Fiscale optimalisaties bij pensioen, stopzetting en overdracht van familiale ondernemingen

225 EUR + BTW
20/11/2019 (Gent) - 22/11/2019 (Antwerpen)

Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
Holiday INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Permanente vorming
In aanvraag - 4 u permanente vorming BIBF, IAB en BIV 
Advocaten kunnen met het afgeleverde aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door OVB.

Early Bird Discount
Bij inschrijving op uiterlijk 1/11/2019 kan u gratis een 2de persoon laten deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.

Docent: Gislenus BATS

Level: Actualisatie- of uitdiepingsopleiding; voorkennis aangewezenWelke creatieve mogelijkheden heeft een familiale ondernemer om zich fiscaal optimaal voor te bereiden op de pensionering, de stopzetting of de overdracht van het familiebedrijf?
 In dit seminarie overloopt docent Gislenus Bats welke mogelijkheden een familiale ondernemer heeft om de pensionering, de stopzetting of de overdracht van het familiebedrijf fiscaal optimaal voor te bereiden, met aandacht voor de juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten.

Er wordt besproken welke mogelijkheden ontstaan voor pensioenopbouw tijdens de actieve loopbaan (VAPZ, backservice, etc.).

De fiscale regels bij de stopzetting worden overlopen met aandacht voor de vereffening van KMO-vennootschappen met toepassing van een roerende voorheffing van 10%, de (gewijzigde) procedure voor ééndagsvereffeningen, en een aantal specifieke omstandigheden die zich in de praktijk kunnen voordoen (uitbreng van onroerende goederen, deeluitkeringen, ontoereikende vereffening, etc.).

De aandachtspunten en optimalisaties bij een bedrijfsoverdracht worden toegelicht. U verneemt in welke omstandigheden een partiële splitsing hierbij een concrete en praktische oplossing kan bieden, en welke fiscale hindernissen zich onderscheiden op vlak van directe belastingen, de BTW en de registratiebelasting.

Bijzondere aandacht wordt tenslotte besteed aan het fiscaalvriendelijke regime bij de familiale bedrijfsoverdracht, en de aandachtspunten worden besproken die zich in een familiale context courant opwerpen (waardering, overdracht van controle, afsplitsing niet-bedrijfsgerelateerde activa, conflictsituaties, etc.).

In zijn gekende pragmatische stijl gidst docent Gislenus Bats u doorheen de relevante wetgeving, rechtsleer en rechtspraak, omzendbrieven en interpretaties, en vult deze aan met concrete en sprekende voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Naast de presentatie ontvangt u een gedetailleerd en gestructureerd bijlagenboek met relevante documentatie en voorbeelden.


Docent

Gislenus Bats

Ere-bedrijfsrevisor met jarenlange ervaring in de begeleiding van KMO’s in ondermeer het financiëel beheer, waardering en (familiale) overname.

Auteur, professor EHSAL en EMS, en gewaardeerd spreker bij talrijke seminaries.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

  • De fiscale mogelijkheden, begrenzingen en optimalisaties voor pensioenopbouw tijdens de actieve loopbaan (VAPZ, IPT, back service, etc.)
  • De fiscale regels bij stopzetting van de activiteit als zelfstandige en bij de vereffening van een KMO-vennootschap met aandacht voor de fiscale optimalisaties (liquidatiereserves, VVPR bis, uittbreng van onroerende goederen, etc), de vereffeningsprocedure, en de juridische en fiscale aandachtspunten.
  • De mogelijkheden bij een bedrijfsoverdracht en de fiscale aandachtspunten en hindernissen bij een partiële splitsing.
  • Het fiscale regime bij een familiale bedrijfsoverdracht, de voorwaarden en de specifieke gevoeligheden in een familiale context

Deelnameprijs

225 EUR + BTW
inclusief slidepack en documentatiebundel. Parking voor de deur wordt aangeboden.


Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis
(onder voorbehoud van voldoende plaatsen; toewijs in volgorde van inschrijving)

Wat u hiervoor hoeft te doen:

  • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 1/11/2019
  • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 


Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland