WVV vraagstukken - De financiële verantwoordelijkheden van bestuurders

150 EUR + BTW 
30 april 2021 (14 - 16u)

Webinar

Permanente vorming
In aanvraag - 2 u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)

Early Bird Discount
Uitzonderlijke verlenging discountperiode : Schrijf in op uiterlijk 29 april 2021 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.

Docent : Prof. Diederik BRULOOT - Universiteit Gent
 


Het ondernemingsrecht werd grondig gewijzigd, en na een eerste gewenningsfase worden de gevolgen voor de praktijk, de nieuwe toepassingsgevallen en mogelijke adders onder het gras stilaan zichtbaar.

In dit webinar analyseert Prof. Diederik BRULOOT de verantwoordelijkheid van bestuurders om de financiële toestand van de vennootschap op te volgen. Deze verantwoordelijkheid en het bijhorende aansprakelijkheidsrisico komt sinds de hervorming van het vennootschapsrecht immers op verschillende plekken veel nadrukkelijker op de voorgrond. De precieze draagwijdte voor de praktijk is evenwel niet altijd even duidelijk.



Het opvolgen van de financiële toestand van de vennootschap is één van de fundamentele verplichtingen van bestuurders van rechtspersonen. Het WVV zet deze verantwoordelijkheid veel meer dan vroeger in de verf. Opzet van de deze uiteenzetting is om de precieze draagwijdte van de verschillende verantwoordelijkheden van bestuurders in dit verband voor de praktijk te duiden.

Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Algemene verplichting tot opvolging continuïteit
 • Verplichtingen en aansprakelijkheid bij uitkeringen (liquiditeitstest; bijzondere verplichtingen bij interimdividenden, financial assistance en kwijtschelding (oude) volstortingssschuld))
 • Alarmbelprocedure
 • Wrongful trading
 • Aangifteplicht faillissement

Docent

Prof. Diederik BRULOOT

Doctor in de Rechten. Professor Ondernemingsrecht aan de Universiteit Gent, en onderzoeker in de verschillende juridische aspecten van Corporate Finance. Diverse publicaties in het domein van het vennootschapsrecht, het insolventierecht en het financieel recht.

Verbonden aan het Instituut voor Financieel Recht en het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht. Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (TRV-RPS), het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) en Tijdschrift voor insolventie- en beslagrecht (TIBR).

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De verplichtingen van de bestuurders om de financiële toestand van de vennootschap op te volgen 
 • De vernieuwingen die in dit verband worden ingevoerd door het WVV 
 • De draagwijdte van de verschillende verantwoordelijkheden en het bijhorende aansprakelijkheidsrisico voor bestuurders

Webinar - praktisch

Kijken 
Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. 

 • Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Na afloop kan je de replay van het webinar gedurende 14 dagen herbekijken. 

Vragen stellen

Dit webinar wordt op voorhand opgenomen, maar de docent is tijdens de uitzending aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

 • Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent via de chat-functie behandeld tijdens het webinar, hetzij per e-mail na afloop.
 • Je kan ook vragen stellen tijdens de replay, die dan per e-mail door de docent kunnen behandeld worden. 

Aanwezigheidsattest
Enkel deelnemers (en genodigden) die werden geregistreerd voor het webinar kunnen een aanwezigheidsattest ontvangen. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de week per e-mail verstuurd.


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

BELANGRIJK: Gelieve voor webinars in te schrijven met uw PERSOONLIJKE (kantoor-)EMAILADRES.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 29 april 2021
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.