Het nieuwe BV-recht 1 jaar later | Update en aanbevelingen uit en voor de praktijk

220 EUR + BTW 
18/12/2020 (13u - 17u)


Webinar

Permanente vorming
In aanvraag - 4u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)

Early Bird Discount

Schrijf in op uiterlijk 17/12/2020 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.

Docenten :

Level: Actualisatie- en uitdiepingscursus


Naar schatting 350.000 oude BVBA’s en CVBA’s vallen voortaan onder het nieuwe BV-recht, dat “modern” en “flexibel” zou zijn, zo was de betrachting.

Eén jaar na de inwerkingtreding maken Prof. Diederik Bruloot en Prof. Kristof Maresceau de balans op van de mogelijkheden en moeilijkheden die zich intussen in de praktijk voordoen.In deze opleiding bespreken Prof. Diederik Bruloot (UGent) en Prof. Kristof Maresceau (UGent) hoe de dagelijkse praktijk intussen invulling geeft aan de nieuwe mogelijkheden van het BV-recht op het vlak van o.a. oprichting, uitgifte van verschillende soorten aandelen, diverse inbrengen, controlemechanismen, bestuursmodellen, winstuitkeringen, overdrachtsbeperkingen, etc..

Meer bepaald komen onder meer volgende onderwerpen aan bod:

 • Krachtlijnen van het nieuwe BV-recht en het overgangsrecht
 • De statutaire vrijheid inzake inbreng en aandelen in de BV
  • Financieel plan en oprichtersaansprakelijkheid
  • beschikbaarheid/onbeschikbaarheid inbrengen
  • inbreng van nijverheid
  • Werken met aandelensoorten
  • Omzetting vennootschapsvormen
 • Flexibiliteit inzake governance
  • bestuursmodel (ontslag en benoeming, bijzondere delegaties aan het bestuur, interim-dividenden, uitgifte van aandelen)
 • Nieuwe mogelijkheden inzake aandelenoverdrachten
  • beperkingen op overdracht van aandelen
  • overdracht van niet-volgestorte aandelen
  • uittreding en uitsluiting
 • Aandachtspunten bij uitkeringen aan de aandeelhouders
  • Balans- en liquiditeitstest; verslaggeving; etc.

De cursus wordt interactief opgevat, en biedt de gelegenheid om eigen praktijkgevallen ter discussie voor te leggen.


Docenten

Prof. Diederik Bruloot

Doctor in de Rechten. Professor Ondernemingsrecht aan de Universiteit Gent, en onderzoeker in de verschillende juridische aspecten van Corporate Finance. Diverse publicaties in het domein van het vennootschapsrecht, het insolventierecht en het financieel recht.

Verbonden aan het Instituut voor Financieel Recht en het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht. Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (TRV-RPS), het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) en het Tijdschrift voor insolventie- en beslagrecht (TIBR).

Prof. Kristof Maresceau

Doctor in de Rechten. Professor Ondernemingsrecht aan de Universiteit Gent. Director Corporate M&A Deloitte Legal (Laga). Laureaat van de TPR-prijs 2015 en de Prix Pierre Coppens 2014-2017.

Verbonden aan het Instituut voor Financieel Recht en het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht. Voorzitter van de deelredactie rechtspersonen bij het Tijdschrift voor Estate Planning (TEP)

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De flexibele mogelijkheden van de nieuwe BV op het vlak van toetreding, uittreding & uitsluiting, overdrachtsbeperkingen, controle, winstverdeling, etc.
 • De default regels voor de BV zoals voorzien in de wet, en de statutaire vrijheid om hiervan af te wijken
 • De praktijkervaringen en de concrete invulling door de dagelijkse praktijk, o.a. inzake werken met aandelensoorten, oprichting en financieel plan, inbrengen, uitkeringen, omzetting van vennootschapsvormen, etc.

Webinar - praktisch

Kijken 
Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. 

 • Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Na afloop kan je de replay van het webinar gedurende 14 dagen herbekijken. 

Vragen stellen

Dit webinar wordt op voorhand opgenomen, maar de docent is tijdens de uitzending aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

 • Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent via de chat-functie behandeld tijdens het webinar, hetzij per e-mail na afloop.
 • Je kan ook vragen stellen tijdens de replay, die dan per e-mail door de docent kunnen behandeld worden. 

Aanwezigheidsattest
Enkel deelnemers (en genodigden) die werden geregistreerd voor het webinar kunnen een aanwezigheidsattest ontvangen. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de week per e-mail verstuurd.


Deelnameprijs

220 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

BELANGRIJK: Gelieve voor webinars in te schrijven met uw PERSOONLIJKE (kantoor-)EMAILADRES.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 17/12/2020
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.