[O/D] Vastgoed vraagstuk | De gesplitste aankoop

 


Inschrijven 150 EUR + BTW
Plus One promo | 2de deelnemer gratis 
(instructies volgen bij inschrijving)De gesplitste aankoop van het vruchtgebruik en de naakte eigendom wordt vanouds ingezet als techniek om de verwerving (en de latere overdracht) van vastgoed fiscaal te optimaliseren, niet alleen met de (familiale) vennootschap, maar eveneens in het kader van de successieplanning.

Maar de fiscus ligt op de loer, en tal van valkuilen dienen zich aan.

Wanneer kan de techniek van de gesplitste aankoop nuttig zijn, hoe wordt het vruchtgebruik fiscaal gewaardeerd, en met welke aandachtspunten dient u rekening te houden?


Programma

In dit webinar wordt ingegaan op de fiscale aspecten van de verkrijging van de blote eigendom door partij X en de verkrijging van het vruchtgebruik door partij Y. Partij X kunnen de kinderen zijn van partij-ouders Y. Partij X kan eveneens de bedrijfsleider zijn van partij-vennootschap Y of net omgekeerd.

Tijdens deze uiteenzetting wordt toegelicht in welke context voormelde constructies nuttig kunnen zijn en wat de fiscale voordelen en aandachtspunten zijn bij dergelijke constructies, zowel op het vlak van directe als indirecte belastingen.

Tot slot wordt ook stilgestaan bij eventuele andere technieken die zinvol kunnen zijn bij de verkrijging van vastgoed, zowel in de relatie tussen bedrijfsleider-vennootschap als in de relatie tussen ouders-kinderen.

Concreet worden komen de volgende onderwerpen aan bod tijdens de uiteenzetting:

 • Fiscale basiskenmerken vruchtgebruik
 • De gesplitste aankoop financieel-economisch
  • waardering recht van vruchtgebruik
  • fiscale aandachtspunten lopende het recht van vruchtgebruik
  • fiscale aandachtspunten bij afloop van het recht van vruchtgebruik
  • opstal als alternatief?
 • De gesplitste aankoop in het kader van vermogensplanning
  • aandachtspunten anno 2023
  • alternatieve vormen van vermogensplanning
  • gesplitste aankoop bij buitenlands onroerend goed

Docent

Meester Rosanne VAN GAEL is fiscaliste en legt zich toe op zowel nationaal als internationaal fiscaal recht, vastgoed-, beleggings- en ondernemingsfiscaliteit. Ze behaalde haar masterdiploma aan de KULeuven (2016) en een postgraduaat fiscaal recht en fiscale praktijk aan de Fiscale Hogeschool Brussel (2017). Zij legt zich voornamelijk toe op de fiscale advisering (o.a. internationale fiscaliteit, beleggingsfiscaliteit, vastgoedfiscaliteit en ondernemingsfiscaliteit).

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • het nut van het gebruik van het zakelijk recht vruchtgebruik bij de verkrijging van onroerend goed, alsook van andere zakelijke rechten zoals recht van opstal
 • technieken van verkrijging van onroerend goed in de relatie bedrijfsleider-vennootschap
 • technieken van vermogensplanning bij de verkrijging van onroerend goed

Deelnemers in staat stellen om

 • hun cliënten deskundig te adviseren om de verkrijging van vastgoed te optimaliseren in diverse context

Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts 

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)
 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.