Optimaal structureren van (beroepsmatige) vastgoedinvesteringen – een fiscale en juridische analyse

248 EUR + BTW
28/11/2019 (Antwerpen) - 03/12/2019 (Gent)

Locaties
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent

Permanente vorming
In aanvraag - 4u permanente vorming BIBF, IAB en BIV 
Advocaten kunnen met het afgeleverde aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door OVB.

Early Bird Discount
Bij inschrijving op uiterlijk 8/11/2019 kan u gratis een 2de persoon laten deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.

Docent: Robin MESSIAEN (Spartax Law)

Level: Actualisatie- of uitdiepingsopleiding; basisvoorkennis aangewezenHoe kan u een investering in beroepsmatig vastgoed juridisch organiseren, welke (interne) financieringsmogelijkheden zijn voorhanden en welke fiscale optimalisaties en aandachtspunten werpen zich op op het vlak van de directe belastingen, de registratierechten en de BTW?


In dit seminarie benadert docent Robin MESSIAEN de fiscale en juridische problematiek omtrent bedrijfsmatig vastgoed aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden waarmee de “gekende” paden grotendeels worden verlaten.

De behandelde oefeningen dienen als leidraad om (al of niet gedeeltelijke) beroepsmatige vastgoedtransacties concreet aan te pakken, en tevens als “knipperlichtfunctie” om u attent te maken op bepaalde do’s en don’ts uit de praktijk.

Elk dossier is uiteraard uniek, en welke opties u concreet kan overwegen zal afhangen van de specifieke omstandigheden. Niettemin worden een aantal schema’s of blauwdrukken aangereikt waarin de opties en keuzemogelijkheden worden opgelijst die zich in de praktijk kunnen opwerpen.

Concreet komen volgende onderwerpen aan bod:

 • De vier grote thema’s van de vastgoedstructuring
  • Vastgoedplanning in kwade dagen: bescherming tegen faillissement
  • Vastgoedplanning in goede dagen: voorbereiding op een verkoop
  • Respect voor de financiële stromen binnen de onderneming of de groep
  • Fiscale optimalisatie
 • Fiscale optimalisatie
  • Hoe de fiscale aftrekmogelijkheden optimaliseren?
  • Hoe de registratierechten vermijden of beperken?
  • Hoe de btw-aftrek optimaliseren?
  • Etc.
 • Speciale topics die aan bod komen doorheen het seminarie:
  • (waardering van) zakelijke rechten
  • Vastgoedbeleggingsvennootschappen
  • Kopen op lijfrente
  • Vooruitlopen op een latere exit
   • Verkoop van aandelen
   • Overdracht van leasing
   • Overdracht van vruchtgebruik/opstal/erfpacht

Na afloop van het seminarie overziet u de mogelijkheden om een bedrijfsmatige vastgoedtransactie juridisch te structureren en (intern) te financieren, en kan u de fiscale optimalisaties en aandachtspunten in kaart brengen.

 


Docent

Robin MESSIAEN is fiscaal advocaat en is reeds jaren gespecialiseerd in vastgoedfiscaliteit. Sinds kort is hij het nichekantoor voor vastgoedfiscaliteit Spartax begonnen. Deze naam is reeds gekend bij velen omwille van de premium-waardering van vruchtgebruik die reeds eerder onder die naam was gelanceerd. Zijn unique selling proposition bestaat uit een rijke ervaring in de meest verscheiden vastgoeddossiers, een garantie op 100% wettelijkheid gekoppeld aan een grenzeloos doorgedreven creativiteit en een atypische houding als advocaat. Niet het recht komt eerst maar wel de doelstellingen van de cliënt, gevolgd door de cijfers. In functie daarvan wordt een oplossing op maat gecreëerd, waarrond recht en fiscaliteit gedrapeerd worden.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De mogelijkheden om een (al of niet gedeeltelijk) beroepsmatige vastgoedinvestering juridisch te organiseren, met bijzondere aandacht voor
  • de vormen van gesplitste aankoop (vruchtgebruik, opstal, erfpacht),
  • de koop op lijfrente, etc.
 • De alternatieven om een vastgoedaankoop (intern) te financieren (interne leasing, interne verhuur, etc.)
 • De  fiscale optimalisaties en aandachtspunten in kaart te brengen mbt de kostenaftrek, registratierechten en BTW, en de fiscale gevolgen af te wegen tussen een aankoop van beroepsmatige vastgoedaankoop privé tegenover in de vennootschap
 • De verkoop van beroepsmatig vastgoed voorbereiden, en de gevolgen te overzien op vlak van directe belastingen en BTW
 • Een aantal specifieke problematieken
  • Het regime van BTW op onroerende verhuur en de opportuniteiten en afwegingen die dienen te worden gemaakt
  • Bijzondere regimes mbt (private en publieke) vastgoedbeleggingsvennootschappen (GVV’s, vastgoedcertificering, etc.)
  • Het opzetten en organiseren van interne leasingconstructies (aanbevelingen en aandachtspunten)

Deelnameprijs

248 EUR + BTW
Versnaperingen en parking voor de deur worden aangeboden.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis 
(onder voorbehoud van voldoende plaatsen; toewijs in volgorde van inschrijving)

Wat u hoeft te doen :

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 8/11/2019
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 


Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland