[O/D] WVV vraagstukken - Alles over (onrechtmatige) uitkeringen

Inschrijven On-demand webinar 150 EUR + BTW 

 • Deelnameprijs: 150 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent : Prof. Hans DE WULF- Universiteit Gent
 • Opmerking: geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk

De regels omtrent uitkeringen werden grondig gewijzigd door het WVV, alsook de aansprakelijkheidsregels voor bestuurders en aandeelhouders in geval van onterechte uitkeringen.

Maar hoe gaat de praktijk om met deze uitkeringsregels en de aansprakelijkheid die miskenning ervan kan meebrengen? Zijn er meer formaliteiten te vervullen dan vroeger ? Hoe zit het met de verschillen tussen BV en NV in de regels?  En hoe verhouden de aansprakelijkheid en teruggaveplicht van bestuurders en aandeelhouders zich tegenover elkaar?


Programma

Het WVV heeft de uitkeringsregels herschreven met de invoering van oa. een liquiditeitstest en nieuwe regels over interimdividenden, tussentijdse dividenden en onrechtstreekse uitkeringen zoals de inkoop van eigen aandelen.

Deze nieuwe regels brengen bijkomende formaliteiten mee, maar ook nieuwe gevaren voor bestuurders. In de BV kan veel meer uitgekeerd worden dan voorheen, maar wordt de uitkeringstest uitgebreid met een liquiditeitstest. In de NV bestaat eigenlijk eveneens een ongeschreven verplichting tot liquiditeitstest. In beide vennootschappen heeft ook de revisor bij winstuitkeringen een grotere rol dan vroeger, maar is de wet onduidelijk over zijn precieze rol (het IBR heeft inmiddels verduidelijkende adviezen uitgebracht).

Onrechtmatige uitkeringen kunnen voortaan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid en/of tot een teruggaveplicht van de aandeelhouders die vroeger niet bestond.

De nieuwe regels inzake uitkeringen kunnen aldus potentieel aanleiding geven tot een conflict tussen het bestuur en de aandeelhouders. De verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van een uitkering rust in de eerste plaats op het bestuur, terwijl het voordeel ervan toekomt aan de aandeelhouder. En in de praktijk kan het bestuur onder druk van de aandeelhouder soms worden bewogen tot een uitkering, en daarbij voorbij gaan aan de zorgvuldige toetsing van de rechtmatigheid ervan.

In dit webinar worden deze vraagstukken nader onderzocht.

Meer bepaald komen de volgende onderwerpen aan bod

 • Algemene situering van de uitkeringsregels in het WVV
 • Uitkeringstests (inclusief rol revisor)
 • Uitkeringen via rekening-courant
 • Tussentijdse uitkeringen en interimdividenden
 • Kort: de aandachtspunten bij inkoop van eigen aandelen in niet-genoteerde vennootschappen
 • Kort: gevaren voor het bestuur bij uitkeringen in het kader van de financiering van een overname van de vennootschap (bv. bij “debt push down” bij overname)
 • De plichten en de aansprakelijkheid van het bestuursorgaan bij uitkeringen
 • De plichten en de aansprakelijkheid van de aandeelhouder bij uitkeringen
 • Wat is er reëel en wat eerder theoretisch aan de genoemde aansprakelijkheden en wat is de rol van de curator inzake aansprakelijkheid en terugvordering indien de vennootschap failliet gaat na een grote winstuitkering?

Docent

Prof. Hans DE WULF  

Doctor in de Rechten en Professor verbonden aan U Gent en aan het Instituut voor Financieel Recht. Als lid van de  4-koppige redactieraad van het vernieuwde Wetboek Vennootschappen één van de auteurs van de nieuwe wet. Docent voor verschillende vakken van het Belgische en Europese Vennootschapsrecht en M&A.  Auteur van diverse publicaties in het domein van het Vennootschapsrecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 •  de nieuwe regels en formaliteiten bij winstuitkering in zowel NV als BV, zowel rechtstreekse dividenduitkeringen als onrechtstreekse uitkeringen zoals via inkoop van eigen aandelen, met inbegrip van tussentijdse winstuitkeringen en interimdividenden.
 • De aansprakelijkheid van het bestuur en van de aandeelhouders bij (onterechte) uitkeringen

Deelnemers in staat stellen om

 • hun cliënten te adviseren over deze aangelegenheden, inclusief over de na te leven formaliteiten en de aansprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders, vooral tegenover de fiscus of in geval van faillissement. 

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. .