WVV vraagstuk | .Financial Assistance (bij een overnametransactie)

Inschrijven 29/03/2023 (14u - 16u)

 • Deelnameprijs : 150 EUR + BTW
 • Early Bird Discount: Schrijf in op uiterlijk 28/03/2023 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.
 • Docenten Prof. Diederik BRULOOT (Universiteit Gent - DLA Piper) | Prof. Kristof MARESCEAU (Universiteit Gent - Deloitte Legal)
 • Lestype: pre-recorded webinar met Live chat
 • Permanente vorming: 
  • OVB, ITAA, BIV, IBR : 2u permanente vorming
  • SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
 • Thema's kmo-portefeuille
  • Beroepsspecifieke competenties 
   ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming) 
  • Financiële geletterdheid

Financial assistance. Voorheen was het voor een vennootschap principieel verboden om financiële bijstand te verlenen om haar eigen overname mogelijk te maken. Sinds enige tijd werd dit absolute verbod omgebogen tot een principiële toelaatbaarheid en het WVV zorgde zelfs voor een nog verdere versoepeling voor de BV.

Wat betekent dit nu voor de overnamepraktijk? Wanneer en hoe kan een doelvennootschap voortaan zekerheden en/of financiële middelen verlenen aan de overnemer? Welke voorwaarden en procedures blijven van toepassing, en wat wijzigt er aan de verslaggeving en openbaarmaking?


Programma

Financiële bijstand heeft betrekking op het verstrekken van financiële middelen door een vennootschap aan een overnemer om zo een overname mogelijk te maken. Financiële bijstand kan gebeuren onder de vorm van een lening, maar ook door het verstrekken van een waarborg (bvb. een hypotheek) op de activa van de steunverlenende vennootschap.

Het WVV heeft op dit vlak een verdere versoepeling doorgevoerd, nadat financiële bijstand eerder reeds principieel toegelaten was geworden, zij het onder zeer strikte voorwaarden.

In dit webinar gaan de docenten, Prof. Diederik BRULOOT en Prof. Kristof MARESCEAU, in op de meest recente ontwikkelingen inzake  financiële steunverlening en de  mogelijkheden die zijn ontstaan voor de overnamepraktijk sinds de invoering van het WVV.

Met concrete voorbeelden wordt aangetoond wanneer er sprake is van financiële bijstand. De nieuwe regeling wordt in detail overlopen, met aandacht voor de wijzigingen in de procedures, voorwaarden en verslaggeving voor de BV en de NV.

Concreet komen de volgende onderwerpen tijdens de uiteenzetting aan bod:

 • Toepassingsgebied ,in NV en BV a.d.h.v. recente rechtspraak en toepassingsgevallen
 • Voorwaarden voor financiële bijstand in de NV (incl. klassieke knelpunten)
 • Voorwaarden voor financiële bijstand in de BV
 • Sanctiemechanisme
 • Alternatieve constructies (financiering via dividenden, via kapitaalvermindering, via andere groepsvennootschappen, d.m.v. herstructureringen, enz.)
 • Juridische valkuilen bij de alternatieve constructies (vennootschapsbelang, wettelijke specialiteit, bestuurdersaansprakelijkheid en wetsontduiking)

Docenten

Prof. Diederik Bruloot

Doctor in de Rechten. Professor Ondernemingsrecht aan de Universiteit Gent, en onderzoeker in de verschillende juridische aspecten van Corporate Finance. Diverse publicaties in het domein van het vennootschapsrecht, het insolventierecht en het financieel recht.

Advocaat DLA Piper.

Verbonden aan het Instituut voor Financieel Recht en het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht. Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (TRV-RPS), het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) en het tijdschrift voor insolventie- en beslagrecht (TIBR).

 

Prof. Kristof Maresceau

Doctor in de Rechten. Professor Ondernemingsrecht aan de Universiteit Gent. Laureaat van de TPR-prijs 2015 en de Prix Pierre Coppens 2014-2017.

Advocaat Deloitte Legal.

Verbonden aan het Instituut voor Financieel Recht en het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht. Voorzitter van de deelredactie rechtspersonen bij het Tijdschrift voor Estate Planning (TEP).

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in de vernieuwe regels inzake financiële bijstand en de nieuwe mogelijkheden die hierdoor ontstaan voor de overnamepraktijk.

Webinar - praktisch

Pre-recorded
Dit webinar wordt op voorhand opgenomen, maar de docent is wel aanwezig tijdens de uitzending om uw vragen live via de chat te beantwoorden

Kijken 
Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. 

 • Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Na afloop kan je de replay van het webinar gedurende 14 dagen herbekijken. 

Vragen stellen

 • Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent via de chat-functie behandeld tijdens het webinar, hetzij per e-mail na afloop.
 • Je kan ook vragen stellen tijdens de replay, die dan per e-mail door de docent kunnen behandeld worden. 

Aanwezigheidsattest
Enkel deelnemers (en genodigden) die werden geregistreerd voor het webinar kunnen een aanwezigheidsattest ontvangen. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de week per e-mail verstuurd.


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 28/03/2023
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.