[O/D] WVV vraagstukken - .Schuldeisersbescherming onder het nieuwe WVV


Inschrijven on-demand 150 EUR + BTW 

 • Deelnameprijs: 150 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent : Prof. Joeri VANANROYE (KU Leuven en Quinz) -  dr. Gillis LINDEMANS (KU Leuven - Quinz)
 • Opmerking: Online betaling na uw registratie (geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk)

Een aantal fundamentele wijzigingen die door het WVV werden ingevoerd beogen flexibilisering maar brengen tegelijk de bescherming van de schuldeiser mogelijks in het gedrang.

De vraag stelt zich in welke mate de vennootschapsschuldeiser nog bescherming vindt onder het WVV, en welke instrumenten ter beschikking zijn van de schuldeiser.


In dit webinar onderzoeken prof. Joeri VANANROYE en dr. Gillis LINDEMANS de mogelijkheden en uitdagingen voor schuldeisers onder het WVV.

Het toepasselijke rechtspersonenrecht kan sinds het WVV vrij worden gekozen. De kapitaalbescherming werd afgeschaft voor de BV. En met de liability cap wordt de bestuursaansprakelijkheid beperkt tot een maximumbedrag.

Derhalve werpt zich de vraag op in welke mate de vennootschapsschuldeiser nog beschermd wordt onder het WVV na de flexibilisering van het vennootschapsrecht?

De docenten bespreken de algemene principes en passen dit toe op uitkeringen, de vereffening en verrichtingen binnen een vennootschapsgroep en met andere insiders.

Onder meer komen de volgense onderwerpen aan bod:

 • Vennootschapsbelang, wettelijke specialiteit en pauliana als instrument van schuldeisersbescherming
 • Toepassing: Openlijke en verkapte uitkeringen
 • Toepassing: Vereffening
 • Toepassing: Intragroepsverrichtingen en andere verrichtingen met insiders

Docenten

Prof. Joeri VANANROYE doceert aan de KU Leuven ondernemingsrecht en economische analyse van het recht aan zowel de Faculteit Rechten en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij is de bezieler van de blog corporatefinancelab.org en zetelt in de redactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap – Revue pratique des Sociétés (TRV-RPS). Als expert was hij betrokken bij de recente hervorming van het ondernemings- en insolventierecht. Hij is advocaat aan de balie van Brussel (Quinz) met ruime ervaring in corporate litigation.

Dr. Gillis Lindemans is advocaat aan de balie van Brussel (Quinz) en vrijwillig medewerker aan het Instituut voor Handelsrecht (KU Leuven). Gillis startte zijn loopbaan aan de Brusselse balie (Clifford Chance). Nadien verrichte hij onder het promotorschap van prof. Vananroye doctoraatsonderzoek naar schuldeisersbescherming bij rechtspersonen. Het FWO Vlaanderen kende hem daarvoor een aspirantschap toe. Gillis is auteur van talrijke publicaties in de domeinen van het vennootschaps- en insolventierecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De verschillende normen in het vennootschapsrecht en het insolventierecht die de belangen van schuldeisers beschermen
 • De schuldeisersbeschermende normen omtrent uitkeringen, de vereffening, intragroepsverrichtingen en verrichtingen met insiders

Deelnemers in staat stellen om

 • Vermijden dat handelingen met succes worden aangevochten
 • Vermijden dat bestuurders aansprakelijkheid oplopen

Webinar - praktisch

Betalen en factuur

 • Na je registratie regel je de betaling van de deelnameprijs meteen in onze online betaalmodule. De meeste betaalmethoden zijn beschikbaar (bancontact, visa, mastercard, etc.).
 • De factuur wordt vervolgens per email nagestuurd. Dit kan enkele dagen in beslag nemen.
 • Belangrijke opmerking: er is geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars.

Kijken
Na uw registratie en betaling ontvangt u een email met een inloglink. waarmee u het webinar meteen kan bekijken in uw browser.

 • Chrome werkt het beste. Stel deze browser bij voorkeur in als je standaard browser.
 • Je kan het webinar bekijken gedurende 30dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen

Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext.

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de maand per e-mail verstuurd.

Evaluatieformulier

Na afloop verschijnt een evaluatieformulier


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland