[O/D] Contracteren met een vennootschap - aandachtspunten en valkuilen

Inschrijven on-demand 150 EUR + BTW

 • Deelnameprijs : 150 EUR + BTW
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Docenten Prof. Joeri VANANROYE (KU Leuven - Quinz)
 • Opmerking: geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk

Zelden is de kloof tussen het economisch aanvoelen en de juridische realiteit zo tastbaar aanwezig als bij overeenkomsten met betrekking tot een vennootschap die worden afgesloten met de aandeelhouder van die vennootschap. Eenzelfde problematiek rijst bij overeenkomsten met een vennootschap uit een groep.

Maar wat zijn nu de courante issues en knelpunten bij het opstellen van overeenkomsten met een vennootschap.


Programma

In dit webinar bespreekt uw docent, Prof. Joeri VANANROYE, een aantal  aandachtspunten die kunnen overwogen worden bij het opstellen van overeenkomsten met betrekking tot een vennootschap.

Rode draad doorheen de analyse is het onderscheid tussen (i) de rechtspersoon als abstract rechtssubject, (ii) de onderneming die door die rechtspersoon wordt gevoerd en (iii) de aandelen in de rechtspersoon.

Voor een aantal typische overeenkomsten worden de valkuilen besproken en worden met voorbeeldclausules concrete oplossingen aangereikt. Onder meer komen de volgende topics aan bod:

 • Introductie : Relativiteit van overeenkomsten
 • Eigen verbintenissen van aandeelhouders
 • Overdracht van aandelen
 • Contractuele garanties
 • Afgeleide schade
 • Non-Compete
 • Persoonlijke schade in groepscontext

Docent

Prof. Joeri VANANROYE doceert aan de KU Leuven ondernemingsrecht en economische analyse van het recht aan zowel de Faculteit Rechten en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij is de bezieler van de blog corporatefinancelab.org en zetelt in de redactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap – Revue pratique des Sociétés (TRV-RPS). Als expert was hij betrokken bij de recente hervorming van het ondernemings- en insolventierecht. Hij is advocaat aan de balie van Brussel (Quinz) met ruime ervaring in corporate litigation.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De valkuilen bij het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot een vennootschap en afgesloten met de aandeelhouder van die vennootschap
 • De juridische aandachtspunten en mogelijke oplossingen voor een aantal typische overeenkomsten die courant met een vennootschap worden gesloten

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.