WVV vraagstukken - Alles over (onrechtmatige) uitkeringen

Inschrijven 28/01/2022 (14u - 16u)

 • Deelnameprijs : 150 EUR + BTW
 • Lestype: pre-recorded webinar met Live chat
 • Permanente vorming: In aanvraag - 2u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)
 • Early Bird Discount: Schrijf in op uiterlijk 27/01/22 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.
 • Docent Prof. Hans DE WULF (Universiteit Gent)

De regels omtrent uitkeringen werden grondig gewijzigd door het WVV, alsook de aansprakelijkheidsregels voor bestuurders en aandeelhouders in geval van onterechte uitkeringen.

Maar hoe gaat de praktijk om met deze uitkeringsregels en de aansprakelijkheid die miskenning ervan kan meebrengen? Zijn er meer formaliteiten te vervullen dan vroeger ? Hoe zit het met de verschillen tussen BV en NV in de regels?  En hoe verhouden de aansprakelijkheid en teruggaveplicht van bestuurders en aandeelhouders zich tegenover elkaar?


Programma

Het WVV heeft de uitkeringsregels herschreven met de invoering van oa. een liquiditeitstest en nieuwe regels over interimdividenden, tussentijdse dividenden en onrechtstreekse uitkeringen zoals de inkoop van eigen aandelen.

Deze nieuwe regels brengen bijkomende formaliteiten mee, maar ook nieuwe gevaren voor bestuurders. In de BV kan veel meer uitgekeerd worden dan voorheen, maar wordt de uitkeringstest uitgebreid met een liquiditeitstest. In de NV bestaat eigenlijk eveneens een ongeschreven verplichting tot liquiditeitstest. In beide vennootschappen heeft ook de revisor bij winstuitkeringen een grotere rol dan vroeger, maar is de wet onduidelijk over zijn precieze rol (het IBR heeft inmiddels verduidelijkende adviezen uitgebracht).

Onrechtmatige uitkeringen kunnen voortaan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid en/of tot een teruggaveplicht van de aandeelhouders die vroeger niet bestond.

De nieuwe regels inzake uitkeringen kunnen aldus potentieel aanleiding geven tot een conflict tussen het bestuur en de aandeelhouders. De verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van een uitkering rust in de eerste plaats op het bestuur, terwijl het voordeel ervan toekomt aan de aandeelhouder. En in de praktijk kan het bestuur onder druk van de aandeelhouder soms worden bewogen tot een uitkering, en daarbij voorbij gaan aan de zorgvuldige toetsing van de rechtmatigheid ervan.

In dit webinar worden deze vraagstukken nader onderzocht.

Meer bepaald komen de volgende onderwerpen aan bod

 • Algemene situering van de uitkeringsregels in het WVV
 • Uitkeringstests (inclusief rol revisor)
 • Uitkeringen via rekening-courant
 • Tussentijdse uitkeringen en interimdividenden
 • Kort: de aandachtspunten bij inkoop van eigen aandelen in niet-genoteerde vennootschappen
 • Kort: gevaren voor het bestuur bij uitkeringen in het kader van de financiering van een overname van de vennootschap (bv. bij “debt push down” bij overname)
 • De plichten en de aansprakelijkheid van het bestuursorgaan bij uitkeringen
 • De plichten en de aansprakelijkheid van de aandeelhouder bij uitkeringen
 • Wat is er reëel en wat eerder theoretisch aan de genoemde aansprakelijkheden en wat is de rol van de curator inzake aansprakelijkheid en terugvordering indien de vennootschap failliet gaat na een grote winstuitkering?

Docent

Prof. Hans DE WULF  

Doctor in de Rechten en Professor verbonden aan U Gent en aan het Instituut voor Financieel Recht. Als lid van de  4-koppige redactieraad van het vernieuwde Wetboek Vennootschappen één van de auteurs van de nieuwe wet. Docent voor verschillende vakken van het Belgische en Europese Vennootschapsrecht en M&A.  Auteur van diverse publicaties in het domein van het Vennootschapsrecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 •  de nieuwe regels en formaliteiten bij winstuitkering in zowel NV als BV, zowel rechtstreekse dividenduitkeringen als onrechtstreekse uitkeringen zoals via inkoop van eigen aandelen, met inbegrip van tussentijdse winstuitkeringen en interimdividenden.
 • De aansprakelijkheid van het bestuur en van de aandeelhouders bij (onterechte) uitkeringen

Deelnemers in staat stellen om

 • hun cliënten te adviseren over deze aangelegenheden, inclusief over de na te leven formaliteiten en de aansprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders, vooral tegenover de fiscus of in geval van faillissement. 

Webinar - praktisch

Pre-recorded
Dit webinar wordt op voorhand opgenomen, maar de docent is wel aanwezig tijdens de uitzending om uw vragen live via de chat te beantwoorden

Kijken 
Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. 

 • Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Na afloop kan je de replay van het webinar gedurende 14 dagen herbekijken. 

Vragen stellen

 • Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent via de chat-functie behandeld tijdens het webinar, hetzij per e-mail na afloop.
 • Je kan ook vragen stellen tijdens de replay, die dan per e-mail door de docent kunnen behandeld worden. 

Aanwezigheidsattest
Enkel deelnemers (en genodigden) die werden geregistreerd voor het webinar kunnen een aanwezigheidsattest ontvangen. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de week per e-mail verstuurd.


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 27/01/2022
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.