Vastgoed vraagstuk | Zakenrechtelijk en fiscaal structureren van een vastgoedproject


Inschrijven 175 EUR + BTW 13/12/2023 (14u - 17u)
Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)


Verschillende instrumenten kunnen worden ingezet om een gewenste eigendomsverdeling van een vastgoedproject tot stand te brengen en om eigendomsvolumes te stapelen, gebouwen te compartimenteren, etc.

Maar hoe kan een zakenrechtelijke structuur van een vastgoedproject worden opgezet, welke keuzes kunnen worden gemaakt, en welke neerslag hebben de verschillende opties op fiscaal, financiëel en administratiefrechtelijk vlak?


Programma


Deze studiedag behandelt, aan de hand van concrete praktijkgevallen, zakenrechtelijke en fiscale aspecten van vastgoedtransacties.

Verschillende instrumenten kunnen worden aangewend om de verdeling van eigendomsrechten tot stand te brengen, zoals het erfpachtrecht, het(tijdelijke al of niet bijzondere) opstalrecht en het appartementsrecht  .  

Aan de hand van concrete casussen onderzoeken de docenten – Prof. Vincent Sagaert en M. Korneel Decroix, de verschillende opties en geven tal van aanbevelingen bij de mogelijkheden, de voordelen en de nadelen van elke piste, met aandacht voor de gevolgen van de recente wetswijzigingen voor de vastgoedpraktijk.

Bijzondere aandacht gaat naar de fiscale gevolgen van de zakenrechtelijke keuzes en de mogelijke optimalisaties.

Onder meer komen de volgende onderwerpen aan bod

 • Opstalrecht en appartementsrecht
 • Het eeuwigdurende opstalrecht
 • Erfpacht en opstal op bestaande gebouwen
 • Compartimenteren van vastgoedprojecten

Docenten

Prof. dr. Vincent SAGAERT

Vincent Sagaert legt zich als advocaat toe op het privaat vastgoedrecht. Hij is lid van de Brusselse balie en advocaat bij Eubelius sinds 2003.

Sinds 2004 is hij ook Professor Privaatrecht aan de KU Leuven en de KULAK. Hij doceert er verbintenissenrecht, contractenrecht en vooral goederenrecht en notarieel vastgoedrecht.

Hij is lid van de redactie van tal van nationale en internationale tijdschriften, waaronder het Tijdschrift voor Privaatrecht (co-directeur) en het Rechtskundig Weekblad (redactielid). Hij is auteur van vele tientallen publicaties, waaronder het standaardwerk “Goederenrecht” in de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht.

M. Korneel DECROIX

Korneel legt zich toe op ondernemingsfiscaliteit, met een bijzondere focus op btw en de fiscale aspecten van vastgoed. Hij adviseert zowel ondernemingen, overheden als non-profit instellingen m.b.t. de Belgische fiscaliteit en vertegenwoordigt hen bij fiscale controles en voor de fiscale rechtbanken. Korneel werd lid van de Brusselse balie in 2006 en is sinds 2022 partner bij Eubelius.

Hij is gastdocent in het postgraduaat Fiscaal Recht en Fiscale Praktijk aan de Fiscale Hogeschool (KU Leuven) en in het postgraduaat Vastgoedkunde aan de KU Leuven Campus Kortrijk/KU Leuven, en treedt geregeld op als spreker op seminaries.

Hij is lid van de Beroepsvereniging voor Fiscale en Boekhoudkundige Beroepen van Brabant (BAB - Brabant) sinds 2009.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De verschillende mogelijkheden om een vastgoedproject zakenrechtelijk te structureren
 • De kenmerken, varianten en voor- en nadelen van het opstalrecht, de basisakte en de vrijwillige mede-eigendom
 • De omstandigheden waarbij deze instrumenten (niet) kunnen worden ingezet
 • De fiscale gevolgen van een zakenrechtelijke structuur en verschillende opties om een vastgoedproject fiscaal te organiseren en te optimaliseren

Deelnameprijs

175 EUR + BTW
 


 • Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Instructies volgen bij de inschrijving van de betalende deelnemer
 • Factuur | ​Voor aanvang ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • kmo-portefeuille | erkenningsnummer dienstverlener KMO Campus DV.O217587
  Thema's
  Financiële geletterdheid

 • Permanente vorming 
  • OVB, ITAA, IBR, BIV, FSMA bank- en beleggingsdiensten : 3u permanente vorming
   SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
    

 • Kijken | Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Uitgesteld kijken | Na het tijdstip van de uitzending kan u met dezelfde link en gedurende 30dagen een replay van het webinar bekijken. 
 • Pre-recorded | Dit webinar wordt op voorhand opgenomen. Tijdens de uitzending is de docent is aanwezig om vragen via de chat te beantwoorden
   

 • Aanwezigheidsattest
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.
  • Na het uitgesteld bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
    

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.