WVV vraagstuk | .De waardebepaling in de geschillenregeling

Inschrijven 03/03/2023 (14u - 16u)

 • Deelnameprijs : 150 EUR + BTW
 • Lestype: pre-recorded webinar met Live chat
 • Permanente vorming: 
  • OVB, ITAA : 2u permanente vorming
  • BIV : te bevestigen
  • SAM TES: post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
 • Early Bird Discount: Schrijf in op uiterlijk 02/03/2023 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.
 • Docenten Prof. Robbie TAS (Intui Advocaten - KU Leuven) | M. Caroline HOTTERBEEKX (Intui Advocaten)

De waardering van de aandelen bij de uitsluiting en de uittreding met het oog op de bepaling van de prijs betreft meestal de essentie van het geschil. De prijsbepaling gebeurt door de rechter, en er is geen “weg terug” als de waardering “tegenvalt”.

Maar welke juridische principes inzake oa. peildatum, concurrentiebeding, etc. zijn van belang in de gerechtelijke geschillenregeling? Wat zijn de courante waarderingsmethoden, en hoe bereid men zich best voor op een waarderingsoefening?


Programma


De waardering van de aandelen is geen louter technische kwestie, maar is verweven met de toepasselijke juridische principes. De prijsbepaling gebeurt door de rechter, die voor de waardering meestal een expert (bedrijfsrevisor) aanstelt.

Er bestaan meerdere methoden om de waardering van de aandelen bij de uitsluiting en de uittreding vast te leggen, en tal van variabelen en juridische principes spelen een rol. Er is bovendien geen “weg terug” als de waardering “tegenvalt”, en het is dan ook van belang om op voorhand inzicht te hebben in de mogelijke uitkomst van de waarderingsoefening, deze goed voor te bereiden en een woordje mee te kunnen praten tijdens een gerechtelijke expertise.

Inzicht in zowel de juridische principes (rol van de peildatum, invloed van een eventueel concurrentiebeding…) als in de courante waarderingsmethodes en toepassingsproblemen die daarbij rijzen zal in deze context zeker nuttig zijn.

Uw docenten, Prof. Robbie TAS en M. Caroline HOTTERBEEKX, bespreken het verloop  van een waardering bij de gerechtelijke geschillenregeling en de (verruimde) bevoegdheden van de rechter bij de bepaling van onder meer de peildatum en de waardering van de aandelen. Daarbij wordt ook ingegaan op de verschillende waarderingsmethodes die in de praktijk worden gehanteerd, en de meest voorkomende vragen die daarbij rijzen.

Concreet komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het juridisch kader: de wettelijke en jurisprudentiële richtlijnen m.b.t. de prijsbepaling
 • Het verloop van de procedure: provisionele prijs vs. definitieve prijs
 • De strategie en voorbereiding in aanloop naar mogelijke prijsbepaling
 • De eigenlijke waardering: methodes en aandachtspunten
 • De problematiek van de décotes
 • De problematiek van de intresten

Dit webinar maakt deel uit van de 5-delige reeks “WVV vraagstukken jaargang 2023” waarin 7 academici en topexperts scherpstellen op 5 actuele vraagstukken uit het vennootschapsrecht:

 • WVV Vraagstuk 1: Belangenconflicten van bestuurders en aandeelhouders (inclusief Related Party Transactions) (Prof. Hans DE WULF)

 • WVV Vraagstuk 2 - De waardebepaling in de geschillenregeling (Prof. Robbie TAS en M. Caroline HOTTERBEEKX)

 • WVV Vraagstuk 3: Financial assistance bij een overnametransactie (Prof. Diederik BRULOOT en Prof. Kristof MARESCEAU)

 • WVV Vraagstuk 4: Contracteren met een vennootschap - aandachtspunten en valkuilen (Prof. Joeri VANANROYE)

 • WVV Vraagstuk 5: Herstructureren van ondernemingen: wetgeving in beweging. (M. Felix DOBBELAERE)

De 5 webinars kunnen in zijn geheel aan een voordeeltarief, ofwel afzonderlijk gevolgd worden.


Docenten

Prof. Robbie Tas, Advocaat-Vennoot bij Intui Advocaten.

Robbie is tevens docent in de “Master na Master Vennootschapsrecht” aan de KU Leuven, campus Brussel, vast medewerker van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (T.R.V.), auteur van tal van bijdragen over vennootschaps- en verenigingsrecht, en een veelgevraagd spreker over deze materies.

Hij is ook actief lid van het Belgisch Centrum voor vennootschapsrecht. De minister van justitie deed een beroep op hem als expert voor de hervorming van het vennootschapsrecht.

 

M. Caroline Hotterbeekx, Advocaat-Vennoot bij Intui Advocaten.

Na haar studies aan de KU Leuven startte zij in 2004 haar stage aan de balie. Zij stond in 2013 mee aan de wieg van intui.

Caroline is een ervaren adviseur bij geschillen en transacties in het vennootschaps- en ondernemingsrecht. Zij heeft een bijzondere expertise in vennootschapsgeschillen tussen aandeelhouders en/of bestuurders, conflicten in een vennootschap na echtscheiding en post-acquisitiegeschillen. Zij is auteur van verschillende artikels over de geschillenregeling.

Haar praktijk beslaat alle facetten van het ondernemingsrecht, waaronder ook adviesverlening en geschillen betreffende distributieovereenkomsten en handelstussenpersonen, concurrentie en invorderingen, al dan niet in een internationale context.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De vernieuwde procedure voor de gerechtelijke geschillenregeling en de verruimde bevoegdheid van de rechter inzake de vastlegging van peildatum en de waarderingsmethode
 • De rol en de impact van de peildatum en de gebruikte waarderingsmethode
 • De verschillende waarderingsmethodes die in de praktijk worden gebruikt, hun grondslagen, parameters, en meest voorkomende discussiepunten

Deelnemers in staat stellen om

 • Een waardering door een bedrijfsrevisor voor te bereiden, actief te volgen en in debat de kunnen gaan over de waarderingsgrondslagen

Webinar - praktisch

Pre-recorded
Dit webinar wordt op voorhand opgenomen, maar de docent is wel aanwezig tijdens de uitzending om uw vragen live via de chat te beantwoorden

Kijken 
Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. 

 • Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Na afloop kan je de replay van het webinar gedurende 14 dagen herbekijken. 

Vragen stellen

 • Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent via de chat-functie behandeld tijdens het webinar, hetzij per e-mail na afloop.
 • Je kan ook vragen stellen tijdens de replay, die dan per e-mail door de docent kunnen behandeld worden. 

Aanwezigheidsattest
Enkel deelnemers (en genodigden) die werden geregistreerd voor het webinar kunnen een aanwezigheidsattest ontvangen. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de week per e-mail verstuurd.


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 02/03/2023
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.