[O/D] WVV vraagstukken - Buitengerechtelijke exit-mogelijkheden voor aandeelhouders in NV, BV en CV

Inschrijven On-demand webinar 150 EUR + BTW 

 • Deelnameprijs: 150 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent : Prof. Diederik BRULOOT (Universiteit Gent - DLA Piper) - Prof. Kristof MARESCEAU (Universiteit Gent - Deloitte Legal)
 • Opmerking: geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk

Het nieuwe vennootschapsrecht biedt nieuwe mogelijkheden om de exit van een aandeelhouder buiten de rechtbank te regelen, zelfs lastens het vennootschapsvermogen.

Maar wat kan u precies statutair regelen, en welke dwingende bepalingen en beperkingen zijn van toepassing bij de BV, de CV en de NV? En hoe valt de vergelijking uit met de (vernieuwde) gerechtelijke geschillenregeling?


Programma

Vanouds kent het vennootschapsrecht de gerechtelijke geschillenregeling waarbij de rechtbank de uittreding of de uitsluiting van een aandeelhouder oplegt tegen een vastgestelde vergoeding.

Daarnaast bestaan evenwel ook diverse andere exit-mogelijkheden, die een tussenkomst van de rechtbank overbodig maken. Deze werden door het WVV aanzienlijk uitgebreid. In de eerste plaats valt hierbij te denken aan  de mogelijkheid om in de BV en CV de uittreding en de uitsluiting statutair te regelen, waarbij een ruime (maar niet-onbeperkte) statutaire vrijheid bestaat om de exit-modaliteiten te regelen. In de NV biedt de inkoop van eigen aandelen een onderbenut alternatief. Daarnaast zijn ook nog diverse statutaire mechanismen, vnl. inzake overdracht van aandelen,  denkbaar die kunnen anticiperen op toekomstige exit-vraagstukken.

In dit seminarie bespreken de docenten, Prof. Diederik BRULOOT en Prof. Kristof MARESCEAU, hoe de uittreding en uitsluiting statutair kan worden geregeld, hoe de vergelijking uitvalt met de (vernieuwde) gerechtelijke geschillenregeling en welke verdere mechanismen beschikbaar zijn.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de statutaire uitwerking van de voornoemde mechanismen en hun verhouding tot de dwingende bepalingen (uitkeringstest, vernietiging van aandelen, etc.).

Onder meer komen aldus de volgende onderwerpen aan bod:

 • Achtergrond: basisprincipes geschillenregeling.
 • Uittreding en uitsluiting t.l.v. het vennootschapsvermogen
  • dwingende bepalingen (incl. liquiditeitstest)
  • tijdslijn procedure
  • bepaling scheidingsaandeel
  • verdere afwikkeling.
 • Inkoop van eigen aandelen en kapitaalvermindering
 • Statutaire en/of contractuele bepalingen inzake overdraagbaarheid van aandelen ter ondersteuning van exit-mogelijkheden (en hun grenzen)

Docenten

Prof. Diederik Bruloot

Doctor in de Rechten. Professor Ondernemingsrecht aan de Universiteit Gent, en onderzoeker in de verschillende juridische aspecten van Corporate Finance. Diverse publicaties in het domein van het vennootschapsrecht, het insolventierecht en het financieel recht.

Advocaat DLA Piper.

Verbonden aan het Instituut voor Financieel Recht en het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht. Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (TRV-RPS), het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) en het tijdschrift voor insolventie- en beslagrecht (TIBR).
 

Prof. Kristof Maresceau

Doctor in de Rechten. Professor Ondernemingsrecht aan de Universiteit Gent. Laureaat van de TPR-prijs 2015 en de Prix Pierre Coppens 2014-2017.

Verbonden aan het Instituut voor Financieel Recht en het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht. Voorzitter van de deelredactie rechtspersonen bij het Tijdschrift voor Estate Planning (TEP).

Advocaat Deloitte Legal.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De vergelijking tussen de gerechtelijke geschillenregeling en de statutaire mogelijkheid om exit van een aandeelhouder te regelen
 • De nieuwe statutaire mogelijkheid om een regeling te voorzien voor de uittreding en de uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen, de dwingende bepalingen, de prijsmechanismen en de praktische aandachtspunten bij een inkoop

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.