Uittreding en uitsluiting van aandeelhouders in de BV en de NV (en alternatieven)

220 EUR + BTW 
09/12/2020 (Gent)

Permanente vorming
In aanvraag - 4u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)

Early Bird Discount
Schrijf in op uiterlijk 8 december 2020 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.

Docent Brecht LAMBRECHT (Storme, Leroy, Van Parys Advocatenassociatie)


De gedwongen aandelenoverdracht (uitsluiting en/of uittreding) van aandeelhouders kon voorheen enkel voor de rechtbank worden beslecht binnen het kader van de geschillenregeling.

Sinds het nieuwe WVV is het in de BV eveneens mogelijk om een (extra-) statutaire regeling te voorzien voor de uitsluiting en/of uittreding lastens het vennootschapsvermogen. Een minnelijke weg aldus.

Maar hoe kan een (buiten-) statutaire regeling in de praktijk worden uitgewerkt? Welke dwingende regels zijn van toepassing en hoe kan hiervan worden afgeweken. Hoe kan het scheidingsaandeel worden berekend, en met welke praktische aandachtspunten houdt u best rekening?Conflicten tussen aandeelhouders kunnen ontaarden in patstellingen die de belangen van de vennootschap ernstige schade kunnen toebrengen. Wanneer alle actie- en drukkingsmiddelen zijn uitgeput, blijft de uittreding of de uitsluiting vaak over als ultieme oplossing voor een conflict.

Het vennootschapsrecht kent al langer de gerechtelijke geschillenregeling waarbij de rechtbank beslist over de verplichte uittreding of de uitsluiting, en waarbij de overblijvende aandeelhouder het aandeel van de tegenpartij overneemt tegen een door de rechtbank opgelegde vergoeding.

Het nieuwe vennootschapsrecht kent nu eveneens de mogelijkheid om de uittreding en de uitsluiting statutair te regelen, in de BV, waarbij de vennootschap zelf het aandeel van de uitgetreden of uitgesloten aandeelhouder overneemt tegen een statutair omschreven prijs.

Tenslotte biedt het nieuwe WVV een aantal creatieve alternatieven die een soepele aandelenoverdrachten mogelijk maken, doorgaans eveneens ten laste van het vennootschapsvermogen in plaats van ten laste van de overnemende aandeelhouder (of een combinatie van beide vermogens).

De vraag stelt zich aldus of een dergelijke aandelenoverdracht best gerechtelijk dan wel minnelijk wordt afgedwongen. De praktijkjurist of praktijkadviseur speelt hierin een cruciale rol om creativiteit aan te reiken.

In dit seminarie overloopt en vergelijkt de docent, Meester Brecht LAMBRECHT, deze verschillende systemen.

De vernieuwde gerechtelijke geschillenregeling wordt in detail besproken. De nieuwe statutaire regeling voor de BV wordt evenzeer in detail besproken, met bijzondere aandacht voor de dwingende bepalingen, de prijsmechanismen voor de bepaling van het scheidingsaandeel en de praktische aandachtspunten (uitkeringstest, vernietiging van de ingekochte aandelen, etc.) bij een inkoop.

Onder meer komen aldus de volgende onderwerpen aan bod:

 • De gedwongen uittreding en uitsluiting via de (vernieuwde) geschillenregeling in het WVV (gerechtelijke procedure)
  • Uittreding versus uitsluiting
  • Voorwaarden mbt de uitsluiting (% stemrechten of winstrechten) en de uittreding
  • Bepaling van de prijs
  • Samenhangende geschillen (rekeningen-courant, leningen, niet-concurrentie, zekerheden, etc.)
 • De buitengerechtelijke uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen in de BV (buitengerechtelijk in statutaire of extra-statutaire stukken)
  • Statutaire of extrastatutaire regeling voortaan mogelijk in BV
  • Dwingende bepalingen (minimum termijn uittreding, bevoegdheid AV mbt de uitsluiting, geldige redenen voor uitsluiting, etc.)
  • Prijsmechanismen (gestorte inbrengen, afwijkingen, maximum drempels)
  • Praktische aandachtspunten bij inkoop (uitkeringstest, vernietiging, statutenwijziging, etc.)
 • Vergelijking met uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen in de CV
 • Kort : een aantal andere versoepelde initiatieven zoals inkoop eigen aandelen, etc.

Na afloop schat u in hoe de uittreding en de uitsluiting in de praktijk kan worden afgedwongen via de gerechtelijke weg en/of via de nieuwe (extra-)statutaire mogelijkheden binnen de BV.


Docent

Brecht Lambrecht

Advocaat en vennoot bij het advocatenkantoor Storme, Leroy, Van Parys (Gent). Verbonden aan  de vakgroep Economisch Recht aan de UGent. Auteur van diverse publicaties in het domein van het ondernemingsrecht, en zeer regelmatig geziene spreker op seminaries.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De mogelijkheid om een conflict tussen aandeelhouders definitief op te lossen door de verplichte uittreding of de uitsluiting van een aandeelhouder
 • De gerechtelijke weg om de uitsluiting of uittreding af te dwingen binnen het kader van de geschillenregeling, de voorwaarden en de modaliteiten
 • De nieuwe (extra-)statutaire mogelijkheid om een regeling te voorzien voor de uittreding en de uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen, de dwingende bepalingen, de prijsmechanismen en de praktische aandachtspunten bij een inkoop
 • Alternatieven 

Webinar - praktisch

Kijken 
Na uw registratie ontvangt u een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. 

 • Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Na afloop kan je de replay van het webinar gedurende 14 dagen herbekijken. 

Vragen stellen

Dit webinar wordt op voorhand opgenomen, maar de docent is tijdens de uitzending aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

 • Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent via de chat-functie behandeld tijdens het webinar, hetzij per e-mail na afloop.
 • Je kan ook vragen stellen tijdens de replay, die dan per e-mail door de docent kunnen behandeld worden. 

Aanwezigheidsattest
Enkel deelnemers (en genodigden) die werden geregistreerd voor het webinar kunnen een aanwezigheidsattest ontvangen. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de week per e-mail verstuurd.


Deelnameprijs

220 EUR + BTW
Inclusief documentatie, versnaperingen en parking voor de deur.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 8 december 2020
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.