[O/D] Vastgoed vraagstuk | Onrechtstreeks investeren in vastgoed via vastgoedinvesteringsvehikels

 


Inschrijven 175 EUR + BTW
Plus One promo | 2de deelnemer gratis 
(instructies volgen bij inschrijving)Investeren in “papieren vastgoed” is de laatste jaren almaar populairder geworden, maar wanneer zijn vastgoedinvesteringsvehikels (zoals vastgoedfondsen, GVV, FIIS) nu echt interessant vanuit fiscaal perspectief?

Wat zijn de opportuniteiten voor vastgoedeigenaars en investeerders? Welke vehikels worden waarvoor gebruikt, wat zijn de fiscale voor- en nadelen, en hoe kan u optimaliseren via de private privak?


Programma

In dit seminarie wordt dieper ingegaan op de fiscale aspecten van onrechtstreeks investeren in vastgoed.

De beide docenten, Wouter CLAES (Partner bij Eubelius) en Kelly MOENS (Senior Attorney bij Eubelius), zijn gespecialiseerd in fiscale adviesverlening m.b.t. vastgoedstructuren.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden brengen de docenten in kaart welke investeringsvehikels er in de vastgoedmarkt gebruikt worden en wat de fiscale aandachtspunten en opportuniteiten zijn. Onder meer de volgende onderwerpen komen tijdens de uiteenzetting aan bod:

 • Investeren in papieren vastgoed via vastgoedfondsen of andere vehikels
 • De belangrijkste reglementaire kenmerken van de verschillende vastgoedinvesteringsvehikels en de relevantie van de AICB-wetgeving
 • De ins en outs van de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (“GVV”) en het gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (“FIIS”)
 • De belangrijkste reglementaire verschillen tussen een GVV en een FIIS en het fiscale level playing field
 • De GVV / FIIS in het kader van vastgoedtransacties
 • Optimaliseren via de private privak

Docenten

Wouter CLAES

Wouter Claes is partner bij Eubelius sinds januari 2013 en lid van het managementcomité van Eubelius sinds maart 2016.

Wouter is hoofdzakelijk gespecialiseerd in fiscale adviesverlening over vastgoedstructuren, M&A en estate planning. In vastgoedstructurering adviseert hij zowel publieke entiteiten (o.a. inzake PPS), als private entiteiten zoals gereglementeerde vastgoedvennootschappen / vastgoedbevaks, projectontwikkelaars en investeerders.
 

Kelly MOENS

Kelly Moens is senior attorney bij Eubelius en lid van de Brusselse balie sinds 2016. Kelly werd in 2015 master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel en behaalde in 2016 een master na master fiscaal recht aan de ULB.

Kelly legt zich voornamelijk toe op de fiscale aspecten van vastgoed, fondsenfiscaliteit en estate planning.

Leerdoelen

Deelnemers zijn na het seminarie in staat om:

 • Vastgoedeigenaars en -investeerders in te lichten over de verschillende vastgoedinvesteringsvehikels in de markt
 • De fiscale gevolgen van een voorgestelde investeringsstructuur kritisch te beoordelen
 • Fiscale aandachtspunten bij het onrechtstreeks investeren in vastgoed en bepaalde optimalisaties te identificeren

Deelnameprijs

175 EUR + BTW
Inclusief handouts 

 • Permanente vorming: 3u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)
 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland