[O/D] Vastgoed vraagstuk | Inbreng en uitbreng van vastgoed in/uit de vennootschap fiscaal bekeken

 


Inschrijven 150 EUR + BTW
Plus One promo | 2de deelnemer gratis 
(instructies volgen bij inschrijving)Vastgoed in of uit de vennootschap halen
kan om tal van redenen wenselijk zijn.

Maar wat zijn de verschillende mogelijkheden om vastgoed met de vennootschap te verwerven, en hoe kan men dit vastgoed later opnieuw onttrekken aan de vennootschap? En wat zijn nu precies de fiscale gevolgen van de verschillende alternatieven om een uitbreng te organiseren?


Programma


Doorgaans is het om fiscale redenen of omwille van vermogensplanning interessant om vastgoed te kopen met de vennootschap, maar vaak is het toch de wens om nadien het vastgoed alsnog privé te verwerven.

Er bestaan verschillende mogelijkheden om vastgoed met de vennootschap te verwerven (aankoop, inbreng, gesplitste aankoop), met elk specifieke fiscale gevolgen en aandachtspunten.

Evenzeer bestaan er tal van mogelijkheden om vastgoed naderhand aan de vennootschap te onttrekken (verkoop, uitonverdeeldheidtreding, ontbinding, kapitaalvermindering en/of dividenduitkering in natura, of zelfs louter door het verstrijken van de tijd bij een gesplitste aankoop).

De overdracht van vastgoed triggert heel wat fiscale gevolgen op vlak van de inkomstenbelasting, de registratiebelasting, en de schenk- of erfbelasting. Daarom is het van belang om al bij de verwerving stil te staan bij de verschillende opties om vastgoed in de vennootschap te verwerven en aan de vennootschap te onttrekken, en de fiscale gevolgen van elke optie met elkaar af te wegen.

In dit seminarie bespreken Rosanne Van Gael en Ann-Sofie Ceulemans de belangrijkste fiscale aandachtspunten in dit kader en geven ze tips & tricks om de verwerving en uitbreng fiscaal optimaal te laten verlopen.

In het bijzonder worden de volgende topics besproken:

 • Verwerving van vastgoed met een vennootschap
  • Aankoop van onroerend goed en registratierechten
  • Inbreng van onroerend goed en registratierechten
  • Hybride aankoopvormen (vestiging recht van vruchtgebruik of recht van opstal)
 • Aanhouden van vastgoed met een vennootschap
  • Belastingregime (verhuur / verkoop vastgoed)
  • Kostenaftrek
 • Onttrekken van vastgoed aan een vennootschap (o.a. ontbinding, kapitaalvermindering / dividenduitkering in natura, uitonverdeeldheidtreding, etc)
  • Registratierechten (verkooprecht, verdeelrecht, vast recht van € 50)
  • Directe belastingen (meerwaardebelasting, roerende voorheffing)
  • Beëindiging vruchtgebruik en recht van opstal (vergoedingsregeling, etc.)

Docenten

Meester Rosanne VAN GAEL is fiscaliste en legt zich toe op zowel nationaal als internationaal fiscaal recht, vastgoed-, beleggings- en ondernemingsfiscaliteit. Ze behaalde haar masterdiploma aan de KULeuven (2016) en een postgraduaat fiscaal recht en fiscale praktijk aan de Fiscale Hogeschool Brussel (2017). Zij legt zich voornamelijk toe op de fiscale advisering (o.a. internationale fiscaliteit, beleggingsfiscaliteit, vastgoedfiscaliteit en ondernemingsfiscaliteit).

Meester Ann-Sofie CEULEMANS legt zich toe op (inter)nationale fiscale advisering. Zij behaalde aan de KULeuven haar Master in de Rechten (2016). Daarna behaalde zij een Master in het fiscaal recht aan de Universiteit Antwerpen (2017). Zij beoefent een algemene fiscale praktijk met betrekking tot directe belastingen waarbij zij zich verdiept in de advisering in al haar aspecten, met een voorliefde voor vastgoed.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De mogelijkheden om vastgoed met de vennootschap te verwerven (inbreng, aankoop, gesplitste aankoop) en de fiscale gevolgen van de verschillende opties met elkaar af te wegen
 • De mogelijkheden om vastgoed aan de vennootschap te onttrekken (verkoop, uitonverdeeldheidtreding, ontbinding, kapitaalvermindering of dividenduitkering in natura, …) en de fiscale gevolgen van de verschillende opties met elkaar af te wegen

Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts 

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)
 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.