WVV vraagstuk | .Belangenconflicten van bestuurders en aandeelhouders (inclusief Related Party Transactions)

Inschrijven 03/02/2023 (14u - 16u)

 • Deelnameprijs : 150 EUR + BTW
 • Lestype: pre-recorded webinar met Live chat
 • Permanente vorming: 
  • OVB, ITAA : 2u permanente vorming
  • BIV : te bevestigen
  • SAM TES: post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
 • Early Bird Discount: Schrijf in op uiterlijk 02/02/2023 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.
 • Docenten : Prof. Hans DE WULF (Universiteit Gent)

De regels omtrent belangenconflicten voor bestuurders werden grondig verstrengd door het WVV, en de omzetting van de tweede Aandeelhoudersrichtlijn voegde daaraan de regels over verrichtingen met verbonden partijen toe. Bovendien is er een recent cassatiearrest over de nietigheid van handelingen in strijd met de belangenconflictregeling.

Hoogste tijd dus voor een volledig up-to-date overzicht van deze sterk gewijzigde materie, met veel aandacht voor de twistvragen die de nieuwe regels hebben doen ontstaan.


Programma


In dit webinar bespreekt uw docent, Prof. Hans DE WULF, de belangenconflictregels voor bestuurders en aandeelhouders bij de BV, NV, coöperatieve vennootschap en de VZW, alsook de toepasselijke regels binnen de maatschap, VOF en CommV. 

Het toepassingsgebied, de procedures en de sancties komen aan bod, alsook de praktische vragen die de nieuwe regels met zich meebrengen (oa. over de impact van de onthoudingsplicht op aanwezigheidsquora). Uitgebreide aandacht gaat naar de nieuwe related party transactions-regels die weliswaar enkel gelden in vennootschapsgroepen waar minstens één vennootschap genoteerd is of een instelling van openbaar belang is. 

Vervolgens wordt onderzocht of er aanvullende regels kunnen afgeleid worden uit een zogenaamde loyauteitsplicht voor bestuurders of aandeelhouders, oa. inzake de niet-concurrentieplicht van bestuurders en hun discretieplicht. De combinatie van de belangenconflictregels met andere wettelijke regelingen (bv. over quasi-inbreng of over financial assistance) zal eveneens de nodige aandacht krijgen.

Tot slot bespreekt de docent de mogelijkheden om de wettelijke regels aan te passen in de statuten (met name uit te breiden door bepaalde bestuurders van besluitvorming uit te sluiten, of bv. de algemene vergadering vlugger bevoegd te maken).

De voordracht zal gelardeerd zijn met concrete praktijkgevallen, onder meer over de remuneratie van bestuurders-managers , de toekenning van warrants, de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, of de situatie waarbij een vennootschap overweegt een leverancierscontract te sluiten met een vennootschap gecontroleerd door de echtgenote van een bestuurder.  Dit webinar maakt deel uit van de 5-delige reeks “WVV vraagstukken jaargang 2023” waarin 7 academici en topexperts scherpstellen op 5 actuele vraagstukken uit het vennootschapsrecht:

 • WVV Vraagstuk 1: Belangenconflicten van bestuurders en aandeelhouders (inclusief Related Party Transactions) (Prof. Hans DE WULF)

 • WVV Vraagstuk 2 - De waardebepaling in de geschillenregeling (Prof. Robbie TAS en M. Caroline HOTTERBEEKX)

 • WVV Vraagstuk 3: Financial assistance bij een overnametransactie (Prof. Diederik BRULOOT en Prof. Kristof MARESCEAU)

 • WVV Vraagstuk 4: Contracteren met een vennootschap - aandachtspunten en valkuilen (Prof. Joeri VANANROYE)

 • WVV Vraagstuk 5: Herstructureren van ondernemingen: wetgeving in beweging. (M. Felix DOBBELAERE)

De 5 webinars kunnen in zijn geheel aan een voordeeltarief, ofwel afzonderlijk gevolgd worden.


Docent

Prof. Hans De Wulf  

Doctor in de Rechten en Professor verbonden aan U Gent en aan het Instituut voor Financieel Recht. Als lid van de 4-koppige redactieraad van het vernieuwde Wetboek Vennootschappen & verenigingen één van de auteurs van de nieuwe wet. Docent voor verschillende vakken van het Belgische en Europese Vennootschapsrecht en M&A.  Auteur van diverse publicaties in het domein van het Vennootschapsrecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De nieuwe regels omtrent belangenconflicten voor bestuurders en aandeelhoudersen de praktische aandachtspunten voor de organisatie van het bestuur
 • De nieuwe procedure voor Related Party Transactions, het toepassingsgebied en de verplichtingen die deze procedure met zich mee brengt inzake de openbaarmaking en het bestuur

Webinar - praktisch

Pre-recorded
Dit webinar wordt op voorhand opgenomen, maar de docent is wel aanwezig tijdens de uitzending om uw vragen live via de chat te beantwoorden

Kijken 
Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. 

 • Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Na afloop kan je de replay van het webinar gedurende 14 dagen herbekijken. 

Vragen stellen

 • Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent via de chat-functie behandeld tijdens het webinar, hetzij per e-mail na afloop.
 • Je kan ook vragen stellen tijdens de replay, die dan per e-mail door de docent kunnen behandeld worden. 

Aanwezigheidsattest
Enkel deelnemers (en genodigden) die werden geregistreerd voor het webinar kunnen een aanwezigheidsattest ontvangen. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de week per e-mail verstuurd.


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 02/02/2023
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.