Het nieuwe BV-recht 1 jaar later | Update en aanbevelingen uit en voor de praktijk

248 EUR + BTW 
16/12/2020 (Gent) - 17/12/2020 (Hasselt) - 18/12/2020 (Antwerpen)

Indien de seminaries met fysieke bijeenkomst niet zouden kunnen plaatsvinden zal er op 18/12/2020 (13 - 17u) een Live Webinar doorgaan 


Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
HOLIDAY INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpe

Permanente vorming
In aanvraag - 4u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)

Early Bird Discount
Schrijf in op uiterlijk 13/11/2020 en neem gratis deel aan een Live Webinar naar keuze.

Docenten :

Level: Actualisatie- en uitdiepingscursus


Naar schatting 350.000 oude BVBA’s en CVBA’s vallen voortaan onder het nieuwe BV-recht, dat “modern” en “flexibel” zou zijn, zo was de betrachting.

Eén jaar na de inwerkingtreding maken Prof. Diederik Bruloot en Prof. Kristof Maresceau de balans op van de mogelijkheden en moeilijkheden die zich intussen in de praktijk voordoen.In deze opleiding bespreken Prof. Diederik Bruloot (UGent) en Prof. Kristof Maresceau (UGent) hoe de dagelijkse praktijk intussen invulling geeft aan de nieuwe mogelijkheden van het BV-recht op het vlak van o.a. oprichting, uitgifte van verschillende soorten aandelen, diverse inbrengen, controlemechanismen, bestuursmodellen, winstuitkeringen, overdrachtsbeperkingen, etc..

Meer bepaald komen onder meer volgende onderwerpen aan bod:

 • Krachtlijnen van het nieuwe BV-recht en het overgangsrecht
 • De statutaire vrijheid inzake inbreng en aandelen in de BV
  • Financieel plan en oprichtersaansprakelijkheid
  • beschikbaarheid/onbeschikbaarheid inbrengen
  • inbreng van nijverheid
  • Werken met aandelensoorten
  • Omzetting vennootschapsvormen
 • Flexibiliteit inzake governance
  • bestuursmodel (ontslag en benoeming, bijzondere delegaties aan het bestuur, interim-dividenden, uitgifte van aandelen)
 • Nieuwe mogelijkheden inzake aandelenoverdrachten
  • beperkingen op overdracht van aandelen
  • overdracht van niet-volgestorte aandelen
  • uittreding en uitsluiting
 • Aandachtspunten bij uitkeringen aan de aandeelhouders
  • Balans- en liquiditeitstest; verslaggeving; etc.

De cursus wordt interactief opgevat, en biedt de gelegenheid om eigen praktijkgevallen ter discussie voor te leggen.


Docenten

Prof. Diederik Bruloot

Doctor in de Rechten. Professor Ondernemingsrecht aan de Universiteit Gent, en onderzoeker in de verschillende juridische aspecten van Corporate Finance. Diverse publicaties in het domein van het vennootschapsrecht, het insolventierecht en het financieel recht.

Verbonden aan het Instituut voor Financieel Recht en het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht. Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (TRV-RPS), het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) en het Tijdschrift voor insolventie- en beslagrecht (TIBR).

Prof. Kristof Maresceau

Doctor in de Rechten. Professor Ondernemingsrecht aan de Universiteit Gent. Director Corporate M&A Deloitte Legal (Laga). Laureaat van de TPR-prijs 2015 en de Prix Pierre Coppens 2014-2017.

Verbonden aan het Instituut voor Financieel Recht en het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht. Voorzitter van de deelredactie rechtspersonen bij het Tijdschrift voor Estate Planning (TEP)

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De flexibele mogelijkheden van de nieuwe BV op het vlak van toetreding, uittreding & uitsluiting, overdrachtsbeperkingen, controle, winstverdeling, etc.
 • De default regels voor de BV zoals voorzien in de wet, en de statutaire vrijheid om hiervan af te wijken
 • De praktijkervaringen en de concrete invulling door de dagelijkse praktijk, o.a. inzake werken met aandelensoorten, oprichting en financieel plan, inbrengen, uitkeringen, omzetting van vennootschapsvormen, etc.

Programma

 • Krachtlijnen van het nieuwe BV-recht en het overgangsrecht
 • De statutaire vrijheid inzake inbreng en aandelen in de BV
  • Financieel plan en oprichtersaansprakelijkheid
  • beschikbaarheid/onbeschikbaarheid inbrengen
  • inbreng van nijverheid
  • Werken met aandelensoorten
  • Omzetting vennootschapsvormen
 • Flexibiliteit inzake governance
  • bestuursmodel (ontslag en benoeming, bijzondere delegaties aan het bestuur, interim-dividenden, uitgifte van aandelen)
 • Nieuwe mogelijkheden inzake aandelenoverdrachten
  • beperkingen op overdracht van aandelen
  • overdracht van niet-volgestorte aandelen
  • uittreding en uitsluiting
 • Aandachtspunten bij uitkeringen aan de aandeelhouders
  • Balans- en liquiditeitstest; verslaggeving; etc.

Deelnameprijs

248 EUR + BTW
Inclusief documentatie, versnaperingen en parking voor de deur.

Early Bird Discount | gratis deelname aan een Live Webinar naar keuze

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 13/11/2020
 • U kiest op onze website (onder de menu "opleidingen") welk Live Webinar u gratis wenst te volgen
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) uw keuze van webinar door. 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.