[O/D] WVV vraagstukken . Aandeelhoudersovereenkomsten

Inschrijven On-demand 150 EUR + BTW

 • Deelnameprijs: 150 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent M. Tom SWINNEN (Advocaat Simont Braun)
 • Opmerking: geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk

 


Een samenwerking tussen twee of meer aandeelhouders gaat idealiter gepaard met afspraken omtrent het bestuur van de vennootschap en de overdracht van aandelen.

Welke afspraken worden doorgaans gemaakt, en kunnen die dan best onderhands (in een aandeelhoudersovereenkomst) dan wel statutair (in de statuten) vastgelegd worden? En welke wijzigingen heeft het WVV gebracht aan het wettelijke kader inzake aandeelhoudersovereenkomsten?


Programma

In een vennootschap waar twee of meer aandeelhouder zijn worden idealiter afspraken gemaakt. Deze afspraken kunnen onder andere betrekking op volgende aangelegenheden:

 • het bestuur van de vennootschap (samenstelling van het bestuursorgaan, hoe worden beslissingen genomen, voor welke beslissingen zijn bijzondere meerderheden vereist, wanneer kan een aandeelhouder een vetorecht instellen enz.);
 • financiële afspraken zoals de vergoeding voor de bestuurders, dividendpolitiek, afspraken met verbonden partijen, enz.;
 • de overdracht van aandelen (lock-up, voorkoop- en voorkeurrechten, put- en callopties, enz.);
 • een contractuele conflictregeling indien zich een patstelling voordoet (vb. good/bad leaver clausues); en/of
 • de opstart, op termijn of indien bepaalde milestones zijn bereikt van een gezamenlijk verkoopproces, beursgang, enz.

Sommige van de afspraken worden onderhands vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst, andere afspraken worden statutair verankerd. Welke is het verschil tussen beiden en waarom kiezen voor het ene of het andere?

Is een aandeelhoudersovereenkomst vereist? En wat indien er geen aandeelhoudersovereenkomst bestaat, waarop dienen de partijen dan terug te vallen?

Wanneer begin ik best met het opmaken van een aandeelhoudersovereenkomst, of wanneer en hoe breng ik dit best aan bij mijn (bestaande of toekomstige) mede-aandeelhouder(s)?

In dit webinar worden de meest courante afspraken tussen aandeelhouders toegelicht. Tenslotte wordt ook stilgestaan bij het gewijzigd wettelijk kader ingevolge het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigen en de impact daarvan op aandeelhoudersovereenkomsten.


Docent

Tom SWINNEN

Tom Swinnen is advocaat en vennoot bij het advocatenkantoor Simont Braun.

Tom heeft ruime ervaring in het begeleiden van ondernemingen (van KMO’s en familiebedrijven tot multinationals) inzake fusies en overnames (M&A) en herstructureringen.

Naast zijn praktijk als (zaken)advocaat is Tom verbonden aan het Instituut voor Financieel Recht van de Universiteit Gent. Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker inzake alle materies die verband houden met het vennootschaps- en/of insolventierecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • Waarom een aandeelhoudersovereenkomst nuttig/aangewezen is
 • Welke afspraken doorgaans in een aandeelhoudersovereenkomst worden gemaakt
 • De relatie tussen de statuten van de vennootschap en een aandeelhouderovereenkomst
 • Het regime van toepassing tussen de partijen indien er geen aandeelhoudersovereenkomst bestaat

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

150 EUR + BTW

Inclusief handouts en recording van het webinar.

BELANGRIJK: Gelieve voor webinars in te schrijven met uw PERSOONLIJKE (kantoor-)EMAILADRES.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.