlijn (EU richtlijn 2019/2121) te worden geïmplementeerd in het Belgische recht. Deze implementatie zal grote wijzigingen met zich meebrengen aan Boek 12 (herstructureringen) en Boek 14 (omzetting) van het WVV. In deze sessie wordt ingegaan op de wijzigingen die de mobiliteitsrichtlijn met zich meebrengt en, mits tijdig geïmplementeerd, de keuzes die de Belgische wetgever hierbij heeft gemaakt, zowel voor grensoverschrijdende herstructureringen als voor nationale herstructureringen. 


Docent

Felix DOBBELAERE, advocaat en vennoot bij Eubelius.

Felix maakt deel uit van het Corporate en M&A-team bij Eubelius, waar hij partner is sinds 2021.

Felix legt zich toe op fusies en overnames (nationaal en internationaal), private equity, MBO, management incentive en het verstrekken van groeikapitaal. Felix heeft hierbij een specifieke expertise in het begeleiden van complexe strategische allianties en complexe vennootschapsrechtelijke vraagstukken.

 

Als trusted advisor adviseert Felix ondernemers verder bij al hun strategische vraagstukken doorheen de volledige levenscyclus van hun ondernemingen en hun investeringsbeslissingen.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De situering van de vormen van herstructurering in het WVV
 • De (gewijzigde) regels voor fusie, splitsing, partiële splitsing en inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak
 • De krachtlijnen van de mobiliteitsrichtlijn en de wijzigingen die de implementatie ervan meebrengt voor de grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen

Webinar - praktisch

Pre-recorded
Dit webinar wordt op voorhand opgenomen, maar de docent is wel aanwezig tijdens de uitzending om uw vragen live via de chat te beantwoorden

Kijken 
Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. 

 • Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Na afloop kan je de replay van het webinar gedurende 14 dagen herbekijken. 

Vragen stellen

 • Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent via de chat-functie behandeld tijdens het webinar, hetzij per e-mail na afloop.
 • Je kan ook vragen stellen tijdens de replay, die dan per e-mail door de docent kunnen behandeld worden. 

Aanwezigheidsattest
Enkel deelnemers (en genodigden) die werden geregistreerd voor het webinar kunnen een aanwezigheidsattest ontvangen. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de week per e-mail verstuurd.


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 01/06/2023
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.